Системи и решения

Облицовъчни стени (обшивка на шахти)

Предстенни обшивки (обшивка на шахти) с един слой от гипсокартонени плоскости

За да отидете към СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА и да изчислите консумацията и разходите за материали, изберете подходящата система.


Тип на гипсокартонената плоскост1) Наименование на системата Конструкция Тип плоскости Дебелина на плоскости Дебелина на стената 2) Тегло на стена без вата Клас огнеустойчивост Акустична изолация Максимална височина 4)
SO - предстенна обшивка
1x12,5 - дебелина на гипсокартонени плоскости [mm]
GKB A - тип гипсокартонени плоскости
CW 50 - ширина на профилите [mm]
(W) - опционално пълнеж от минерална вата
профили EI/REI дебелина на вата RW RA1 ∆RW 3) дебелина на вата
[мм] [мм] [кг/м2] [мин.] [мм] [dB] [dB] [dB] [мм] [м]
Стандартни гипсокартонени плоскости SO - 1x12,5 GKB A/CW50 (W)повече CW 50 GKB A 12,5 63 10 - - - - До 12 50 2,3
SO - 1x12,5 GKB A/CW 75 (W)повече CW 75 GKB A 12,5 88 10 - - - - До 12 50 3,1
SO - 1x12,5 GKB A/CW 100 (W)повече CW 100 GKB A 12,5 113 10 - - - - До 12 50 4,0
Импрегнирани гипсокартонени плоскости SO - 1x12,5 GKBI H2/CW50 (W)повече CW 50 GKBI H2 12,5 63 10 - - - - До 12 50 2,3
SO - 1x12,5 GKBI H2/CW 75 (W)повече CW 75 GKBI H2 12,5 88 10 - - - - До 12 50 3,1
SO - 1x12,5 GKBI H2/CW 100 (W)повече CW 100 GKBI H2 12,5 113 11 - - - - До 12 50 4,0
Пожароустойчиви гипсокартонени плоскости SO - 1x12,5 GKF DF/CW50 (W)повече CW 50 GKF DF 12,5 63 13 - - - - До 12 50 2,3
SO - 1x12,5 GKF DF/CW 75 (W)повече CW 75 GKF DF 12,5 88 13 - - - - До 12 50 3,1
SO - 1x12,5 GKF DF/CW 100 (W)повече CW 100 GKF DF 12,5 113 13 - - - - До 12 50 4,0
SO - 1x15 GKF DF/CW 50 (W)повече CW 50 GKF DF 15 65 13 - - - - До 12 50 2,3
SO - 1x15 GKF DF/CW 75 (W)повече CW 75 GKF DF 15 90 13 - - - - До 12 50 3,1
SO - 1x15 GKF DF/CW 100 (W)повече CW 100 GKF DF 15 115 13 - - - - До 12 50 4,0
Импрегнирани пожароустойчиви гипсокартонени плоскости SO - 1x12,5 GKFI DFH2/CW50 (W)повече CW 50 GKFI DFH2 12,5 63 13 - - - - До 12 50 2,3
SO - 1x12,5 GKFI DFH2/CW 75 (W)повече CW 75 GKFI DFH2 12,5 88 13 - - - - До 12 50 3,1
SO - 1x12,5 GKFI DFH2/CW 100 (W)повече CW 100 GKFI DFH2 12,5 113 13 - - - - До 12 50 4,0
SO - 1x15 GKFI DFH2/CW 50 (W)повече CW 50 GKFI DFH2 15 65 13 - - - - До 12 50 2,3
SO - 1x15 GKFI DFH2/CW 75 (W)повече CW 75 GKFI DFH2 15 90 13 - - - - До 12 50 3,1
SO - 1x15 GKFI DFH2/CW 100 (W)повече CW 100 GKFI DFH2 15 115 13 - - - - До 12 50 4,0
Акустични гипсокартонени плоскости SO - 1x12,5 DFH2IR/CW 50 (W)повече CW 50 DFH2IR 12,5 63 14 - - - - До 12 50 2,3
SO - 1x12,5 DFH2IR/CW 75 (W)повече CW 75 DFH2IR 12,5 88 14 - - - - До 12 50 3,1
SO - 1x12,5 DFH2IR/CW 100 (W)повече CW 100 DFH2IR 12,5 113 14 - - - - До 12 50 4,0


1) Стандартна, пожароустойчива, акустична гипсокартонена плоскост - предназначени за приложение в помешения със стандартна влажност, напр. Всекидневни (RH ≤ 70%)
; Импрегнирани, акустични, импрегнирани пожароустойчиви гипсокартонени плоскости - предназначени за приложение в помешения с висока влажност, непр. бани, кухни (RH ≤ 85%, макс. 10 ч/ден)

2) При използване като облицовъчна стена минималното отстояние от съществуващата преграда е в размер на 5 мм.

3) Очаквано подобрение на звукоизолация съгласно стандарт DIN 4109

4) Представените максимални височини на стените се отнасят до конструкция от профили с дебелина на ламарината 0,6 мм и отстояние на профилите CW на всеки 600 мм. Посочените височини не се отнасят за стени с квалификация за огнеустойчивост, а се отнасят за помещения, в които едновременно пребивават неголям брой хора (напр. стаи в жилища, хотели, офиси и болници). Подробна информация може да се намери в Спецификацията на системата.