Системи и решения

Суха мазилка

Суха мазилка

За да отидете към СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА СИСТЕМАТА и да изчислите консумацията и разходите за материали, изберете подходящата система.


Тип на гипсокартонената плоскост 1) Наименование на системата Тип плоскости Дебелина на плоскости Дебелина на сухата стена Тегло на сухата стена Максимална височина 2)
ST - гипсокартонени плоскости на лепене
1x12,5 - дебелина на гипсокартонени плоскости [mm]
GKB A - тип гипсокартонени плоскости
[мм] [мм] [кг/м2] [м]
Стандартни гипсокартонени плоскости ST - 1x9,5 GKB Aповече GKB A 9,5 15 11 3
ST - 1x12,5 GKB Aповече GKB A 12,5 18 13 3
Импрегнирани гипсокартонени плоскости ST - 1x12,5 GKBI H2повече GKBI H2 12,5 18 13 3
Пожароустойчиви гипсокартонени плоскости ST - 1x12,5 GKF DFповече GKF DF 12,5 18 16 3
Импрегнирани пожароустойчиви гипсокартонени плоскости ST - 1x12,5 GKFI DFH2повече GKFI DFH2 12,5 18 16 3
Акустични гипсокартонени плоскости ST - 1x12,5 DFH2IRповече DFH2IR 12,5 18 17 3


1) Стандартна, пожароустойчива, акустична гипсокартонена плоскост - предназначени за приложение в помешения със стандартна влажност, напр. Всекидневни (RH ≤ 70%)
; Импрегнирани, акустични, импрегнирани пожароустойчиви гипсокартонени плоскости - предназначени за приложение в помешения с висока влажност, непр. бани, кухни (RH ≤ 85%, макс. 10 ч/ден)

2) Допустимата височина е равна на дължината на една плоскост В случай на по-високи конструкции, се препоръчва прилагането на стенна облицовка на профили шапки или CD 60.