Системи и решения

Преградни стени с височина до 7,5 м

Преградни стени върху единична конструкция с двойна обшивка от гипсокартонени плоскости с пълнеж от минерална вата

За да отидете към СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА и да изчислите консумацията и разходите за материали, изберете подходящата система.


Тип на гипсокартонената плоскост 1) Наименование на системата Конструкция Тип плоскости Дебелина на плоскости Дебелина на стената Тегло на стена без вата Клас огнеустойчивост Акустична изолация Максимална височина 2)
SD - преградна стена
SDI - инсталационна преградна стена
SDK - преградна стена арка
1x12,5 - дебелина на гипсокартонени плоскости [mm]
GKB A - тип гипсокартонени плоскости
CW 50 - ширина на профилите [mm]
W - пълнеж от минерална вата
профили EI/REI дебелина на вата RW RA1 дебелина на вата
[мм] [мм] [кг/м2] [мин.] [мм] [dB] [dB] [мм] [м]
Стандартни гипсокартонени плоскости SD - 2x12,5 GKB A/CW 50 W повече CW 50 GKB A 2 x 12,5 100 32 EI 90 50 49 42 50 4,2
SD - 2x12,5 GKB A/CW 75 W повече CW 75 GKB A 2 x 12,5 125 32 EI 90 50 51 47 75 5,8
SD - 2x12,5 GKB A/CW 100 W повече CW 100 GKB A 2 x 12,5 150 33 EI 90 50 52 50 100 6,5
Импрегнирани гипсокартонени плоскости SD - 2x12,5 GKBI H2/CW 50 W повече CW 50 GKBI H2 2 x 12,5 100 34 EI 90 50 49 42 50 4,2
SD - 2x12,5 GKBI H2/CW 75 W повече CW 75 GKBI H2 2 x 12,5 125 34 EI 90 50 51 47 75 5,8
SD - 2x12,5 GKBI H2/CW 100 W повече CW 100 GKBI H2 2 x 12,5 150 35 EI 90 50 52 50 100 6,5
Пожароустойчиви гипсокартонени плоскости SD - 2x12,5 GKF DF/CW 50 W повече CW 50 GKF DF 2 x 12,5 100 44 EI 120 - 52 48 50 4,2
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 75 W повече CW 75 GKF DF 2 x 12,5 125 44 EI 120 - 56 53 75 5,8
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 100 W повече CW 100 GKF DF 2 x 12,5 150 45 EI 120 - 55 53 100 6,5
SD - 2x15 GKF DF/CW 50 W повече CW 50 GKF DF 2 x 15 110 54 EI 120 - - - - 4,2
SD - 2x15 GKF DF/CW 75 W повече CW 75 GKF DF 2 x 15 135 54 EI 120 - - - - 5,8
SD - 2x15 GKF DF/CW 100 W повече CW 100 GKF DF 2 x 15 160 55 EI 120 - - - - 6,5
Импрегнирани пожароустойчиви гипсокартонени плоскости SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 50 W повече CW 50 GKFI DFH2 2 x 12,5 100 44 EI 120 - 52 48 50 4,2
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 75 W повече CW 75 GKFI DFH2 2 x 12,5 125 44 EI 120 - 56 53 75 5,8
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 100 W повече CW 100 GKFI DFH2 2 x 12,5 150 45 EI 120 - 55 53 100 6,5
SD - 2x15 GKFI DFH2/CW 50 W повече CW 50 GKFI DFH2 2 x 15 110 54 EI 120 - - - - 4,2
SD - 2x15 GKFI DFH2/CW 75 W повече CW 75 GKFI DFH2 2 x 15 135 54 EI 120 - - - - 5,8
SD - 2x15 GKFI DFH2/CW 100 W повече CW 100 GKFI DFH2 2 x 15 160 55 EI 120 - - - - 6,5
Акустични гипсокартонени плоскости SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 50 W повече CW 50 DFH2IR 2 x 12,5 100 48 EI 120 - 53 50 50 4,2
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 75 W повече CW 75 DFH2IR 2 x 12,5 125 48 EI 120 - 57 54 75 5,8
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 100 W повече CW 100 DFH2IR 2 x 12,5 150 49 EI 120 - 58 57 100 6,5


1) Стандартна, пожароустойчива, акустична гипсокартонена плоскост - предназначени за приложение в помешения със стандартна влажност, напр. Всекидневни (RH ≤ 70%)
; Импрегнирани, акустични, импрегнирани пожароустойчиви гипсокартонени плоскости - предназначени за приложение в помешения с висока влажност, непр. бани, кухни (RH ≤ 85%, макс. 10 ч/ден)

2) Представените максимални височини на стените се отнасят до конструкция от профили с дебелина на ламарината 0,6 мм и отстояние на профилите CW на всеки 600 мм. Посочените височини не се отнасят за стени с квалификация за огнеустойчивост, а се отнасят за помещения, в които едновременно пребивават неголям брой хора (напр. стаи в жилища, хотели, офиси и болници). Подробна информация може да се намери в Спецификацията на системата.