Produkty

Sádrokartonové desky

Protipožární desky

Norgips S GKF 12,5 mm typu DF

Deska je určena pro použití v místnostech s relativní vlhkostí pod 70 %. Je opatřena kartonovým pláštěm, hrana Norgips S na delší straně je zploštělá, na kratší řezaná. Sádrové jádro desky má vyšší hustotu a je vyztuženo skelným vláknem. Deska se používá jako opláštění příček a předstěn, zavěšených podhledů a obkladů podkroví, za účelem vytvoření stavebních konstrukcí se stanoveným požadavkem na požární odolnost (max. až EI 180).

Hrana Norgips S - zploštělá hrana. Tato hrana umožňuje vytvořit hladkou plochu na spoji sádrokartonových desek. Nepatrné zploštění snižuje spotřebu stěrkovací hmoty ve spáře. Spoje se zploštělou hranou Norgips S je třeba zesilovat výztužnými páskami.


Šířka / délka [mm]

  • 1250 / 2000
  • 600 / 1200Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech č. GKF 12,5/N/2017 ze dne 2.01.2017 - Sádrokartonové desky GKF typu DF (továrna Opole)

Sádrokartonové desky
Norgips S GKF 12,5 mm typu DF
Tisk