Калкулатор за консумация на материали

Облицовъчни стени (обшивка на шахти)

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СИСТЕМАТА
Предстенна обшивка SO - 1x12,5 GKFI DFH2/CW 100 (W)

върху конструкция от профили CW 100 и UW 100 с единична обшивка от плоскости GKFI тип DFH2 с дебелина 12,5 мм

Елементи на предстенна обшивка

 1. Гипсокартонени плоскости NORGIPS S GKFI тип DFH2 с дебелина 12,5 мм
 2. Профили NORGIPS CW 100 (колони) на аксиално разстояние макс. на всеки 60 cм
 3. Профили Norgips UW 100 фиксирани върху хоризонтални носещи елементи
 4. Уплътнителна лента Norgips с ширина 100 мм
 5. Самонарезни винтове Norgips 3,5 x 25 мм на разстояние макс. на всеки 25 cм
 6. Монтажни дюбели мин. ∅ 6 x 40 мм на разстояние макс. на всеки 80 cм
 7. Norgips Standard или готова гипсова шпакловка Norgips All Purpose Ready Mix
 8. Армираща лента Norgips
 9. Norgips All Purpose Ready Mix готова гипсова шпакловка
 10. Опционално минерална вата
МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА
МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА
h = 4,0 m 1)
				ТЕГЛО НА ПРЕГРАДАТА
ТЕГЛО НА ПРЕГРАДАТА
13 kg/m2 2)
ЛЕПИЛО ЗА ГИПСОКАРТОНЕНИ ПЛОСКОСТИ
АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ
∆Rw = До 12 dB 3)

Тези параметри се отнасят за прегради, изработени от метални профили с дебелина 0,6 мм

1) Посочените височини се отнасят за конструкции с отстояние на профилите на всеки 600 мм. При използване на конструкции с отстояние на профилите на всеки 300 мм или 400 мм допустимите височини на стените са по-големи Подробна информация се предоставя от представителите на доставчика на системата. Посочените височини се отнасят за помещенията, в които едновременно пребивават неголям брой хора (напр. стаи в жилища, хотели, офиси и болници). В помещения, където едновременно пребивават голям брой хора (като например конферентни зали, класни стаи, аули) допустимата височина е 3,4 м.

2) Теглото не включва изолационния материал

3) Очаквано подобрение на звукоизолация съгласно стандарт DIN 4109

   +359 885713267, +359 885929680      Ul. Racławicka 93, 02-634 Варшава, Полша      www.norgips.bg

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СИСТЕМАТА
Предстенна обшивка SO - 1x12,5 GKFI DFH2/CW 100 (W)

върху конструкция от профили CW 100 и UW 100 с единична обшивка от плоскости GKFI тип DFH2 с дебелина 12,5 мм

Елементи на предстенна обшивка

 1. Гипсокартонени плоскости NORGIPS S GKFI тип DFH2 с дебелина 12,5 мм
 2. Профили NORGIPS CW 100 (колони) на аксиално разстояние макс. на всеки 60 cм
 3. Профили Norgips UW 100 фиксирани върху хоризонтални носещи елементи
 4. Уплътнителна лента Norgips с ширина 100 мм
 5. Самонарезни винтове Norgips 3,5 x 25 мм на разстояние макс. на всеки 25 cм
 6. Монтажни дюбели мин. ∅ 6 x 40 мм на разстояние макс. на всеки 80 cм
 7. Norgips Standard или готова гипсова шпакловка Norgips All Purpose Ready Mix
 8. Армираща лента Norgips
 9. Norgips All Purpose Ready Mix готова гипсова шпакловка
 10. Опционално минерална вата


МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА
МАКСИМАЛНА ВИСОЧИНА
h = 4,0 m 1)
				ТЕГЛО НА ПРЕГРАДАТА
ТЕГЛО НА ПРЕГРАДАТА
13 kg/m2 2)
ЛЕПИЛО ЗА ГИПСОКАРТОНЕНИ ПЛОСКОСТИ
АКУСТИЧНА ИЗОЛАЦИЯ
∆R = До 12 dB 3)

Тези параметри се отнасят за прегради, изработени от метални профили с дебелина 0,6 мм

1) Посочените височини се отнасят за конструкции с отстояние на профилите на всеки 600 мм. При използване на конструкции с отстояние на профилите на всеки 300 мм или 400 мм допустимите височини на стените са по-големи Подробна информация се предоставя от представителите на доставчика на системата. Посочените височини се отнасят за помещенията, в които едновременно пребивават неголям брой хора (напр. стаи в жилища, хотели, офиси и болници). В помещения, където едновременно пребивават голям брой хора (като например конферентни зали, класни стаи, аули) допустимата височина е 3,4 м.

2) Теглото не включва изолационния материал

3) Очаквано подобрение на звукоизолация съгласно стандарт DIN 4109


   +359 885713267, +359 885929680      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.bg
Запази Описание на система
   +359 885713267, +359 885929680      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.bg

Калкулатор на консумация на материали

Предстенна обшивка SO - 1x12,5 GKFI DFH2/CW 100 (W)

Въведете площта на стената в м2
 
Калкулацията е изготвена на 24-09-2020
Информация за обект
 
Материал Единица мярка Разходни норми за 1 м2 Площ на стена [m2] Разход за въведената площ на стената Единична цена на материала* Стойност на материала
Гипсокартонени плоскости NORGIPS S GKFI тип DFH2 с дебелина 12,5 мм 2] 1 0 0 BGN 0.00 BGN
Профили Norgips CW 100 с дебелин 0,6 mm [м] 1,8 0 0 BGN 0.00 BGN
Профили Norgips UW 100 с дебелин 0,6 mm [м] 0,8 0 0 BGN 0.00 BGN
Уплътнителна лента Norgips с ширина 100 мм [м] 1,2 0 0 BGN 0.00 BGN
Самонарезни винтове Norgips 3,5 x 25 мм [бр.] 12 0 0 BGN 0.00 BGN
Монтажни дюбели мин. ∅ 6 x 40 мм [бр.] 1,5 0 0 BGN 0.00 BGN
Опционално минерална вата 2] 1 0 0 BGN 0.00 BGN
Шпакловане на фугите на гипсокартонените плоскости със строителен слой - Q1
Готова гипсова шпакловка Norgips All Purpose Ready Mix (да не се използва в огнезащитни прегради) [кг] 0,15 0 0 BGN 0.00 BGN
Гипсова шпакловка Norgips Standard [кг] 0,15 0 0 BGN 0.00 BGN
Армираща лента Norgips за фугиране на гипсокартонени плоскости [м] 1,3 0 0 BGN 0.00 BGN
Запълване на фугите между гипсокартонените плоскости – последен слой – Q2
Готова гипсова шпакловка Norgips All Purpose Ready Mix [кг] 0,1 0 0 BGN 0.00 BGN
Тънкослойна шпакловка на повърхността на гипсокартонени плоскости - Q3
Готова гипсова шпакловка Norgips All Purpose Ready Mix [кг/мм] 1,1 0 0 BGN 0.00 BGN
Стойност на материали за 1 м2 стена 0.00 BGN
Обща стойност на материалите за площта на стената 0.00 BGN

Тези разходни норми не включват загубите на материали, получени по време на строителните работи, и са прогнозни.

* За изчисляване разходите за изпълнение на стена, трябва да бъдат вписани единичните цени на материала.

Q1 - Изпълнение с двукратно шпакловане със смес(. напр.Norgips All Purpose Ready Mix, Norgips Start, Norgips Standard или аналогичен продукт от Кнауф Груп), фугопълнители и крепежи за гипсокартонени плоскости с вграждане на армираща лента в шпакловката, шпакловане на видимите елементи на крепежите

Q2 - Включва Q1 и довършителна шпакловка със завършваща шпакловъчна смес (напр. Norgips All Purpose Ready Mix, или аналогичен продукт от Кнауф Груп) на фугите на гипсокартонени плоскости до достигане на гладка повърхност между фугата и повърхността на гипсокартонените плоскости

Q3 - Включва Q2 и шпакловка на цялата повърхност на елементите на преградата (фуги и плоскости), със завършваща шпакловъчна смес (например Norgips All Purpose Ready Mix) с деб. ок. 1 мм за изравняване на повърхностите, затваряне на порите и изравняване на абсорбцията на шпаклованите повърхности

Допълнителна информация:


   +359 885713267, +359 885929680      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.bg
Запази Калкулатор на използваните матриалиЗапази Калкулатор на използваните матриали.

Този файл е записан в Adobe PDF формат, прегледът му изисква инсталиране на безплатно приложение.
Adobe Acrobat Reader.

За да изтеглите безплатната програма Adobe Acrobat Reader кликнете тук


Get Adobe Acrobat Reader