Kalkulátor spotřeby materiálu

Příčky s výškou 7,5 m až 11 m

Chcete-li přejít na SYSTÉMOVÝ LIST a spočítat spotřebu a náklady na materiál, zvolte příslušný systém.


Vodorovný řez - příčka Název systému Konstrukce Typ desek Tloušťka desek Tloušťka stěny Hmotnost stěny bez vlny Třída požární odolnosti Neprůzvučnost Maximální výška 1)
SD - příčka
2x12,5 - tloušťka SDK desek [mm]
GKB A - typ SDK desek
CW 100 - šířka profilů [mm]
(W) - volitelná výplň minerální vlnou
profily rozteč profilů EI/REI tloušťka vlny RW RA1 tloušťka vlny
[mm] [mm] [mm] [kg/m2] [min.] [mm] [dB] [dB] [mm] [m]


Příčka na konstrukci z profilů CW 100 a UW 100 s dvojitým opláštěním z SDK desek, s volitelnou výplní minerální vlnou
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 100/300 (W) CW 100 313 GKF DF 2 x 12,5 150 47 EI 60 - - - - 9,0
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 100, 300 (W) CW 100 313 GKFI DFH2 2 x 12,5 150 47 EI 60 - - - - 9,0
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 100/300 (W) CW 100 313 DFH2IR 2 x 12,5 150 51 EI 60 - - - - 9,0


Příčka na konstrukci z profilů CW 100 a UW 100 s trojnásobným opláštěním z SDK desek, s volitelnou výplní minerální vlnou
SD - 3x12,5 GKF DF/CW 100/300 (W) CW 100 313 GKF DF 3 x 12,5 175 68 EI 120 - - - - 9,0
SD - 3x12,5 GKFI DFH2/CW 100/300 (W) CW 100 313 GKFI DFH2 3 x 12,5 175 68 EI 120 - - - - 9,0
SD - 3x12,5 DFH2IR/CW 100/300 (W) CW 100 313 DFH2IR 3 x 12,5 175 74 EI 120 - - - - 9,0
SD - 3x15 GKF DF/CW 100/300 (W) CW 100 313 GKF DF 3 x 15 190 83 EI 120 - - - - 10,0
SD - 3x15 GKFI DFH2/CW 100/300 (W) CW 100 313 GKFI DFH2 3 x 15 190 83 EI 120 - - - - 10,0


Příčka na zdvojené konstrukci z profilů CW 100 a UW 100 s dvojitým opláštěním z SDK desek, s volitelnou výplní minerální vlnou
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 100+CW100/600 (W) CW 100+CW 100 625 GKF DF 2 x 12,5 150 47 EI 60 - - - - 9,0
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 100+CW100/600 (W) CW 100+CW 100 625 GKFI DFH2 2 x 12,5 150 47 EI 60 - - - - 9,0
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 100+CW100/600 (W) CW 100+CW 100 625 DFH2IR 2 x 12,5 150 51 EI 60 - - - - 9,0
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 100+CW100/400 (W) CW 100+CW 100 417 GKF DF 2 x 12,5 150 50 EI 60 - - - - 10,0
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 100+CW100/400 (W) CW 100+CW 100 417 GKFI DFH2 2 x 12,5 150 50 EI 60 - - - - 10,0
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 100+CW100/400 (W) CW 100+CW 100 417 DFH2IR 2 x 12,5 150 54 EI 60 - - - - 10,0


Příčka na zdvojené konstrukci z profilů CW 100 a UW 100 s trojnásobným opláštěním z SDK desek, s volitelnou výplní minerální vlnou
SD - 3x12,5 GKF DF/CW 100+CW100/600 (W) CW 100+CW 100 625 GKF DF 3 x 12,5 175 68 EI 120 - - - - 9,0
SD - 3x12,5 GKFI DFH2/CW 100+CW100/600 (W) CW 100+CW 100 625 GKFI DFH2 3 x 12,5 175 68 EI 120 - - - - 9,0
SD - 3x12,5 DFH2IR/CW 100+CW100/600 (W) CW 100+CW 100 625 DFH2IR 3 x 12,5 175 74 EI 120 - - - - 9,0
SD - 3x12,5 GKF DF/CW 100+CW100/400 (W) CW 100+CW 100 417 GKF DF 3 x 12,5 175 71 EI 120 - - - - 10,0
SD - 3x12,5 GKFI DFH2/CW 100+CW100/400 (W) CW 100+CW 100 417 GKFI DFH2 3 x 12,5 175 71 EI 120 - - - - 10,0
SD - 3x12,5 DFH2IR/CW 100+CW100/400 (W) CW 100+CW 100 417 DFH2IR 3 x 12,5 175 77 EI 120 - - - - 10,0
SD - 3x15 GKF DF/CW 100+CW100/600 (W) CW 100+CW 100 625 GKF DF 3 x 15 190 83 EI 120 - - - - 10,0
SD - 3x15 GKFI DFH2/CW 100+CW100/600 (W) CW 100+CW 100 625 GKFI DFH2 3 x 15 190 83 EI 120 - - - - 10,0
SD - 3x15 GKF DF/CW 100+CW100/400 (W) CW 100+CW 100 417 GKF DF 3 x 15 190 86 EI 120 - - - - 11,0
SD - 3x15 GKFI DFH2/CW 100+CW100/400 (W) CW 100+CW 100 417 GKFI DFH2 3 x 15 190 86 EI 120 - - - - 11,0


1) Uvedené maximální výšky stěn platí pro konstrukci zhotovenou z profilů s tloušťkou plechu 0,6 mm. Podrobné údaje jsou uvedeny v Systémovém listu.