Продукти

Гипсокартонени плоскости

Гипсокартонени плоскости с ръб Norgips S

Ръб Norgips S - скосен ръб. Този ръб дава възможност да се получи гладка повърхност на фугите, получени при свързването на гипсокартонени плоскости. Лекото скосяване намалява консумацията на шпакловъчен разтвор във фугата. Фугите на гипсокартонени плоскости с ръб Norgips S изискват прилагането на армиращи ленти


Стандартни плоскости


Огнеустойчиви плоскости


Импрегнирани плоскости


Огнеустойчиви импрегнирани плоскости

  • Norgips GKFI 12.5 мм, тип DFH2
  • Norgips GKFI 15 мм, тип DFH2

Акустични плоскости

  • Norgips Acoustic Super (Akustyczna) 12,5 мм, тип DFH2IR

Плоскости за огъванеГипсокартонени плоскости с ръб KP

Ръб KP - прав ръб. Такъв ръб притежават подови плоскости DFIR, с които се изпълняват сухи замазки. Фугите с ръб КР не изискват прилагането на армиращи ленти. Този край е без скосяване, защото свързването на такива плоскости не изисква фугиране с шпакловка.