Produkty

Stěrkovací hmoty, sádrová lepidla

Hotová stěrkovací hmota Norgips Start & Finish

Hotová dvoufunkční stěrkovací hmota Start & Finish je výrobek nejvyšší kvality určený pro stěrkování spojů sádrokartonových desek s použitím výztužné pásky a pro stěrkování jiných minerálních podkladů za účelem dosažení ideálně hladkých a rovných ploch ve vnitřním prostředí. Jedná se o dvoufunkční hmotu určenou ke zhotovení všech vrstev spár na spojích sádrokartonových desek (Q1 – konstrukční, Q2 – finální, Q3 a Q4 – celoplošná tenkovrstvá finální úprava). Vyznačuje se dokonalou přilnavostí a o 35 % vyšší vydatností. Díky její konzistenci je nanášení snadné i na svislé a vodorovné plochy. Hmotu lze nanášet ručně i strojově ve vrstvách o tloušťce do 3 mm. Po vyschnutí se snadno brousí a dále zpracovává. Vyhovuje požadavkům normy EN 13963.

Použití

  • Stěrkování spojů sádrokartonových desek s použitím výztužné pásky (úroveň stěrkování Q1)
  • Finální stěrkování spojů sádrokartonových desek (úroveň stěrkování Q2)
  • Tenkovrstvé stěrkování povrchů sádrokartonových desek (úroveň stěrkování Q3 a Q4) a minerálních podkladů
  • Stěrkování viditelných upevňovacích a ukončovacích prvků
  • Vlepování rohových lišt ve stavebních konstrukcích ze sádrokartonových desek
  • Vyplňování trhlin a úbytků na povrchu SDK desek, sádrových a vápenocementových omítek, do hloubky 3 mm


Hmotnost obalu [kg]

  • 3,7
  • 20,0Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech č. 05/N/2017 ze dne 10.05.2017 - Stěrkovací hmota Norgips Start & Finish

Stěrkovací hmoty, sádrová lepidla
Hotová stěrkovací hmota Norgips Start & Finish
Tisk