Продукти

Гипс и шпакловъчни смеси, гипсови лепила

  • Гипсова шпакловка Norgips STANDARD
  • Гипсово лепило Norgips BONDING FIX
  • Гипсова шпакловка Norgips All Purpose Ready Mix
  • Norgips Final Finish Ready Mix готова смес за финишно шпакловане