Калкулатор за консумация на материали

Окачени тавани

Окачени тавани с двойна обшивка от гипсокартонени плоскости на решетка от едно ниво

За да отидете към СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА и да изчислите консумацията и разходите за материали, изберете подходящата система.


Тип на гипсокартонената плоскост1) Наименование на системата Конструкция Тип плоскости Дебелина на плоскости Мин. дебелина на обшивката Тегло на обшивка без вата Клас огнеустойчивост EI/REI
SP - окачен таван на кръстова решетка на две нива
SPJ - окачен таван на кръстова решетка на едно ниво
1x12,5 - дебелина на гипсокартонени плоскости [mm]
GKB A - тип гипсокартонени плоскости
CD 60 - вид профили
S - тип окачвач
профили окачвачи
[мм] [мм] [кг/м2] [мин.]
Стандартни гипсокартонени плоскости SPJ - 2x12,5 GKB A/CD 60, Sповече CD 60 въртелив окачвач с пружина GKB A 2 x 12,5 155 18 -
SPJ - 2x12,5 GKB A/CD 60, ESповече CD 60 ES/ES Plus GKB A 2 x 12,5 55 18 -
SPJ - 2x12,5 GKB A/CD 60, Nповече CD 60 въртелив окачвач с нониус GKB A 2 x 12,5 195 18 -
Импрегнирани гипсокартонени плоскости SPJ - 2x12,5 GKBI H2/CD 60, Sповече CD 60 въртелив окачвач с пружина GKBI H2 2 x 12,5 155 19 -
SPJ - 2x12,5 GKBI H2/CD 60, ESповече CD 60 ES/ES Plus GKBI H2 2 x 12,5 55 19 -
SPJ - 2x12,5 GKBI H2/CD 60, Nповече CD 60 въртелив окачвач с нониус GKBI H2 2 x 12,5 195 19 -
Пожароустойчиви гипсокартонени плоскости SPJ - 2x12,5 GKF DF/CD 60, Sповече CD 60 въртелив окачвач с пружина GKF DF 2 x 12,5 155 24 EI 45
SPJ - 2x12,5 GKF DF/CD 60, ESповече CD 60 ES/ES Plus GKF DF 2 x 12,5 55 24 EI 45
SPJ - 2x12,5 GKF DF/CD 60, Nповече CD 60 въртелив окачвач с нониус GKF DF 2 x 12,5 195 24 EI 45
SPJ - 2x15 GKF DF/CD 60, Sповече CD 60 въртелив окачвач с пружина GKF DF 2 x 15 160 29 EI 60
SPJ - 2x15 GKF DF/CD 60, ESповече CD 60 ES/ES Plus GKF DF 2 x 15 60 29 EI 60
SPJ - 2x15 GKF DF/CD 60, Nповече CD 60 въртелив окачвач с нониус GKF DF 2 x 15 200 29 EI 60
Импрегнирани пожароустойчиви гипсокартонени плоскости SPJ - 2x12,5 GKFI DFH2/CD 60, Sповече CD 60 въртелив окачвач с пружина GKFI DFH2 2 x 12,5 155 24 EI 45
SPJ - 2x12,5 GKFI DFH2/CD 60, ESповече CD 60 ES/ES Plus GKFI DFH2 2 x 12,5 55 24 EI 45
SPJ - 2x12,5 GKFI DFH2/CD 60, Nповече CD 60 въртелив окачвач с нониус GKFI DFH2 2 x 12,5 195 24 EI 45
SPJ - 2x15 GKFI DFH2/CD 60, Sповече CD 60 въртелив окачвач с пружина GKFI DFH2 2 x 15 160 29 EI 60
SPJ - 2x15 GKFI DFH2/CD 60, ESповече CD 60 ES/ES Plus GKFI DFH2 2 x 15 60 29 EI 60
SPJ - 2x15 GKFI DFH2/CD 60, Nповече CD 60 въртелив окачвач с нониус GKFI DFH2 2 x 15 200 29 EI 60
Акустични гипсокартонени плоскости SPJ - 2x12,5 DFH2IR/CD 60, Sповече CD 60 въртелив окачвач с пружина DFH2IR 2 x 12,5 155 26 EI 45
SPJ - 2x12,5 DFH2IR/CD 60, ESповече CD 60 ES/ES Plus DFH2IR 2 x 12,5 55 26 EI 45
SPJ - 2x12,5 DFH2IR/CD 60, Nповече CD 60 въртелив окачвач с нониус DFH2IR 2 x 12,5 195 26 EI 45


1) Стандартна, пожароустойчива, акустична гипсокартонена плоскост - предназначени за приложение в помешения със стандартна влажност, напр. Всекидневни (RH ≤ 70%)
; Импрегнирани, акустични, импрегнирани пожароустойчиви гипсокартонени плоскости - предназначени за приложение в помешения с висока влажност, непр. бани, кухни (RH ≤ 85%, макс. 10 ч/ден)