Protipožární konstrukce

Příčky s výškou 4 m až 11 m