Systémy a řešení

Zavěšené podhledy

SYSTÉMOVÝ LIST
Zavěšený podhled SP - 1x15 GKF DF/CD 60, N

na dvouúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na čtyřbodových noniusových závěsech s jednoduchým opláštěním z desek GKF typu DF tloušťky 15 mm

Prvky zavěšeného podhledu

 1. Sádrokartonové desky Norgips S GKF typu DF tloušťky 15 mm
 2. Profily Norgips CD 60 nosné vrstvy v osové vzdálenosti 40 cm od sebe
 3. Profily Norgips CD 60 hlavní vrstvy v osové vzdálenosti 100 cm od sebe
 4. Profily Norgips UD 30
 5. Volitelně těsnicí páska Norgips šířky 30 mm
 6. Křížové spojky Norgips
 7. Podélné spojky Norgips
 8. Čtyřbodové noniusové závěsy Norgips ve vzdálenosti 85 cm od sebe
 9. Horní díly noniusového závěsu Norgips
 10. Noniusová závlačka
 11. Šrouby do plechu Norgips 3,5 x 25 mm v max. vzdálenosti 17 cm od sebe
 12. Šrouby do plechu Norgips 3,5 x 9,5 mm se samořezným hrotem
 13. Upevňovací hmoždinky min. ∅ 6 x 40 mm v max. vzdálenosti 80 cm od sebe
 14. Ocelové kotvy min. ∅ 6 x 40 mm
 15. Hotová stěrkovací hmota Norgips Start & Finish nebo sádrový tmel Norgips Start
 16. Výztužná páska Norgips
 17. Hotová stěrkovací hmota Norgips Extra Finish, hotová stěrkovací hmota Norgips Start & Finish nebo sádrový tmel Norgips Finish
OHEŇ
TŘÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
EI 15 1)

				

				

								HMOTNOST PODHLEDU
HMOTNOST PODHLEDU
16 kg/m2 2)

Výše uvedené parametry platí pro konstrukci zhotovenou z profilů s tloušťkou plechu 0,6 mm.

V případě, že stavební konstrukce odděluje prostředí s odlišnými teplotami, je třeba před případnou aplikací izolačního materiálu provést tepelně vlhkostní posouzení. Z tohoto posouzení může vzejít např. požadavek na použití parotěsné fólie.

1) Na základě klasifikace č. 3/N/2016/CZ

2) Hmotnost nezohledňuje izolační materiál

   +420 732 213 409, +420 774 731 232      Polsko, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.cz

SYSTÉMOVÝ LIST
Zavěšený podhled SP - 1x15 GKF DF/CD 60, N

na dvouúrovňovém roštu z profilů CD 60 zavěšeném na čtyřbodových noniusových závěsech s jednoduchým opláštěním z desek GKF typu DF tloušťky 15 mm

Prvky zavěšeného podhledu

 1. Sádrokartonové desky Norgips S GKF typu DF tloušťky 15 mm
 2. Profily Norgips CD 60 nosné vrstvy v osové vzdálenosti 40 cm od sebe
 3. Profily Norgips CD 60 hlavní vrstvy v osové vzdálenosti 100 cm od sebe
 4. Profily Norgips UD 30
 5. Volitelně těsnicí páska Norgips šířky 30 mm
 6. Křížové spojky Norgips
 7. Podélné spojky Norgips
 8. Čtyřbodové noniusové závěsy Norgips ve vzdálenosti 85 cm od sebe
 9. Horní díly noniusového závěsu Norgips
 10. Noniusová závlačka
 11. Šrouby do plechu Norgips 3,5 x 25 mm v max. vzdálenosti 17 cm od sebe
 12. Šrouby do plechu Norgips 3,5 x 9,5 mm se samořezným hrotem
 13. Upevňovací hmoždinky min. ∅ 6 x 40 mm v max. vzdálenosti 80 cm od sebe
 14. Ocelové kotvy min. ∅ 6 x 40 mm
 15. Hotová stěrkovací hmota Norgips Start & Finish nebo sádrový tmel Norgips Start
 16. Výztužná páska Norgips
 17. Hotová stěrkovací hmota Norgips Extra Finish, hotová stěrkovací hmota Norgips Start & Finish nebo sádrový tmel Norgips Finish


OHEŇ
TŘÍDA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
EI 15 1)

				

				

								HMOTNOST PODHLEDU
HMOTNOST PODHLEDU
16 kg/m2 2)

Výše uvedené parametry platí pro konstrukci zhotovenou z profilů s tloušťkou plechu 0,6 mm.

V případě, že stavební konstrukce odděluje prostředí s odlišnými teplotami, je třeba před případnou aplikací izolačního materiálu provést tepelně vlhkostní posouzení. Z tohoto posouzení může vzejít např. požadavek na použití parotěsné fólie.

1) Na základě klasifikace č. 3/N/2016/CZ

2) Hmotnost nezohledňuje izolační materiál


   +420 732 213 409, +420 774 731 232      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.cz
Uložit systémovou kartu
   +420 732 213 409, +420 774 731 232      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.cz

Kalkulátor spotřeby materiálu

Zavěšený podhled SP - 1x15 GKF DF/CD 60, N

Zadejte plochu podhledu v m2
 
Nacenění bylo vypracováno dne 08-03-2021
Název projektu
 
Materiál Jednotka Spotřeba na 1 m2 Plocha podhledu v m2 Spotřeba pro zadanou plochu podhledu Jednotková cena materiálu* Cena materiálu
SDK desky Norgips S GKF typu DF tl. 15 mm [m2] 1 0 0 CZK 0.00 CZK
Profily Norgips CD 60 tloušťky 0,6 mm [m] 3,8 0 0 CZK 0.00 CZK
Profily Norgips UD 30 tloušťky 0,6 mm [m] 0,8 0 0 CZK 0.00 CZK
Volitelně těsnicí páska Norgips šířky 30 mm [m] 0,8 0 0 CZK 0.00 CZK
Křížové spojky Norgips [ks] 2,8 0 0 CZK 0.00 CZK
Podélné spojky Norgips (je-li požadován) [ks] 0,7 0 0 CZK 0.00 CZK
Čtyřbodové noniusové závěsy Norgips [ks] 1,3 0 0 CZK 0.00 CZK
Horní díly noniusového závěsu Norgips [ks] 1,3 0 0 CZK 0.00 CZK
Noniusová závlačka [ks] 2,6 0 0 CZK 0.00 CZK
Šrouby do plechu Norgips 3,5 x 25 mm [ks] 25 0 0 CZK 0.00 CZK
Šrouby do plechu Norgips 3,5 x 9,5 mm se samořezným hrotem [ks] 12 0 0 CZK 0.00 CZK
Ocelové kotvy min. ∅ 6 x 40 mm (pro uchycení závěsů) [ks] 1,3 0 0 CZK 0.00 CZK
Upevňovací hmoždinky min. ∅ 6 x 40 mm (pro uchycení profilů UD 30) [ks] 1,5 0 0 CZK 0.00 CZK
Stěrkování spojů SDK desek konstrukční vrstva - Q1
Hotová stěrkovací hmota Norgips Start & Finish (nepoužívat v protipožárních konstrukcích) [kg] 0,15 0 0 CZK 0.00 CZK
Stěrkovací hmota Norgips Standard [kg] 0,15 0 0 CZK 0.00 CZK
Výztužná páska Norgips pro spoje SDK desek [m] 1,3 0 0 CZK 0.00 CZK
Stěrkování spojů SDK desek finální vrstva - Q2
Hotová stěrkovací hmota Norgips Start & Finish [kg] 0,1 0 0 CZK 0.00 CZK
Hotová stěrkovací hmota Norgips Extra Finish [kg] 0,1 0 0 CZK 0.00 CZK
Stěrkovací hmota Norgips Finish [kg] 0,1 0 0 CZK 0.00 CZK
Tenkovrstvé stěrkování povrchu SDK desek - Q3
Hotová stěrkovací hmota Norgips Start & Finish [kg/mm] 1,1 0 0 CZK 0.00 CZK
Hotová stěrkovací hmota Norgips Extra Finish [kg/mm] 1,5 0 0 CZK 0.00 CZK
Stěrkovací hmota Norgips Finish [kg/mm] 1 0 0 CZK 0.00 CZK
Cena materiálu na 1 m² podhledu 0.00 CZK
Celková cena materiálu pro plochu podhledu 0.00 CZK

Výše uvedené normy spotřeby materiálu nepočítají s odpady vznikajícími při realizaci daného prvku a jsou stanoveny odhadem.

* Pro výpočet nákladů na zhotovení stěny uveďte jednotkové ceny materiálu.

Q1 - Dvojité vystěrkování spár a spojů SDK desek konstrukční hmotou (např. All Purpose Ready Mix, Premium Start, Strong) včetně vtlačení výztužné pásky do spáry a překrytí viditelných částí upevňovacích prvků stěrkovací hmotou

Q2 - Zahrnuje rozsah prací podle Q1 a vystěrkování spojů SDK desek finální stěrkovací hmotou (např. All Purpose Ready Mix) až do vytvoření hladkého přechodu mezi povrchem spáry a povrchem SDK desek

Q3 - Zahrnuje rozsah prací podle Q2 a vystěrkování celé plochy stavebního prvku (spár i kartonu) finální stěrkovací hmotou (např. All Purpose Ready Mix) v tloušťce cca 1 mm s cílem vyrovnání povrchu, uzavření pórů a sjednocení savosti stěrkovaných ploch

Poznámky:


   +420 732 213 409, +420 774 731 232      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.cz
Uložit kalkulaci spotřebyUložit kalkulaci spotřeby.

Tento soubor je uložen ve formátu Adobe PDF, pro jeho zobrazení je třeba mít nainstalovanou bezplatnou aplikaci.

Bezplatný prohlížeč Adobe Acrobat Reader si můžete stáhnout zde click


Get Adobe Acrobat Reader