Produkty

Sádrokartonové desky

Impregnované protipožární desky

Norgips S GKFI 12,5 mm typu DFH2

Impregnovaná protipožární deska se zvýšenou odolností proti působení vlhkosti. Je určena pro použití v místnostech se zvýšenou vlhkostí, jako jsou např. koupelny nebo kuchyně. V těchto místnostech může relativní vlhkost přesáhnout 70 %, ale nesmí být vyšší než 85 % ani trvat déle než 10 h denně. Deska je opatřena kartonovým pláštěm, hrana na delší straně je zploštělá, na kratší řezaná. Sádrové jádro desky má vyšší hustotu, je vyztuženo skelným vláknem a je do něj přidána hydrofobní látka (parafín nebo silikon). Deska se používá jako opláštění příček a předstěn, zavěšených podhledů a obkladů podkroví, za účelem vytvoření stavebních konstrukcí se stanoveným požadavkem na požární odolnost (max. až EI 180) v místnostech se zvýšenou vlhkostí.

Hrana Norgips S - zploštělá hrana. Tato hrana umožňuje vytvořit hladkou plochu na spoji sádrokartonových desek. Nepatrné zploštění snižuje spotřebu stěrkovací hmoty ve spáře. Spoje se zploštělou hranou Norgips S je třeba zesilovat výztužnými páskami.


Šířka / délka [mm]

  • 1250 / 2000Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech č. GKFI 12,5/N/2017 ze dne 2.01.2017 - Sádrokartonové desky GKFI typu DFH2 (továrna Opole)

Sádrokartonové desky
Norgips S GKFI 12,5 mm typu DFH2
Tisk