Kalkulátor spotřeby materiálu

Suchý potěr

Chcete-li přejít na SYSTÉMOVÝ LIST a spočítat spotřebu a náklady na materiál, zvolte příslušný systém.


Svislý řez - suchý potěr Název systému Druh podkladu Typ desek Tloušťka desek Tloušťka suchého potěru bez izolační vrstvy Hmotnost suchého potěru bez izolační a vyrovnávací vrstvy Třída požární odolnosti EI/REI Zvýšení neprůzvučnosti ∆LW 1)
SJ - suchý potěr
1x12,5 - tloušťka SDK desek [mm]
GKB A - typ SDK desek
PD - Druh podkladu
F - požadovaná požární odolnost
[mm] [mm] [kg/m2] [min.] [dB]


Suchý potěr na dřevěném podkladu
SJ - 1x12,5 DFIR/PD dřevěný DFIR 12,5 15 15 - -


Suchý potěr na dřevěném podkladu
SJ - 2x12,5 DFIR/PD dřevěný DFIR 2 x 12,5 35 30 - až do 17
SJ - 2x12,5 DFIR/PD-F dřevěný DFIR 2 x 12,5 35 30 REI 60 až do 17


Suchý potěr na pevném podkladu
SJ - 2x12,5 DFIR/PS pevný (např. betonový) DFIR 2 x 12,5 35 30 - až do 17
SJ - 2x12,5 DFIR/PS-F pevný (např. betonový) DFIR 2 x 12,5 35 30 REI 60 až do 17


Suchý potěr na podkladu z izolačních desek
SJ - 2x12,5 DFIR/PI izolační desky DFIR 2 x 12,5 35 30 - až do 17
SJ - 2x12,5 DFIR/PI-F izolační desky DFIR 2 x 12,5 35 30 REI 60 až do 17


Suchý potěr na podkladu ze sypkého materiálu
SJ - 2x12,5 DFIR/PK sypký materiál (např. keramzit) DFIR 2 x 12,5 35 30 - až do 17
SJ - 2x12,5 DFIR/PK-F sypký materiál (např. keramzit) DFIR 2 x 12,5 35 30 REI 60 až do 17


1) Odhadované zvýšení neprůzvučnosti na základě normy DIN 4109