Калкулатор за консумация на материали

Преградни стени с височина от 7,5 м до 11 м

За да отидете към СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА и да изчислите консумацията и разходите за материали, изберете подходящата система.


Хоризонтален разрез - преградна стена Наименование на системата Конструкция Тип плоскости Дебелина на плоскости Дебелина на стената Тегло на стена без вата Клас огнеустойчивост Акустична изолация Максимална височина 1)
SD - преградна стена
2x12,5 - дебелина на гипсокартонени плоскости [mm]
GKB A - тип гипсокартонени плоскости
CW 100 - ширина на профилите [mm]
(W) - опционално пълнеж от минерална вата
профили отстояние между профилите EI/REI дебелина на вата RW RA1 дебелина на вата
[мм] [мм] [мм] [кг/м2] [мин.] [мм] [dB] [dB] [мм] [м]


Преградна стена върху конструкция от профили CW 100 и UW 100 с двойна обшивка от гипсокартонени плоскости, с пълнеж от минерална вата (по избор)
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 100/300 (W) CW 100 300 GKF DF 2 x 12,5 150 47 EI 60 - - - - 9,0
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 100, 300 (W) CW 100 300 GKFI DFH2 2 x 12,5 150 47 EI 60 - - - - 9,0
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 100/300 (W) CW 100 300 DFH2IR 2 x 12,5 150 51 EI 60 - - - - 9,0


Преградна стена върху конструкция от профили CW 100 и UW 100 с тройна обшивка от гипсокартонени плоскости, с пълнеж от минерална вата (по избор)
SD - 3x12,5 GKF DF/CW 100/300 (W) CW 100 300 GKF DF 3 x 12,5 175 68 EI 120 - - - - 9,0
SD - 3x12,5 GKFI DFH2/CW 100/300 (W) CW 100 300 GKFI DFH2 3 x 12,5 175 68 EI 120 - - - - 9,0
SD - 3x12,5 DFH2IR/CW 100/300 (W) CW 100 300 DFH2IR 3 x 12,5 175 74 EI 120 - - - - 9,0
SD - 3x15 GKF DF/CW 100/300 (W) CW 100 300 GKF DF 3 x 15 190 83 EI 120 - - - - 10,0
SD - 3x15 GKFI DFH2/CW 100/300 (W) CW 100 300 GKFI DFH2 3 x 15 190 83 EI 120 - - - - 10,0


Преградна стена върху сдвоена конструкция от профили CW 100 и UW 100 с двойна обшивка от гипсокартонени плоскости, с пълнеж от минерална вата (по избор)
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 100+CW100/600 (W) CW 100+CW 100 600 GKF DF 2 x 12,5 150 47 EI 60 - - - - 9,0
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 100+CW100/600 (W) CW 100+CW 100 600 GKFI DFH2 2 x 12,5 150 47 EI 60 - - - - 9,0
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 100+CW100/600 (W) CW 100+CW 100 600 DFH2IR 2 x 12,5 150 51 EI 60 - - - - 9,0
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 100+CW100/400 (W) CW 100+CW 100 400 GKF DF 2 x 12,5 150 50 EI 60 - - - - 10,0
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 100+CW100/400 (W) CW 100+CW 100 400 GKFI DFH2 2 x 12,5 150 50 EI 60 - - - - 10,0
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 100+CW100/400 (W) CW 100+CW 100 400 DFH2IR 2 x 12,5 150 54 EI 60 - - - - 10,0


Преградна стена върху сдвоена конструкция от профили CW 100 и UW 100 с тройна обшивка от гипсокартонени плоскости, с пълнеж от минерална вата (по избор)
SD - 3x12,5 GKF DF/CW 100+CW100/600 (W) CW 100+CW 100 600 GKF DF 3 x 12,5 175 68 EI 120 - - - - 9,0
SD - 3x12,5 GKFI DFH2/CW 100+CW100/600 (W) CW 100+CW 100 600 GKFI DFH2 3 x 12,5 175 68 EI 120 - - - - 9,0
SD - 3x12,5 DFH2IR/CW 100+CW100/600 (W) CW 100+CW 100 600 DFH2IR 3 x 12,5 175 74 EI 120 - - - - 9,0
SD - 3x12,5 GKF DF/CW 100+CW100/400 (W) CW 100+CW 100 400 GKF DF 3 x 12,5 175 71 EI 120 - - - - 10,0
SD - 3x12,5 GKFI DFH2/CW 100+CW100/400 (W) CW 100+CW 100 400 GKFI DFH2 3 x 12,5 175 71 EI 120 - - - - 10,0
SD - 3x12,5 DFH2IR/CW 100+CW100/400 (W) CW 100+CW 100 400 DFH2IR 3 x 12,5 175 77 EI 120 - - - - 10,0
SD - 3x15 GKF DF/CW 100+CW100/600 (W) CW 100+CW 100 600 GKF DF 3 x 15 190 83 EI 120 - - - - 10,0
SD - 3x15 GKFI DFH2/CW 100+CW100/600 (W) CW 100+CW 100 600 GKFI DFH2 3 x 15 190 83 EI 120 - - - - 10,0
SD - 3x15 GKF DF/CW 100+CW100/400 (W) CW 100+CW 100 400 GKF DF 3 x 15 190 86 EI 120 - - - - 11,0
SD - 3x15 GKFI DFH2/CW 100+CW100/400 (W) CW 100+CW 100 400 GKFI DFH2 3 x 15 190 86 EI 120 - - - - 11,0


1) Представените максимални височини на стените се отнасят до конструкция от профили с дебелина на ламарината 0,6 мм. Подробна информация може да се намери в Спецификацията на системата.