Produkty

Sádrokartonové desky

Impregnované desky

Norgips Q GKBI 12,5 mm typu H2

Profesionální sádrokartonové desky Norgips Q GKBI typu H2 tloušťky 12,5 mm se vyznačují vyšší hustotou sádrového jádra a větší tvrdostí. Jsou určeny pro použití v místnostech se zvýšenou vlhkostí, která může po určitou dobu (max. 10 h denně) přesahovat 70 %, ale nesmí být vyšší než 85 %. Používají se jako opláštění příček, stěnového obložení, zavěšených podhledů, stropního obložení a obkladů podkroví. Umožňují dosáhnout lepší akustické pohody. Palety s deskami jsou baleny do folie a jsou tak chráněny proti vlivům povětrnosti.

Hrana Norgips S - zploštělá hrana. Tato hrana umožňuje vytvořit hladkou plochu na spoji sádrokartonových desek. Nepatrné zploštění snižuje spotřebu stěrkovací hmoty ve spáře. Spoje se zploštělou hranou Norgips S je třeba zesilovat výztužnými páskami.


Šířka / délka [mm]

  • 1250 / 2000Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech č. GKBI 12,5/N/2017 ze dne 2.01.2017 - Sádrokartonové desky GKBI typu H2 (továrna Opole)

Sádrokartonové desky
Norgips Q GKBI 12,5 mm typu H2
Tisk