Калкулатор за консумация на материали

Таванни облицовки

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СИСТЕМАТА
Таванна облицовка OSF - 2x12,5 DFH2IR/KAP

върху конструкция от профили шапки с двойна обшивка от плоскости тип DFH2IR с дебелина 12,5 мм

Елементи на таванна облицовка

 1. Гипсокартонени плоскости NORGIPS S тип DFH2IR с дебелина 12,5 мм
 2. Профили шапка Norgips на аксиално разстояние макс. на всеки 40 cм
 3. Опционално уплътнителна лента Norgips с ширина 30 мм
 4. Самонарезни винтове Norgips 3,5 x 25 мм на разстояние макс. на всеки 40 cм
 5. Самонарезни винтове Norgips 3,5 x 35 мм на разстояние макс. на всеки 17 cм
 6. Стоманени дюбели мин. ∅ 6 x 40 мм в два реда, на всеки 100 cm
 7. Norgips Standard или готова гипсова шпакловка Norgips All Purpose Ready Mix
 8. Армираща лента Norgips
 9. Norgips All Purpose Ready Mix готова гипсова шпакловка
ОГЪН
КЛАС ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ
EI 45 1)

				

								Тегло на таванната обшивка
Тегло на таванната обшивка
26 kg/m2

Тези параметри се отнасят за прегради, изработени от метални профили с дебелина 0,6 мм

В системата OSF - 2x12,5 DFH2IR/KAP метален профил с дебелина 0,5 мм не се допуска.

1) Въз основа на класификация № LBO-786.1-K/17. Все още не всички класификации са приети от съответните български инстанции. За подробности, моля попитайте Вашия местен представител.

   +359 885713267, +359 885929680      Ul. Racławicka 93, 02-634 Варшава, Полша      www.norgips.bg

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СИСТЕМАТА
Таванна облицовка OSF - 2x12,5 DFH2IR/KAP

върху конструкция от профили шапки с двойна обшивка от плоскости тип DFH2IR с дебелина 12,5 мм

Елементи на таванна облицовка

 1. Гипсокартонени плоскости NORGIPS S тип DFH2IR с дебелина 12,5 мм
 2. Профили шапка Norgips на аксиално разстояние макс. на всеки 40 cм
 3. Опционално уплътнителна лента Norgips с ширина 30 мм
 4. Самонарезни винтове Norgips 3,5 x 25 мм на разстояние макс. на всеки 40 cм
 5. Самонарезни винтове Norgips 3,5 x 35 мм на разстояние макс. на всеки 17 cм
 6. Стоманени дюбели мин. ∅ 6 x 40 мм в два реда, на всеки 100 cm
 7. Norgips Standard или готова гипсова шпакловка Norgips All Purpose Ready Mix
 8. Армираща лента Norgips
 9. Norgips All Purpose Ready Mix готова гипсова шпакловка


ОГЪН
КЛАС ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ
EI 45 1)

				

								Тегло на таванната обшивка
Тегло на таванната обшивка
26 kg/m2

Тези параметри се отнасят за прегради, изработени от метални профили с дебелина 0,6 мм

В системата OSF - 2x12,5 DFH2IR/KAP метален профил с дебелина 0,5 мм не се допуска.

1) Въз основа на класификация № LBO-786.1-K/17. Все още не всички класификации са приети от съответните български инстанции. За подробности, моля попитайте Вашия местен представител.


   +359 885713267, +359 885929680      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.bg
Запази Описание на система
   +359 885713267, +359 885929680      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.bg

Калкулатор на консумация на материали

Таванна облицовка OSF - 2x12,5 DFH2IR/KAP

Въведете площта на обшивката в м2
 
Калкулацията е изготвена на 20-05-2019
Информация за обект
 
Материал Единица мярка Разходни норми за 1 м2 Площ на обшивка [m2] Разход за въведената площ на обшивката Единична цена на материала* Стойност на материала
Гипсокартонени плоскости NORGIPS S тип DFH2IR с дебелина 12,5 мм 2] 2 0 0 BGN 0.00 BGN
Профил шапка Norgips с дебелин 0,6 mm [м] 2,7 0 0 BGN 0.00 BGN
Опционално уплътнителна лента Norgips с ширина 30 мм [м] 0,9 0 0 BGN 0.00 BGN
Самонарезни винтове Norgips 3,5 x 25 мм [бр.] 10 0 0 BGN 0.00 BGN
Самонарезни винтове Norgips 3,5 x 35 мм [бр.] 25 0 0 BGN 0.00 BGN
Стоманени дюбели мин. ∅ 6 x 40 мм (за фиксиране на окачвачите) [бр.] 5 0 0 BGN 0.00 BGN
Шпакловане на фугите на гипсокартонените плоскости със строителен слой - Q1
Готова гипсова шпакловка Norgips All Purpose Ready Mix (да не се използва в огнезащитни прегради) [кг] 0,3 0 0 BGN 0.00 BGN
Гипсова шпакловка Norgips Standard [кг] 0,3 0 0 BGN 0.00 BGN
Армираща лента Norgips за фугиране на гипсокартонени плоскости [м] 1,3 0 0 BGN 0.00 BGN
Запълване на фугите между гипсокартонените плоскости – последен слой – Q2
Готова гипсова шпакловка Norgips All Purpose Ready Mix [кг] 0,1 0 0 BGN 0.00 BGN
Тънкослойна шпакловка на повърхността на гипсокартонени плоскости - Q3
Готова гипсова шпакловка Norgips All Purpose Ready Mix [кг/мм] 1,1 0 0 BGN 0.00 BGN
Стойност на материали за 1 м2 обшивка 0.00 BGN
Обща стойност на материалите за площта на обшивката 0.00 BGN

Тези разходни норми не включват загубите на материали, получени по време на строителните работи, и са прогнозни.

* За изчисляване разходите за изпълнение на стена, трябва да бъдат вписани единичните цени на материала.

Q1 - Изпълнение с двукратно шпакловане със смес(. напр.Norgips All Purpose Ready Mix, Norgips Start, Norgips Standard или аналогичен продукт от Кнауф Груп), фугопълнители и крепежи за гипсокартонени плоскости с вграждане на армираща лента в шпакловката, шпакловане на видимите елементи на крепежите

Q2 - Включва Q1 и довършителна шпакловка със завършваща шпакловъчна смес (напр. Norgips All Purpose Ready Mix, или аналогичен продукт от Кнауф Груп) на фугите на гипсокартонени плоскости до достигане на гладка повърхност между фугата и повърхността на гипсокартонените плоскости

Q3 - Включва Q2 и шпакловка на цялата повърхност на елементите на преградата (фуги и плоскости), със завършваща шпакловъчна смес (например Norgips All Purpose Ready Mix) с деб. ок. 1 мм за изравняване на повърхностите, затваряне на порите и изравняване на абсорбцията на шпаклованите повърхности

Допълнителна информация:


   +359 885713267, +359 885929680      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.bg
Запази Калкулатор на използваните матриалиЗапази Калкулатор на използваните матриали.

Този файл е записан в Adobe PDF формат, прегледът му изисква инсталиране на безплатно приложение.
Adobe Acrobat Reader.

За да изтеглите безплатната програма Adobe Acrobat Reader кликнете тук


Get Adobe Acrobat Reader