PRODUKTY
NOWE PRODUKTY
DEKLARACJE
ZASTOSOWANIA
PRZEGRODY OGNIOOCHRONNE
KATALOG
CENNIK
SPRZEDAŻ
DYSTRYBUCJA
LOGOWANIE
LOGOWANIE DO E.NORGIPS
ZGŁOŚ OFERTĘ NA USŁUGI TRANSPOTROWE

 

Norgips Sp. z o.o.

ul. Racławicka 93
02-634 Warszawa, Polska

tel.: [22] 36 96 330
faks: [22] 36 96 302
e-mail: norgips@norgips.pl

 

 Poniższe linki pozwolą Państwu zapoznać się z certyfikatami, aprobatami, badaniami ogniowymi i świadectwami norm naszych produktów:


Płyty gipsowo - kartonowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKB 6,5/N/2016 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKB 6,5/N/2016 z 29.03.2016 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu A GKB o gr. 6,5 mm produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
626 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKB 9,5/N/2016 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKB 9,5/N/2016 z 29.03.2016 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu A GKB o gr. 9,5 mm produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
630 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKB 12,5/N/2016 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKB 12,5/N/2016 z 29.03.2016 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu A GKB o gr. 12,5 mm produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
633 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKF 12,5/N/2016 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKF 12,5/N/2016 z 29.03.2016 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu DF GKF o gr. 12,5 mm produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
628 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKF 15/N/2016 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKF 15/N/2016 z 29.03.2016 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu DF GKF o gr. 15 mm produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
634 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKBI/N/2016 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKBI/N/2016 z 29.03.2016 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu H2 GKBI o gr. 12,5 mm produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
632 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKFI/N/2016 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKFI/N/2016 z 29.03.2016 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu DFH2 GKFI o gr. 12,5 mm produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
630 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr Akustyczna/N/2016 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr Akustyczna/N/2016 z 29.03.2016 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych akustycznych typu DFH2IR produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
633 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr Podłogowa/N/2016 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr Podłogowa/N/2016 z 29.03.2016 r. dotycząca płyt gipsowo – kartonowych podłogowych typu DFIR produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
634 kB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKB/N/2013 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKB/N/2013 z 2 listopada 2015 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu A GKB produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
1,08 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKF/N/2013 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKF/N/2013 z 1 września 2014 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu DF GKF produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
1 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKBI/N/2013 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKBI/N/2013 z 1 września 2014 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu H2 GKBI produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
1 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKFI/N/2013 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKFI/N/2013 z 1 września 2014 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu DFH2 GKFI produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
1 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr Podłogowa/N/2013 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr podłogowa/N/2013 z 1 września 2014 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych podłogowych typu DFIR produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
1 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKB/N/2013 (Fabryka w Rogowcu)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKB/N/2013 z 25 czerwca 2013 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu A GKB produkowanych w fabryce w Rogowcu
2,43 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKF/N/2013 (Fabryka w Rogowcu)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKF/N/2013 z 25 czerwca 2013 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu DF GKF produkowanych w fabryce w Rogowcu
2,43 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKBI/N/2013 (Fabryka w Rogowcu)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKBI/N/2013 z 25 czerwca 2013 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu H2 GKBI produkowanych w fabryce w Rogowcu
2,43 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKFI/N/2013 (Fabryka w Rogowcu)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKFI/N/2013 z 25 czerwca 2013 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu DFH2 GKFI produkowanych w fabryce w Rogowcu
2,43 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr Podłogowa/N/2013 (Fabryka w Rogowcu)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr podłogowa/N/2013 z 25 czerwca 2013 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych podłogowych typu DFIR produkowanych w fabryce w Rogowcu
2,43 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr Akustyczna/N/2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr Akustyczna/N/2013 z 07 stycznia 2014 r. dotycząca płyt gipsowo – kartonowych akustycznych typu DFH2IR produkowanych w fabryce w Rogowcu
306 kb
Atest Higieniczny HK/B/0884/01/2012 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Atest Higieniczny HK/B/0884/01/2012 dla płyt gipsowo-kartonowych w typach: A, H, F, DF, FH, DFH, DFIR o grubościach 6,5 mm, 9,5 mm, 12,5 mm, 15 mm produkowanych w Fabryce w Brzeziu k/Opola

1 612 kb
Certyfikat ISO 9001:2008
Certyfikat potwierdzający, że Norgips Sp. z o.o. spełnia wymagania dotyczące Systemu Jakości określone w ISO 9001:2008.

89 kb
Klasyfikacja ogniowa nr 6041/12/R06NP (zgodna z PN-EN 13501-2+A1:2010)
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej nienośnych ścian działowych Norgips z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych GKB typu A lub GKBI typu H2 o klasie odporności ogniowej: EI 15.
1 340 kb
 
Klasyfikacja ogniowa nr NP-1121.3/A/08/BW (zgodna z PN-EN 13501-2+A1:2010)
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej nienośnych ścian działowych Norgips z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych GKF typu DF i GKFI typu DFH2 na profilach CW 50, CW 75 lub CW 100 o klasie odporności ogniowej EI 30.
1,51 MB
Klasyfikacja ogniowa nr NP-926.1/A/05/BW/popr.1 (zgodna z PN-EN 13501-2:2008)
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej nienośnych ścian działowych Norgips z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych GKF typu DF i GKFI typu DFH2 o klasach odporności ogniowej: REI 45, REI 60, REI 90 i REI 120.
10,698 kb
 
Klasyfikacja ogniowa nr NP-1121.4/A/08/BW (zgodna z PN-EN 13501-2+A1:2010)
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej nienośnych ścian działowych Norgips z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych GKF typu DF i GKFI typu DFH2 na profilach CW 50, CW 75 lub CW 100 o klasie odporności ogniowej REI 60.
1,86 MB
Klasyfikacja ogniowa nr LBO-759-K/15
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej nienośnych ścian działowych Norgips z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych GKF typu DF i GKFI typu DFH2 na profilach CW 50, CW 75 lub CW 100 o klasie odporności ogniowej REI 60.
1,86 MB
Klasyfikacja ogniowa nr NP-1121.2/A/08/BW (zgodna z PN-EN 13501-2+A1:2010)
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej nienośnych ścian działowych Norgips z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych GKB typu A i GKBI typu H2 o klasie odporności ogniowej: REI 90
5,784 kb
 
Klasyfikacja ogniowa nr ITB nr 6041/12/R04NP (zgodna z PN-EN 13501-2+A1:2010)
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej nienośnych ścian działowych Norgips z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych GKF typu DF, GKFI typu DFH2 lub akustycznymi typu DFH2IR o gr. 12,5 mm o klasie odporności ogniowej REI 120.
5,809 kb
Klasyfikacja ogniowa nr NP-926.3/A/05/BW (zgodna z PN-EN 13501-2:2008)
Klasyfikacja w zakresie odporności odporności ogniowej sufitów podwieszonych Norgips z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych Norgips GKF typu DF i Norgips GKFI typu DFH2 2x12,5 mm o klasach odporności ogniowej EI 30/REI 30
5,6 Mb
 
Klasyfikacja ogniowa nr NP-926.3.2/A/05/BW (zgodna z PN-EN 13501-2:2008)
Klasyfikacja w zakresie odporności odporności ogniowej sufitów podwieszonych Norgips z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych Norgips GKF typu DF i Norgips GKFI typu DFH2 3x12,5 mm o klasach odporności ogniowej EI 60/REI 60
5,8 Mb
 
Klasyfikacja ogniowa nr 6041.3/15/R32NZP (zgodna z PN-EN 13501-2+A1:2010)
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej sufitów podwieszonych Norgips z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych Norgips GKF typu DF i Norgips GKFI typu DFH2 (2 x 15 mm) o klasach odporności ogniowej EI 60/REI 60
7,01 Mb
Klasyfikacja ogniowa nr NP-926.5/A/05/BW (NOWA zgodna z PN-EN 13501-2+A1:2009)
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej dachów drewnianych z obudowami Norgips z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych Norgips GFK typu DF i Norgips GFK typu DFH2 - (REI 30)
3,04 Mb
 
Klasyfikacja ogniowa nr NP-926.4/A/05/BW
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych - obudów szachtów instalacyjnych i windowych Norgips z jednostronną okładziną z płyt gipsowo - kartonowych Norgips GKF typu DF i Norgips GKFI typu DFH2 grubości 2 x 12,5 mm. (EI 30)
2,1 Mb
 
Klasyfikacja ogniowa nr 6041/12/R03NP (zgodna z PN-EN 13501-2+A1:2010)
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych -obudów szybów instalacyjnych i windowych Norgips z jednostronną okładziną z płyt gipsowo-kartonowych Norgips GKF typu DF grubości 3 x 12,5 mm lub Norgips GKFI typu DFH2 grubości 3 x 12,5 mm (EI/REI 60) ,
2,43 MB
 
Klasyfikacja ogniowa nr 6041/13/R03NP (zgodna z PN-EN 13501-2+A1:2010)
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych -obudów szybów instalacyjnych i windowych Norgips z jednostronną okładziną z płyt gipsowo-kartonowych Norgips GKF typu DF grubości i Norgips GKFI typu DFH2 grubości 2 x 15 mm. (EI/REI 60) ,
2,43 MB
Klasyfikacja ogniowa nr 6041/13/R10NP (zgodna z PN-EN 13501-2+A1:2010)
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej stropów z warstwami podłogowymi suchego jastrychu z dwukrotnym poszyciem z płyt podłogowych typu DFIR o gr. 12,5 mm, REI 60
815 kb
Ocena odporności ogniowej nr NP-677/A/03/BW/GW
Ocena odporności ogniowej ścian wysokich skonstruowanych na szkielecie stalowym z obudową z płyt gipsowo-kartonowych GKF.
8,867 kb
 
Raport z badań izolacyjności akustycznej ścian działowych w systemie Norgips

12784 kb
   

Tynki gipsowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 03/N/2015
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla tynku gipsowego maszynowego lekkiego Norgips TML 240
136 kb
Atest Higieniczny nr 314/322/335/2015
Atest Higieniczny dla tynku gipsowego maszynowego lekkiego Norgips TML 240
310 kb
Karta Charakterystyki
Karta Charakterystyki tynku gipsowego maszynowego lekkiego Norgips TML 240
485 kb
   

Modułowe sufity podwieszane AMF DONN
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr KA-PT-DX24-13/2 dla profili sufitowych DX24 TH (nośny 3,7 m), DX24 TM (poprzeczka 1,2 m) i DX24 TS (poprzeczka 0,6 m) objętych normą EN 13964:2004 + A1:2006.
250 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr KA-WF-EC2A1-13/3 dla płyt sufitowych ECOMIN o nazwach Trento i Orbit micro objętych normą EN 13964:2004 + A1:2006.
258 kb
Atest Higieniczny HK/B/1028/01/2013
Atest Higieniczny HK/B/1028/01/2013 dla konstrukcji do sufitów podwieszanych
AMF DONN.
374 kb
Atest Higieniczny HK/B/1294/01/2015
Atest Higieniczny HK/B/1294/01/2015 dla płyt z wełny mineralnej
AMF ECOMIN.
162 Kb
   

Gipsy i masy szpachlowe, kleje gipsowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 2/N/2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla kleju gipsowego Norgips Bonding Fix
163 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 0070 Norgips Standard 2013-04-02
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla gipsu szpachlowego Norgips Standard
644 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 0010_PS_AllPurpose_2013-06-27
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla masy szpachlowej Sheetrock All Purpose Joint Compound
644 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 0010_PS_Light_2013-06-27
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla masy szpachlowej Sheetrock Fill&Finish Light
644 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 0010_AllPurpose_01/09/2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla masy szpachlowej Norgips All Purpose Ready Mix
644 kb
Atest Higieniczny nr 5/322/5/2014
Atest Higieniczny dla masy szpachlowej Norgips All Purpose Ready Mix
266 kb
Atest Higieniczny nr HK/B/0890/02/2010
Atest Higieniczny dla kleju gipsowego Norgips Bonding Fix
266 kb
Atest Higieniczny nr HK/B/0890/01/2010
Atest Higieniczny dla gipsu szpachlowego Norgips Standard
267 kb
Karta Charakterystyki
Karta Charakterystyki masy szpachlowej Norgips All Purpose Ready Mix
272 kb
Karta Charakterystyki
Karta Charakterystyki kleju gipsowego Norgips Bonding Fix
272 kb
Karta Charakterystyki
Karta Charakterystyki gipsu szpachlowego Norgips Standard
234 kb
   

Profile do płyt gipsowo - kartonowych

PROFILE Z BLACHY GRUBOŚCI 0,5 mm

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CW 50 długości 2,6 m
708 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CW 50 długości 3 m
708 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CW 50 długości 4 m
707 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CW 75 długości 2,6 m
713 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CW 75 długości 3 m
693 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CW 75 długości 4 m
706 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CW 100 długości 2,6 m
705 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CW 100 długości 3 m
700 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CW 100 długości 4 m
706 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych UW 50 długości 3 m
692 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych UW 50 długości 4 m
710 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych UW 75 długości 3 m
692 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych UW 75 długości 4 m
710 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych UW 100 długości 3 m
719 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych UW 100 długości 4 m
682 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CD 60 długości 2,6 m
714 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CD 60 długości 3 m
705 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CD 60 długości 4 m
706 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych UD 30 długości 2,6 m
709 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych UD 30 długości 3 m
705 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych UD 30 długości 4 m
703 kb

PROFILE Z BLACHY GRUBOŚCI 0,6 mm

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CW 50 długości 2,6 m
267 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CW 50 długości 3 m
267 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CW 50 długości 4 m
267 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CW 75 długości 2,6 m
264 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CW 75 długości 3 m
268 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CW 75 długości 4 m
266 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CW 100 długości 2,6 m
264 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CW 100 długości 3 m
268 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CW 100 długości 4 m
261 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych UW 50 długości 3 m
269 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych UW 50 długości 4 m
266 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych UW 75 długości 3 m
271 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych UW 75 długości 4 m
269 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych UW 100 długości 3 m
268 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych UW 100 długości 4 m
264 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CD 60 długości 2,6 m
270 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CD 60 długości 3 m
266 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych CD 60 długości 4 m
268 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych UD 30 długości 2,6 m
269 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych UD 30 długości 3 m
266 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1- profile stalowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych UD 30 długości 4 m
267 kb

PROFILE OŚCIEŻNICOWE

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 9/2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych ościeżnicowych UA 50
749 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 10/2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych ościeżnicowych UA 75
749 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 11/2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla profili stalowych ościeżnicowych UA 100
750 kb
   

ELEMENTY MOCUJĄCE I AKCESORIA DO PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH
Deklaracja Właściwości Użytkowych 01 - 2014 Łącznik krzyżowy
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla łączników krzyżowych
5,69 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 2 - Wieszak obrotowy
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla wieszaków obrotowych
668 KB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 3 - Wieszak kotwowy do poddaszy 180
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla wieszaków kotwowych do poddaszy 180
648 KB
Deklaracja Właściwości Użytkowych 04 - 2014 - Wieszak obrotowy
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla wieszaków obrotowych
5,71 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 5 -Sprężynka podwójna
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla sprężynki podwójnej
688 KB
Deklaracja Właściwości Użytkowych 07 - 2014 - Wieszak
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla wieszaka Es 60 Plus
636 KB
Deklaracja Właściwości Użytkowych 07 - A - 2014 - Wieszak
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla wieszaka Es 120 Plus
638 KB
Deklaracja Właściwości użytkowych 08 - 2014 - Pręt wieszakowy
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla pręta wieszakowego
625 KB
Deklaracja Właściwości Użytkowych 09 - 2014 - Wieszak dwu hakowy
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla wieszaka dwu hakowego
3,13 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 10 - 2014 Łącznik Wzdłużny
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla łącznika wzdłużnego
749 KB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 5 - Element mocujący
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla elementu mocującego Es 60x60 - 0,8 mm
700 KB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 4 - Element mocujący
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla elementu mocującego Es 60x75 - 0,8 mm
700 KB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 4 - Element mocujący
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla elementu mocującego Es 60x125 - 0,8 mm
700 KB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr ST 17-2014 - Element mocujący
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla elementu mocującego Es 60x150-0,80 mm
648 KB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr ST 18-2014 - Element mocujący
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla elementu mocującego Es 60x175 - 0,8 mm
648 KB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr ST 19-2014 - Element mocujący
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla elementu mocującego Es 60x200 - 0,8 mm
648 KB
Deklaracja Właściwośći Użytkowych nr ST 20-2014 - Element mocujący
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla elementu mocującego Es 60x225 - 0,8 mm
659 KB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr ST 21-2014 - Element mocujący
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla elementu mocującego Es 60x250 - 0,8 mm
659 KB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0002/2013 - Blachowkręty do płyt gipsowo-kartonowych
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla blachowkrętów do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych.
99 KB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0001/2013 - Wkręty do drewna
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla wkrętów do drewna do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych.
99 KB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 0004/2013 - Blochowkręty samowiercące
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla blachowkrętów samowiercących do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych.
99 KB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 12/2013 – Narożnik aluminiowy perforowany
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla narożnika aluminiowego 20 x 20
760 KB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 13/2013 – Narożnik aluminiowy perforowany
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla narożnika aluminiowego 22 x 22
760 KB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 14/2013 – Narożnik aluminiowy perforowany
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla narożnika aluminiowego 24 x 24
760 KB
   

FOLIE PAROIZOLACYJNE
   
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr P/136/1
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla aktywnej folii paroizolacyjnej Norgips
347 kb
   

 

Pliki te zapisane są w formacie Adobe PDF, ich obejrzenie wymaga zainstalowania darmowej aplikacji Adobe Acrobat Reader.

  • Aby pobrać darmowy progam Adobe Acrobat Reader kliknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Aby zapoznać się z polityką cookie proszę kliknąć tutaj

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Copyright © NORGIPS Sp. z o.o. All rights reserved. designed by Unigroup.pl