Produkty

Stěrkovací hmoty, sádrová lepidla

  • Hotová stěrkovací hmota Norgips Start & Finish  
  • Hotová stěrkovací hmota Norgips Extra Finish
  • Sádrový tmel Norgips Start
  • Sádrový tmel Norgips Finish
  • Sádrokartonový tmel Norgips STANDARD
  • Sádrové lepidlo Norgips BONDING FIX