Produkty

Sádrokartonové desky

Akustické desky

Norgips Acoustic Super (Akustyczna) 12,5 mm typu DFH2IR

Deska je určena pro použití v místnostech s relativní vlhkostí, která přesahuje 70 %, ale nesmí být vyšší než 85 % ani trvat déle než 10 h denně. Je opatřena kartonovým pláštěm, hrana na delší straně je zploštělá, na kratší řezaná. Sádrové jádro desky má vyšší hustotu, je vyztuženo skelným vláknem a je do něj přidána hydrofobní látka (parafín nebo silikon). Deska se používá jako opláštění příček a předstěn, zavěšených podhledů a obkladů podkroví, za účelem dosažení vyšší neprůzvučnosti a vytvoření stavebních konstrukcí se stanoveným požadavkem na požární odolnost (max. až EI 180).

Hrana Norgips S - zploštělá hrana. Tato hrana umožňuje vytvořit hladkou plochu na spoji sádrokartonových desek. Nepatrné zploštění snižuje spotřebu stěrkovací hmoty ve spáře. Spoje se zploštělou hranou Norgips S je třeba zesilovat výztužnými páskami.


Šířka / délka [mm]

  • 1200 / 2600Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech č. Akustyczna/N/2017 ze dne 2.01.2017 - Sádrokartonové desky Acoustic typu DFH2IR (továrna Opole)

Sádrokartonové desky
Norgips Acoustic Super (Akustyczna) 12,5 mm typu DFH2IR
Tisk