Produkty

Sádrokartonové desky

Ohebné desky

Norgips GKB 6,5 mm typu A

Deska je určena pro použití v místnostech s relativní vlhkostí pod 70 %. Je opatřena kartonovým pláštěm, hrana Norgips S na delší straně je zploštělá, na kratší řezaná. Sádrové jádro desky je vyztuženo skelným vláknem. Skvěle se hodí při rekonstrukcích jako tzv. suchá omítka. Je doporučená pro opláštění příček a zavěšených podhledů s křivočarým průběhem. Minimální poloměr zakřivení nesmí být menší než 100 cm. Sádrokartonovou desku lze ohýbat pouze v podélném směru.

Hrana Norgips S - zploštělá hrana. Tato hrana umožňuje vytvořit hladkou plochu na spoji sádrokartonových desek. Nepatrné zploštění snižuje spotřebu stěrkovací hmoty ve spáře. Spoje se zploštělou hranou Norgips S je třeba zesilovat výztužnými páskami.


Šířka / délka [mm]

  • 1200 / 2600Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech č. GKB 6,5/N/2017 ze dne 2.01.2017 - Sádrokartonové desky GKB typu A (továrna Opole)

Sádrokartonové desky
Norgips GKB 6,5 mm typu A
Tisk