Системи и решения

Преградни стени с височина до 7,5 м

Преградни стени върху единична конструкция с тройна обшивка от гипсокартонени плоскости с пълнеж от минерална вата

За да отидете към СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА и да изчислите консумацията и разходите за материали, изберете подходящата система.


Тип на гипсокартонената плоскост 1) Наименование на системата Конструкция Тип плоскости Дебелина на плоскости Дебелина на стената Тегло на стена без вата Клас огнеустойчивост Акустична изолация Максимална височина 2)
SD - преградна стена
SDI - инсталационна преградна стена
SDK - преградна стена арка
1x12,5 - дебелина на гипсокартонени плоскости [mm]
GKB A - тип гипсокартонени плоскости
CW 50 - ширина на профилите [mm]
W - пълнеж от минерална вата
профили EI/REI дебелина на вата RW RA1 дебелина на вата
[мм] [мм] [кг/м2] [мин.] [мм] [dB] [dB] [мм] [м]
Стандартни гипсокартонени плоскости SD - 3x12,5 GKB A/CW 50 W повече CW 50 GKB A 3 x 12,5 125 47 - - 55 50 50 4,4
SD - 3x12,5 GKB A/CW 75 W повече CW 75 GKB A 3 x 12,5 150 47 - - 54 51 75 6,4
SD - 3x12,5 GKB A/CW 100 W повече CW 100 GKB A 3 x 12,5 175 48 - - 57 55 100 6,6
Импрегнирани гипсокартонени плоскости SD - 3x12,5 GKBI H2/CW 50 W повече CW 50 GKBI H2 3 x 12,5 125 50 - - 55 50 50 4,4
SD - 3x12,5 GKBI H2/CW 75 W повече CW 75 GKBI H2 3 x 12,5 150 50 - - 54 51 75 6,4
SD - 3x12,5 GKBI H2/CW 100 W повече CW 100 GKBI H2 3 x 12,5 175 51 - - 57 55 100 6,6
Пожароустойчиви гипсокартонени плоскости SD - 3x12,5 GKF DF/CW 50 W повече CW 50 GKF DF 3 x 12,5 125 65 EI 180 - - - - 4,4
SD - 3x12,5 GKF DF/CW 75 W повече CW 75 GKF DF 3 x 12,5 150 65 EI 180 - - - - 6,4
SD - 3x12,5 GKF DF/CW 100 W повече CW 100 GKF DF 3 x 12,5 175 66 EI 180 - - - - 6,6
SD - 3x15 GKF DF/CW 50 W повече CW 50 GKF DF 3 x 15 140 80 EI 180 - - - - 4,4
SD - 3x15 GKF DF/CW 75 W повече CW 75 GKF DF 3 x 15 165 80 EI 180 - - - - 6,4
SD - 3x15 GKF DF/CW 100 W повече CW 100 GKF DF 3 x 15 190 81 EI 180 - - - - 6,6
Импрегнирани пожароустойчиви гипсокартонени плоскости SD - 3x12,5 GKFI DFH2/CW 50 W повече CW 50 GKFI DFH2 3 x 12,5 125 65 EI 180 - - - - 4,4
SD - 3x12,5 GKFI DFH2/CW 75 W повече CW 75 GKFI DFH2 3 x 12,5 150 65 EI 180 - - - - 6,4
SD - 3x12,5 GKFI DFH2/CW 100 W повече CW 100 GKFI DFH2 3 x 12,5 175 66 EI 180 - - - - 6,6
SD - 3x15 GKFI DFH2/CW 50 W повече CW 50 GKFI DFH2 3 x 15 140 80 EI 180 - - - - 4,4
SD - 3x15 GKFI DFH2/CW 75 W повече CW 75 GKFI DFH2 3 x 15 165 80 EI 180 - - - - 6,4
SD - 3x15 GKFI DFH2/CW 100 W повече CW 100 GKFI DFH2 3 x 15 190 81 EI 180 - - - - 6,6
Акустични гипсокартонени плоскости SD - 3x12,5 DFH2IR/CW 50 W повече CW 50 DFH2IR 3 x 12,5 125 71 EI 180 - - - - 4,4
SD - 3x12,5 DFH2IR/CW 75 W повече CW 75 DFH2IR 3 x 12,5 150 71 EI 180 - - - - 6,4
SD - 3x12,5 DFH2IR/CW 100 W повече CW 100 DFH2IR 3 x 12,5 175 72 EI 180 - - - - 6,6


1) Стандартна, пожароустойчива, акустична гипсокартонена плоскост - предназначени за приложение в помешения със стандартна влажност, напр. Всекидневни (RH ≤ 70%)
; Импрегнирани, акустични, импрегнирани пожароустойчиви гипсокартонени плоскости - предназначени за приложение в помешения с висока влажност, непр. бани, кухни (RH ≤ 85%, макс. 10 ч/ден)

2) Представените максимални височини на стените се отнасят до конструкция от профили с дебелина на ламарината 0,6 мм и отстояние на профилите CW на всеки 600 мм. Посочените височини не се отнасят за стени с квалификация за огнеустойчивост, а се отнасят за помещения, в които едновременно пребивават неголям брой хора (напр. стаи в жилища, хотели, офиси и болници). Подробна информация може да се намери в Спецификацията на системата.