Produkty

Stěrkovací hmoty, sádrová lepidla

Sádrový tmel Norgips Start

Sádrový tmel Norgips Start je suchá směs nejvyšší kvality, z níž po spojení a smíchání s vodou dostaneme hmotu určenou pro stěrkování spojů sádrokartonových desek s použitím výztužné pásky a pro vyplňování trhlin a úbytků v minerálních podkladech ve vnitřním prostředí. Je určená ke zhotovení konstrukční vrstvy spár na úrovni stěrkování Q1. Vyznačuje se zvýšenou přilnavostí a velmi vysokou pevností. Hmotu lze nanášet ručně ve vrstvách o tloušťce do 4 mm. Vyhovuje požadavkům normy EN 13963.

Použití

  • Stěrkování spojů sádrokartonových desek s použitím výztužné pásky (úroveň stěrkování Q1)
  • Stěrkování viditelných upevňovacích a ukončovacích prvků
  • Vlepování rohových lišt ve stavebních konstrukcích ze sádrokartonových desek
  • Vyplňování trhlin a úbytků na povrchu SDK desek, sádrových a vápenocementových omítek, do hloubky 3 mm


Hmotnost obalu [kg]

  • 25,0Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech č. 06/N/2017 ze dne 14.04.2017 - Sádrokartonový tmel Norgips Start

Stěrkovací hmoty, sádrová lepidla
Sádrový tmel Norgips Start
Tisk