Kalkulátor spotřeby materiálu

Příčky s výškou do 7,5 m

SYSTÉMOVÝ LIST
Příčka SD - 2x12,5 GKF DF/CW 75 W

na konstrukci z profilů CW 75 a UW 75 s dvojitým opláštěním z desek GKF typu DF tloušťky 12,5 mm, s výplní minerální vlnou

Prvky příčky

 1. Sádrokartonové desky Norgips S GKF typu DF tloušťky 12,5 mm
 2. Profily Norgips CW 75 (sloupky) v max. osové vzdálenosti 62,5 cm od sebe
 3. Profily Norgips UW 75 upevněné k vodorovným nosným prvkům
 4. Těsnicí páska Norgips šířky 75 mm
 5. Šrouby do plechu Norgips 3,5 x 25 mm v max. vzdálenosti 75 cm od sebe
 6. Šrouby do plechu Norgips 3,5 x 35 mm v max. vzdálenosti 25 cm od sebe
 7. Upevňovací hmoždinky min. ∅ 6 x 40 mm v max. vzdálenosti 80 cm od sebe
 8. Otvory ve stojkách pro vedení kabelových rozvodů
 9. Hotová stěrkovací hmota Norgips Start & Finish nebo sádrový tmel Norgips Start
 10. Výztužná páska Norgips
 11. Hotová stěrkovací hmota Norgips Extra Finish, hotová stěrkovací hmota Norgips Start & Finish nebo sádrový tmel Norgips Finish
 12. Minerální vlna
OHEŇ
TŘÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
EI 120 1) 2)
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA
h = 5,8 m 1)
				HMOTNOST PŘÍČKY
HMOTNOST PŘÍČKY
44 kg/m2 3)
LEPIDLO NA SPOJE SDK DESEK
NEPRŮZVUČNOST
Rw=56dB 4) Rw=54dB5)
RA1=53dB4) RA1=51dB5)

Výše uvedené parametry platí pro konstrukci zhotovenou z profilů s tloušťkou plechu 0,6 mm.

1) Uvedené výšky platí pro konstrukci s roztečí profilů 600 mm. Při použití konstrukce s roztečí profilů 300 nebo 400 mm jsou přípustné výšky stěn větší. Podrobné informace lze získat u zástupců dodavatele systému. Uvedené výšky platí pro místnosti, ve kterých se současně zdržuje menší počet osob (např. pokoje v bytech, hotelích, kancelářích nebo nemocnicích). V místnostech, ve kterých se současně zdržuje velký počet osob (jako jsou konferenční sály, školní třídy, posluchárny), je přípustná výška 4,9 m.

2) Na základě certifikátu č. 216/C5a/2015/0196

3) Hmotnost nezohledňuje izolační materiál

4) Na základě protokolu č. LA00-06041/12/R02NA pro skelnou vlnu tloušťky 75 mm

5) Na základě protokolu č. LA00-1000/2003 pro kamennou vlnu tloušťky 70 mm

   +420 732 213 409, +420 774 731 232      Polsko, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.cz

SYSTÉMOVÝ LIST
Příčka SD - 2x12,5 GKF DF/CW 75 W

na konstrukci z profilů CW 75 a UW 75 s dvojitým opláštěním z desek GKF typu DF tloušťky 12,5 mm, s výplní minerální vlnou

Prvky příčky

 1. Sádrokartonové desky Norgips S GKF typu DF tloušťky 12,5 mm
 2. Profily Norgips CW 75 (sloupky) v max. osové vzdálenosti 62,5 cm od sebe
 3. Profily Norgips UW 75 upevněné k vodorovným nosným prvkům
 4. Těsnicí páska Norgips šířky 75 mm
 5. Šrouby do plechu Norgips 3,5 x 25 mm v max. vzdálenosti 75 cm od sebe
 6. Šrouby do plechu Norgips 3,5 x 35 mm v max. vzdálenosti 25 cm od sebe
 7. Upevňovací hmoždinky min. ∅ 6 x 40 mm v max. vzdálenosti 80 cm od sebe
 8. Otvory ve stojkách pro vedení kabelových rozvodů
 9. Hotová stěrkovací hmota Norgips Start & Finish nebo sádrový tmel Norgips Start
 10. Výztužná páska Norgips
 11. Hotová stěrkovací hmota Norgips Extra Finish, hotová stěrkovací hmota Norgips Start & Finish nebo sádrový tmel Norgips Finish
 12. Minerální vlna


OHEŇ
TŘÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
EI 120 1) 2)
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA
h = 5,8 m 1)
				HMOTNOST PŘÍČKY
HMOTNOST PŘÍČKY
44 kg/m2 3)
LEPIDLO NA SPOJE SDK DESEK
NEPRŮZVUČNOST
Rw = 56 4)
Rw = 54 5)
RA1 = 53 4)
RA1 = 51 5)

Výše uvedené parametry platí pro konstrukci zhotovenou z profilů s tloušťkou plechu 0,6 mm.

1) Uvedené výšky platí pro konstrukci s roztečí profilů 600 mm. Při použití konstrukce s roztečí profilů 300 nebo 400 mm jsou přípustné výšky stěn větší. Podrobné informace lze získat u zástupců dodavatele systému. Uvedené výšky platí pro místnosti, ve kterých se současně zdržuje menší počet osob (např. pokoje v bytech, hotelích, kancelářích nebo nemocnicích). V místnostech, ve kterých se současně zdržuje velký počet osob (jako jsou konferenční sály, školní třídy, posluchárny), je přípustná výška 4,9 m.

2) Na základě certifikátu č. 216/C5a/2015/0196

3) Hmotnost nezohledňuje izolační materiál

4) Na základě protokolu č. LA00-06041/12/R02NA pro skelnou vlnu tloušťky 75 mm

5) Na základě protokolu č. LA00-1000/2003 pro kamennou vlnu tloušťky 70 mm


   +420 732 213 409, +420 774 731 232      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.cz
Uložit systémovou kartu
   +420 732 213 409, +420 774 731 232      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.cz

Kalkulátor spotřeby materiálu

Příčka SD - 2x12,5 GKF DF/CW 75 W

Zadejte plochu stěny v m2
 
Nacenění bylo vypracováno dne 19-05-2019
Název projektu
 
Materiál Jednotka Spotřeba na 1 m2 Plocha stěny v m2 Spotřeba pro zadanou plochu stěny Jednotková cena materiálu* Cena materiálu
SDK desky Norgips S GKF typu DF tl. 12,5 mm [m2] 4 0 0 CZK 0.00 CZK
Profily Norgips CW 75 tloušťky 0,6 mm [m] 1,8 0 0 CZK 0.00 CZK
Profily Norgips UW 75 tloušťky 0,6 mm [m] 0,8 0 0 CZK 0.00 CZK
Těsnicí páska Norgips šířky 75 mm [m] 1,2 0 0 CZK 0.00 CZK
Šrouby do plechu Norgips 3,5 x 25 mm [ks] 10 0 0 CZK 0.00 CZK
Šrouby do plechu Norgips 3,5 x 35 mm [ks] 24 0 0 CZK 0.00 CZK
Upevňovací hmoždinky min. ∅ 6 [ks] 1,5 0 0 CZK 0.00 CZK
Minerální vlna [m2] 1,0 0 0 CZK 0.00 CZK
Stěrkování spojů SDK desek konstrukční vrstva - Q1
Hotová stěrkovací hmota Norgips Start & Finish (nepoužívat v protipožárních konstrukcích) [kg] 0,6 0 0 CZK 0.00 CZK
Stěrkovací hmota Norgips Standard [kg] 0,6 0 0 CZK 0.00 CZK
Výztužná páska Norgips pro spoje SDK desek [m] 2,6 0 0 CZK 0.00 CZK
Stěrkování spojů SDK desek finální vrstva - Q2
Hotová stěrkovací hmota Norgips Start & Finish [kg] 0,2 0 0 CZK 0.00 CZK
Hotová stěrkovací hmota Norgips Extra Finish [kg] 0,2 0 0 CZK 0.00 CZK
Stěrkovací hmota Norgips Finish [kg] 0,2 0 0 CZK 0.00 CZK
Tenkovrstvé stěrkování povrchu SDK desek - Q3
Hotová stěrkovací hmota Norgips Start & Finish [kg/mm] 2,2 0 0 CZK 0.00 CZK
Hotová stěrkovací hmota Norgips Extra Finish [kg/mm] 3 0 0 CZK 0.00 CZK
Stěrkovací hmota Norgips Finish [kg/mm] 2 0 0 CZK 0.00 CZK
Cena materiálu na 1 m² stěny 0.00 CZK
Celková cena materiálu pro plochu stěny 0.00 CZK

Výše uvedené normy spotřeby materiálu nepočítají s odpady vznikajícími při realizaci daného prvku a jsou stanoveny odhadem.

* Pro výpočet nákladů na zhotovení stěny uveďte jednotkové ceny materiálu.

Q1 - Dvojité vystěrkování spár a spojů SDK desek konstrukční hmotou (např. All Purpose Ready Mix, Premium Start, Strong) včetně vtlačení výztužné pásky do spáry a překrytí viditelných částí upevňovacích prvků stěrkovací hmotou

Q2 - Zahrnuje rozsah prací podle Q1 a vystěrkování spojů SDK desek finální stěrkovací hmotou (např. All Purpose Ready Mix) až do vytvoření hladkého přechodu mezi povrchem spáry a povrchem SDK desek

Q3 - Zahrnuje rozsah prací podle Q2 a vystěrkování celé plochy stavebního prvku (spár i kartonu) finální stěrkovací hmotou (např. All Purpose Ready Mix) v tloušťce cca 1 mm s cílem vyrovnání povrchu, uzavření pórů a sjednocení savosti stěrkovaných ploch

Poznámky:


   +420 732 213 409, +420 774 731 232      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.cz
Uložit kalkulaci spotřebyUložit kalkulaci spotřeby.

Tento soubor je uložen ve formátu Adobe PDF, pro jeho zobrazení je třeba mít nainstalovanou bezplatnou aplikaci.

Bezplatný prohlížeč Adobe Acrobat Reader si můžete stáhnout zde click


Get Adobe Acrobat Reader