Калкулатор за консумация на материали

Облицовъчни стени (обшивка на шахти)

Предстенни обшивки (обшивка на шахти) с два слоя от гипсокартонени плоскости

За да отидете към СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА и да изчислите консумацията и разходите за материали, изберете подходящата система.


Тип на гипсокартонената плоскост1) Наименование на системата Конструкция Тип плоскости Дебелина на плоскости Дебелина на стената 2) Тегло на стена без вата Клас огнеустойчивост Акустична изолация Максимална височина 4)
SO - предстенна обшивка
1x12,5 - дебелина на гипсокартонени плоскости [mm]
GKB A - тип гипсокартонени плоскости
CW 50 - ширина на профилите [mm]
(W) - опционално пълнеж от минерална вата
профили EI/REI дебелина на вата RW RA1 ∆RW 3) дебелина на вата
[мм] [мм] [кг/м2] [мин.] [мм] [dB] [dB] [dB] [мм] [м]
Стандартни гипсокартонени плоскости SO - 2x12,5 GKB A/CW 50 (W) повече CW 50 GKB A 2 x 12,5 75 17 - - 36 34 До 12 50 3,0
SO - 2x12,5 GKB A/CW 75 (W)повече CW 75 GKB A 2 x 12,5 100 17 - - 37 36 До 12 75 4,0
SO - 2x12,5 GKB A/CW 100 (W)повече CW 100 GKB A 2 x 12,5 125 18 - - 39 37 До 12 100 4,5
Импрегнирани гипсокартонени плоскости SO - 2x12,5 GKBI H2/CW 50 (W)повече CW 50 GKBI H2 2 x 12,5 75 18 - - 36 34 До 12 50 3,0
SO - 2x12,5 GKBI H2/CW 75 (W)повече CW 75 GKBI H2 2 x 12,5 100 18 - - 37 36 До 12 75 4,0
SO - 2x12,5 GKBI H2/CW 100 (W)повече CW 100 GKBI H2 2 x 12,5 125 19 - - 39 37 До 12 100 4,5
Пожароустойчиви гипсокартонени плоскости SO - 2x12,5 GKF DF/CW 50 (W)повече CW 50 GKF DF 2 x 12,5 75 23 EI 30 - - - До 12 50 3,0
SO - 2x12,5 GKF DF/CW 75 (W)повече CW 75 GKF DF 2 x 12,5 100 23 EI 30 - - - До 12 50 4,0
SO - 2x12,5 GKF DF/CW 100 (W)повече CW 100 GKF DF 2 x 12,5 125 24 EI 30 - - - До 12 50 4,5
SO - 2x15 GKF DF/CW 50 (W)повече CW 50 GKF DF 2 x 15 80 23 EI 60 - - - До 12 50 3,0
SO - 2x15 GKF DF/CW 75 (W)повече CW 75 GKF DF 2 x 15 105 23 EI 60 - - - До 12 50 4,0
SO - 2x15 GKF DF/CW 100 (W)повече CW 100 GKF DF 2 x 15 130 24 EI 60 - - - До 12 50 4,5
Импрегнирани пожароустойчиви гипсокартонени плоскости SO - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 50 (W)повече CW 50 GKFI DFH2 2 x 12,5 75 23 EI 30 - - - До 12 50 3,0
SO - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 75 (W)повече CW 75 GKFI DFH2 2 x 12,5 100 23 EI 30 - - - До 12 50 4,0
SO - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 100 (W)повече CW 100 GKFI DFH2 2 x 12,5 125 24 EI 30 - - - До 12 50 4,5
SO - 2x15 GKFI DFH2/CW 50 (W)повече CW 50 GKFI DFH2 2 x 15 80 23 EI 60 - - - До 12 50 3,0
SO - 2x15 GKFI DFH2/CW 75 (W)повече CW 75 GKFI DFH2 2 x 15 105 23 EI 60 - - - До 12 50 4,0
SO - 2x15 GKFI DFH2/CW 100 (W)повече CW 100 GKFI DFH2 2 x 15 130 24 EI 60 - - - До 12 50 4,5
Акустични гипсокартонени плоскости SO - 2x12,5 DFH2IR/CW 50 (W)повече CW 50 DFH2IR 2 x 12,5 75 25 EI 30 - - - До 12 50 3,0
SO - 2x12,5 DFH2IR/CW 75 (W)повече CW 75 DFH2IR 2 x 12,5 100 25 EI 30 - - - До 12 50 4,0
SO - 2x12,5 DFH2IR/CW 100 (W)повече CW 100 DFH2IR 2 x 12,5 125 26 EI 30 - - - До 12 50 4,5


1) Стандартна, пожароустойчива, акустична гипсокартонена плоскост - предназначени за приложение в помешения със стандартна влажност, напр. Всекидневни (RH ≤ 70%)
; Импрегнирани, акустични, импрегнирани пожароустойчиви гипсокартонени плоскости - предназначени за приложение в помешения с висока влажност, непр. бани, кухни (RH ≤ 85%, макс. 10 ч/ден)

2) При използване като облицовъчна стена минималното отстояние от съществуващата преграда е в размер на 5 мм.

3) Очаквано подобрение на звукоизолация съгласно стандарт DIN 4109

4) Представените максимални височини на стените се отнасят до конструкция от профили с дебелина на ламарината 0,6 мм и отстояние на профилите CW на всеки 600 мм. Посочените височини не се отнасят за стени с квалификация за огнеустойчивост, а се отнасят за помещения, в които едновременно пребивават неголям брой хора (напр. стаи в жилища, хотели, офиси и болници). Подробна информация може да се намери в Спецификацията на системата.