Системи и решения

Преградни стени с височина до 7,5 м

Преградни стени върху единична конструкция с единична обшивка от гипсокартонени плоскости с пълнеж от минерална вата

За да отидете към СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА и да изчислите консумацията и разходите за материали, изберете подходящата система.


Тип на гипсокартонената плоскост 1) Наименование на системата Конструкция Тип плоскости Дебелина на плоскости Дебелина на стената Тегло на стена без вата Клас огнеустойчивост Акустична изолация Максимална височина 2)
SD - преградна стена
SDI - инсталационна преградна стена
SDK - преградна стена арка
1x12,5 - дебелина на гипсокартонени плоскости [mm]
GKB A - тип гипсокартонени плоскости
CW 50 - ширина на профилите [mm]
W - пълнеж от минерална вата
профили EI/REI дебелина на вата RW RA1 дебелина на вата
[мм] [мм] [кг/м2] [мин.] [мм] [dB] [dB] [мм] [м]
Стандартни гипсокартонени плоскости SD - 1x12,5 GKB A/CW 50 W повече CW 50 GKB A 12,5 75 17 EI 15 - 38 33 50 3,3
SD - 1x12,5 GKB A/CW 75 W повече CW 75 GKB A 12,5 100 17 EI 15 - 42 36 75 4,4
SD - 1x12,5 GKB A/CW 100 W повече CW 100 GKB A 12,5 125 18 EI 15 - 45 39 100 5,8
Импрегнирани гипсокартонени плоскости SD - 1x12,5 GKBI H2/CW 50 W повече CW 50 GKBI H2 12,5 75 18 EI 15 - 38 33 50 3,3
SD - 1x12,5 GKBI H2/CW 75 W повече CW 75 GKBI H2 12,5 100 18 EI 15 - 42 36 75 4,4
SD - 1x12,5 GKBI H2/CW 100 W повече CW 100 GKBI H2 12,5 125 19 EI 15 - 45 39 100 5,8
Пожароустойчиви гипсокартонени плоскости SD - 1x12,5 GKF DF/CW 50 W повече CW 50 GKF DF 12,5 75 23 EI 60 50 43 38 50 3,3
SD - 1x12,5 GKF DF/CW 75 W повече CW 75 GKF DF 12,5 100 23 EI 60 50 47 42 70 4,4
SD - 1x12,5 GKF DF/CW 100 W повече CW 100 GKF DF 12,5 125 24 EI 90 100 47 45 100 5,8
SD - 1x15 GKF DF/CW 50 W повече CW 50 GKF DF 15 80 28 EI 60 - - - - 3,3
SD - 1x15 GKF DF/CW 75 W повече CW 75 GKF DF 15 105 28 EI 60 - - - - 4,4
SD - 1x15 GKF DF/CW 100 W повече CW 100 GKF DF 15 130 29 EI 90 100 - - - 5,8
Импрегнирани пожароустойчиви гипсокартонени плоскости SD - 1x12,5 GKFI DFH2/CW 50 W повече CW 50 GKFI DFH2 12,5 75 23 EI 60 50 43 38 50 3,3
SD - 1x12,5 GKFI DFH2/CW 75 W повече CW 75 GKFI DFH2 12,5 100 23 EI 60 50 47 42 70 4,4
SD - 1x12,5 GKFI DFH2/CW 100 W повече CW 100 GKFI DFH2 12,5 125 24 EI 90 100 47 45 100 5,8
SD - 1x15 GKFI DFH2/CW 50 W повече CW 50 GKFI DFH2 15 80 28 EI 60 - - - - 3,3
SD - 1x15 GKFI DFH2/CW 75 W повече CW 75 GKFI DFH2 15 105 28 EI 60 - - - - 4,4
SD - 1x15 GKFI DFH2/CW 100 W повече CW 100 GKFI DFH2 15 130 29 EI 90 100 - - - 5,8
Акустични гипсокартонени плоскости SD - 1x12,5 DFH2IR/CW 50 W повече CW 50 DFH2IR 12,5 75 25 EI 60 50 46 41 50 3,3
SD - 1x12,5 DFH2IR/CW 75 W повече CW 75 DFH2IR 12,5 100 25 EI 60 50 49 45 75 4,4
SD - 1x12,5 DFH2IR/CW 100 W повече CW 100 DFH2IR 12,5 125 26 EI 90 100 52 49 100 5,8


1) Стандартна, пожароустойчива, акустична гипсокартонена плоскост - предназначени за приложение в помешения със стандартна влажност, напр. Всекидневни (RH ≤ 70%)
; Импрегнирани, акустични, импрегнирани пожароустойчиви гипсокартонени плоскости - предназначени за приложение в помешения с висока влажност, непр. бани, кухни (RH ≤ 85%, макс. 10 ч/ден)

2) Представените максимални височини на стените се отнасят до конструкция от профили с дебелина на ламарината 0,6 мм и отстояние на профилите CW на всеки 600 мм. Посочените височини не се отнасят за стени с квалификация за огнеустойчивост, а се отнасят за помещения, в които едновременно пребивават неголям брой хора (напр. стаи в жилища, хотели, офиси и болници). Подробна информация може да се намери в Спецификацията на системата.