Kalkulátor spotřeby materiálu

Suchá omítka

Chcete-li přejít na SYSTÉMOVÝ LIST a spočítat spotřebu a náklady na materiál, zvolte příslušný systém.


Vodorovný řez - předsazená stěna Název systému Typ desek Tloušťka desek Tloušťka suché omítky Hmotnost suché omítky Maximální výška 1)
ST - suchá omítka
1x12,5 - tloušťka SDK desek [mm]
GKB A - typ SDK desek
[mm] [mm] [kg/m2] [m]


Suchá omítka ze sádrokartonových desek
ST - 1x9,5 GKB A GKB A 9,5 15 11 3
ST - 1x12,5 GKB A GKB A 12,5 18 13 3
ST - 1x12,5 GKBI H2 GKBI H2 12,5 18 13 3
ST - 1x12,5 GKF DF GKF DF 12,5 18 16 3
ST - 1x12,5 GKFI DFH2 GKFI DFH2 12,5 18 16 3
ST - 1x12,5 DFH2IR DFH2IR 12,5 18 17 3


1) Přípustná výška je rovna délce jednotlivé desky. Při požadavku na vyšší konstrukci je doporučeno použití stěnového obložení na pružných profilech nebo CD 60.