Produkty

Stěrkovací hmoty, sádrová lepidla

Hotová stěrkovací hmota Norgips Extra Finish

Hotová stěrkovací hmota Extra Finish je výrobek nejvyšší kvality určený pro finální stěrkování spojů sádrokartonových desek a jiných minerálních podkladů za účelem dosažení ideálně hladkých a rovných ploch ve vnitřním prostředí. Vyznačuje se dokonalou přilnavostí a vysokou vydatností. Díky pastovité konzistenci je nanášení snadné i na svislé a vodorovné plochy. Hmotu lze nanášet ručně i strojově ve vrstvách o tloušťce do 3 mm. Během pěti dnů po vyschnutí se snadno brousí a dále zpracovává. Po pěti dnech dosahuje plné tvrdosti a je pak odolná vůči provoznímu zatížení. Vyhovuje požadavkům normy EN 13963.

Použití

  Finální stěrkování spojů sádrokartonových desek (úroveň stěrkování Q2)
 • Tenkovrstvé stěrkování povrchů sádrokartonových desek (úroveň stěrkování Q3 a Q4)
 • Tenkovrstvé stěrkování ploch minerálních podkladů, jako jsou:
  - stabilní sádrové, vápenné, vápenocementové omítky
  - betonové povrchy, pórobetonové tvárnice, sádrové tvárnice
  - čisté a stabilní pryskyřičné omítky, lakované povrchy (např. omyvatelné sokly), povrchy natřené barvami nebo pokryté tapetami ze skelného vlákna atd.
 • Stěrkování viditelných upevňovacích a ukončovacích prvků
 • Vyplňování trhlin a úbytků na povrchu SDK desek, sádrových a vápenocementových omítek, do hloubky 3 mm


Hmotnost obalu [kg]

 • 5,4
 • 20,0
 • 28,0Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech č. 04/N/2017 ze dne 14.04.2017 - Stěrkovací hmota Norgips Extra Finish

Stěrkovací hmoty, sádrová lepidla
Hotová stěrkovací hmota Norgips Extra Finish
Tisk