Системи и решения

Окачени тавани

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СИСТЕМАТА
Окачен таван SPJ - 1x12,5 GKB A/CD 60, S

на решетка от едно ниво от профили CD 60 фиксиран с въртеливи окачвачи с пружина с единична обшивка от плоскости GKB тип A с дебелина 12,5 мм

Елементи на окачени тавани

 1. Гипсокартонени плоскости NORGIPS S GKB тип A с дебелина 12,5 мм
 2. Профили NORGIPS CD 60 на основния слой, разположени на аксиално разстояние на всеки 120 cм
 3. Напречен елемент от профили Norgips CD 60 на всеки 50 cм
 4. Профили Norgips UD 30
 5. Опционално уплътнителна лента Norgips с ширина 30 мм
 6. Напречни едностранни конектори Norgips
 7. Надлъжни конектори Norgips
 8. Въртеливи окачвачи с пружина Norgips на всеки 70 cм
 9. Фиксиращи шишове Norgips
 10. Самонарезни винтове Norgips 3,5 x 25 мм на разстояние макс. на всеки 17 cм
 11. Cамопробивни винтове Norgips 3,5 x 9,5 мм
 12. Монтажни дюбели мин. ∅ 6 x 40 мм на разстояние макс. на всеки 80 cм
 13. Стоманени дюбели мин. ∅ 6 x 40 мм
 14. Norgips Standard или готова гипсова шпакловка Norgips All Purpose Ready Mix
 15. Армираща лента Norgips
 16. Norgips All Purpose Ready Mix готова гипсова шпакловка

				

				

								Тегло на окачения таван
Тегло на окачения таван
11 kg/m2 1)

Тези параметри се отнасят за прегради, изработени от метални профили с дебелина 0,6 мм

В специални случаи, могат да бъдат използвани 0,5 мм метални профили, при условие че разстоянието между профилите и окачавачите бъде намалено със 20 %. Разходваните количества профили, окачвачи и други материали следва да се коригират в този случай.

Когато преградата разделя области с различна температура, евентуалното прилагане на изолационния материал трябва да се извършва след топлинно-влажностен анализ. Резултатът от анализа може да предизвика необходимост от прилагане на допълнително пароизолационно фолио.

1) Теглото не включва изолационния материал

   +359 885713267, +359 885929680      Ul. Racławicka 93, 02-634 Варшава, Полша      www.norgips.bg

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СИСТЕМАТА
Окачен таван SPJ - 1x12,5 GKB A/CD 60, S

на решетка от едно ниво от профили CD 60 фиксиран с въртеливи окачвачи с пружина с единична обшивка от плоскости GKB тип A с дебелина 12,5 мм

Елементи на окачени тавани

 1. Гипсокартонени плоскости NORGIPS S GKB тип A с дебелина 12,5 мм
 2. Профили NORGIPS CD 60 на основния слой, разположени на аксиално разстояние на всеки 120 cм
 3. Напречен елемент от профили Norgips CD 60 на всеки 50 cм
 4. Профили Norgips UD 30
 5. Опционално уплътнителна лента Norgips с ширина 30 мм
 6. Напречни едностранни конектори Norgips
 7. Надлъжни конектори Norgips
 8. Въртеливи окачвачи с пружина Norgips на всеки 70 cм
 9. Фиксиращи шишове Norgips
 10. Самонарезни винтове Norgips 3,5 x 25 мм на разстояние макс. на всеки 17 cм
 11. Cамопробивни винтове Norgips 3,5 x 9,5 мм
 12. Монтажни дюбели мин. ∅ 6 x 40 мм на разстояние макс. на всеки 80 cм
 13. Стоманени дюбели мин. ∅ 6 x 40 мм
 14. Norgips Standard или готова гипсова шпакловка Norgips All Purpose Ready Mix
 15. Армираща лента Norgips
 16. Norgips All Purpose Ready Mix готова гипсова шпакловка				

				

								Тегло на окачения таван
Тегло на окачения таван
11 kg/m2 1)

Тези параметри се отнасят за прегради, изработени от метални профили с дебелина 0,6 мм

В специални случаи, могат да бъдат използвани 0,5 мм метални профили, при условие че разстоянието между профилите и окачавачите бъде намалено със 20 %. Разходваните количества профили, окачвачи и други материали следва да се коригират в този случай.

Когато преградата разделя области с различна температура, евентуалното прилагане на изолационния материал трябва да се извършва след топлинно-влажностен анализ. Резултатът от анализа може да предизвика необходимост от прилагане на допълнително пароизолационно фолио.

1) Теглото не включва изолационния материал


   +359 885713267, +359 885929680      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.bg
Запази Описание на система
   +359 885713267, +359 885929680      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.bg

Калкулатор на консумация на материали

Окачен таван SPJ - 1x12,5 GKB A/CD 60, S

Въведете площта на тавана в м2
 
Калкулацията е изготвена на 24-09-2020
Информация за обект
 
Материал Единица мярка Разходни норми за 1 м2 Площ на таван [m2] Разход за въведената площ на тавана Единична цена на материала* Стойност на материала
Гипсокартонени плоскости NORGIPS S GKB тип A с дебелина 12,5 мм 2] 1 0 0 BGN 0.00 BGN
Профили Norgips CD 60 с дебелин 0,6 mm [м] 3,1 0 0 BGN 0.00 BGN
Профили Norgips UD 30 с дебелин 0,6 mm [м] 0,8 0 0 BGN 0.00 BGN
Опционално уплътнителна лента Norgips с ширина 30 мм [м] 0,8 0 0 BGN 0.00 BGN
Напречни едностранни конектори Norgips [бр.] 5 0 0 BGN 0.00 BGN
Надлъжни конектори Norgips (ако е необходимо) [бр.] 0,2 0 0 BGN 0.00 BGN
Въртеливи окачвачи с пружина Norgips [бр.] 1,3 0 0 BGN 0.00 BGN
Фиксиращи шишове Norgips [бр.] 1,3 0 0 BGN 0.00 BGN
Самонарезни винтове Norgips 3,5 x 25 мм [бр.] 25 0 0 BGN 0.00 BGN
Cамопробивни винтове Norgips 3,5 x 9,5 мм (ако е необходимо) [бр.] 3 0 0 BGN 0.00 BGN
Стоманени дюбели мин. ∅ 6 x 40 мм (за фиксиране на окачвачите) [бр.] 1,3 0 0 BGN 0.00 BGN
Монтажни дюбели мин. ∅ 6 x 40 мм (за фиксиране на UD 30 профилите) [бр.] 1,5 0 0 BGN 0.00 BGN
Шпакловане на фугите на гипсокартонените плоскости със строителен слой - Q1
Готова гипсова шпакловка Norgips All Purpose Ready Mix (да не се използва в огнезащитни прегради) [кг] 0,15 0 0 BGN 0.00 BGN
Гипсова шпакловка Norgips Standard [кг] 0,15 0 0 BGN 0.00 BGN
Армираща лента Norgips за фугиране на гипсокартонени плоскости [м] 1,3 0 0 BGN 0.00 BGN
Запълване на фугите между гипсокартонените плоскости – последен слой – Q2
Готова гипсова шпакловка Norgips All Purpose Ready Mix [кг] 0,1 0 0 BGN 0.00 BGN
Тънкослойна шпакловка на повърхността на гипсокартонени плоскости - Q3
Готова гипсова шпакловка Norgips All Purpose Ready Mix [кг/мм] 1,1 0 0 BGN 0.00 BGN
Стойност на материали за 1 м2 таван 0.00 BGN
Общ разход за материали за покриване на повърхността 0.00 BGN

Тези разходни норми не включват загубите на материали, получени по време на строителните работи, и са прогнозни.

* За изчисляване разходите за изпълнение на стена, трябва да бъдат вписани единичните цени на материала.

Q1 - Изпълнение с двукратно шпакловане със смес(. напр.Norgips All Purpose Ready Mix, Norgips Start, Norgips Standard или аналогичен продукт от Кнауф Груп), фугопълнители и крепежи за гипсокартонени плоскости с вграждане на армираща лента в шпакловката, шпакловане на видимите елементи на крепежите

Q2 - Включва Q1 и довършителна шпакловка със завършваща шпакловъчна смес (напр. Norgips All Purpose Ready Mix, или аналогичен продукт от Кнауф Груп) на фугите на гипсокартонени плоскости до достигане на гладка повърхност между фугата и повърхността на гипсокартонените плоскости

Q3 - Включва Q2 и шпакловка на цялата повърхност на елементите на преградата (фуги и плоскости), със завършваща шпакловъчна смес (например Norgips All Purpose Ready Mix) с деб. ок. 1 мм за изравняване на повърхностите, затваряне на порите и изравняване на абсорбцията на шпаклованите повърхности

Допълнителна информация:


   +359 885713267, +359 885929680      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.bg
Запази Калкулатор на използваните матриалиЗапази Калкулатор на използваните матриали.

Този файл е записан в Adobe PDF формат, прегледът му изисква инсталиране на безплатно приложение.
Adobe Acrobat Reader.

За да изтеглите безплатната програма Adobe Acrobat Reader кликнете тук


Get Adobe Acrobat Reader