Системи и решения

Преградни стени с височина от 7,5 м до 11 м

Преградни стени върху усилена единична конструкция с тройна обшивка от гипсокартонени плоскости

За да отидете към СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА и да изчислите консумацията и разходите за материали, изберете подходящата система.


Тип конструкция Наименование на системата Конструкция Тип плоскости Дебелина на плоскости Дебелина на стената Тегло на стена без вата Клас огнеустойчивост Акустична изолация Максимална височина 1)
SD - преградна стена
2x12,5 - дебелина на гипсокартонени плоскости [mm]
GKB A - тип гипсокартонени плоскости
CW 100 - ширина на профилите [mm]
(W) - опционално пълнеж от минерална вата
профили отстояние между профилите EI/REI дебелина на вата RW RA1 дебелина на вата
[мм] [мм] [мм] [кг/м2] [мин.] [мм] [dB] [dB] [мм] [м]

Преградна стена върху конструкция от профили CW 100 и UW 100 с тройна обшивка от гипсокартонени плоскости, с пълнеж от минерална вата (по избор)
SD - 3x12,5 GKF DF/CW 100/300 (W)повече CW 100 300 GKF DF 3 x 12,5 175 68 EI 120 - - - - 9,0

SD - 3x12,5 GKFI DFH2/CW 100/300 (W)повече CW 100 300 GKFI DFH2 3 x 12,5 175 68 EI 120 - - - - 9,0

SD - 3x12,5 DFH2IR/CW 100/300 (W)повече CW 100 300 DFH2IR 3 x 12,5 175 74 EI 120 - - - - 9,0

SD - 3x15 GKF DF/CW 100/300 (W)повече CW 100 300 GKF DF 3 x 15 190 83 EI 120 - - - - 10,0

SD - 3x15 GKFI DFH2/CW 100/300 (W)повече CW 100 300 GKFI DFH2 3 x 15 190 83 EI 120 - - - - 10,0

Преградна стена върху сдвоена конструкция от профили CW 100 и UW 100 с тройна обшивка от гипсокартонени плоскости, с пълнеж от минерална вата (по избо
SD - 3x12,5 GKF DF/CW 100+CW100/600 (W)повече CW 100+CW 100 600 GKF DF 3 x 12,5 175 68 EI 120 - - - - 9,0

SD - 3x15 GKFI DFH2/CW 100+CW100/400 (W)повече CW 100+CW 100 400 GKFI DFH2 3 x 15 190 86 EI 120 - - - - 11,0

SD - 3x12,5 GKFI DFH2/CW 100+CW100/600 (W)повече CW 100+CW 100 600 GKFI DFH2 3 x 12,5 175 68 EI 120 - - - - 9,0

SD - 3x12,5 DFH2IR/CW 100+CW100/600 (W)повече CW 100+CW 100 600 DFH2IR 3 x 12,5 175 74 EI 120 - - - - 9,0

SD - 3x12,5 GKF DF/CW 100+CW100/400 (W)повече CW 100+CW 100 400 GKF DF 3 x 12,5 175 71 EI 120 - - - - 10,0

SD - 3x12,5 GKFI DFH2/CW 100+CW100/400 (W)повече CW 100+CW 100 400 GKFI DFH2 3 x 12,5 175 71 EI 120 - - - - 10,0

SD - 3x12,5 DFH2IR/CW 100+CW100/400 (W)повече CW 100+CW 100 400 DFH2IR 3 x 12,5 175 77 EI 120 - - - - 10,0

SD - 3x15 GKF DF/CW 100+CW100/600 (W)повече CW 100+CW 100 600 GKF DF 3 x 15 190 83 EI 120 - - - - 10,0

SD - 3x15 GKFI DFH2/CW 100+CW100/600 (W)повече CW 100+CW 100 600 GKFI DFH2 3 x 15 190 83 EI 120 - - - - 10,0

SD - 3x15 GKF DF/CW 100+CW100/400 (W)повече CW 100+CW 100 400 GKF DF 3 x 15 190 86 EI 120 - - - - 11,0


1) Представените максимални височини на стените се отнасят до конструкция от профили с дебелина на ламарината 0,6 мм. Подробна информация може да се намери в Спецификацията на системата.