Produkty

Stěrkovací hmoty, sádrová lepidla

Sádrový tmel Norgips Finish

Sádrový tmel Norgips Finish je suchá směs nejvyšší kvality, z níž po spojení a smíchání s vodou dostaneme hmotu určenou pro finální stěrkování spojů sádrokartonových desek a jiných minerálních podkladů za účelem dosažení ideálně hladkých ploch ve vnitřním prostředí. Je určená ke zhotovení finální vrstvy spár SDK desek na úrovni stěrkování Q2 a k celoplošnému tenkovrstvému stěrkování desek za účelem dosažení úrovně Q3 a Q4. Vyznačuje se dokonalou přilnavostí a vysokou vydatností. Hmotu lze nanášet ručně ve vrstvách o tloušťce do 2 mm. Vyhovuje požadavkům normy EN 13279.

Použití

  • Finální stěrkování spojů sádrokartonových desek (úroveň stěrkování Q2)
  • Tenkovrstvé stěrkování povrchů sádrokartonových desek (úroveň stěrkování Q3 a Q4) a minerálních podkladů
  • Stěrkování viditelných upevňovacích a ukončovacích prvků
  • Vyplňování menších trhlin a úbytků do hloubky 2 mm na povrchu SDK desek, sádrových a vápenocementových omítek


Hmotnost obalu [kg]

  • 25,0Stěrkovací hmoty, sádrová lepidla
Sádrový tmel Norgips Finish
Tisk