Produkty

Sádrokartonové desky

Sádrokartonové desky se zploštělou hranou Norgips S

Hrana Norgips S - zploštělá hrana. Tato hrana umožňuje vytvořit hladkou plochu na spoji sádrokartonových desek. Nepatrné zploštění snižuje spotřebu stěrkovací hmoty ve spáře. Spoje se zploštělou hranou Norgips S je třeba zesilovat výztužnými páskami.


Standardní desky


Protipožární desky


Impregnované desky


Impregnované protipožární desky

  • Norgips S GKFI 12,5 mm typu DFH2
  • Norgips S GKFI 15 mm typu DFH2

Akustické desky


Ohebné deskySádrokartonové desky s rovnou hranou KP

Hrana KP - rovná hrana. Touto hranou jsou opatřeny podlahové desky DFIR, z nichž se zhotovují suché potěry. Spoje s rovnou hranou KP není nutné zesilovat výztužnými páskami. Tato hrana není zploštělá, protože spoje s touto hranou obvykle není nutné spárovat stěrkovací hmotou.