Produkty

Sádrokartonové desky

Podlahové desky

Norgips podlahová 12,5 mm typu DFIR

Deska je určena pro použití v místnostech s relativní vlhkostí pod 70 %. Lze ji použít i v místnostech se zvýšenou vlhkostí, pokud bude předem zaizolována např. pomocí tekuté folie. Skládá se ze sádrového jádra vyztuženého skelným vláknem, které je umístěno mezi dvě vrstvy zvlášť pevného kartonu. Hrana KP desky je rovná, bez zploštění. Deska je určena pro použití jako podklad pro dlažbu, tzv. "suchý potěr". Použitím dvou vrstev desek lze vytvořit požárně dělicí konstrukci s požární odolností REI 60.

Hrana KP - rovná hrana. Touto hranou jsou opatřeny podlahové desky DFIR, z nichž se zhotovují suché potěry. Spoje s rovnou hranou KP není nutné zesilovat výztužnými páskami. Tato hrana není zploštělá, protože spoje s touto hranou obvykle není nutné spárovat stěrkovací hmotou.


Šířka / délka [mm]

  • 600 / 2400Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech č. Podłogowa/N/2017 ze dne 2.01.2017 - Sádrokartonové desky Floor typu DFIR (továrna Opole)

Sádrokartonové desky
Norgips podlahová 12,5 mm typu DFIR
Tisk