PRODUKTY
NOWE PRODUKTY
DEKLARACJE
ZASTOSOWANIA
PRZEGRODY OGNIOOCHRONNE
KATALOG
CENNIK
SPRZEDAŻ
DYSTRYBUCJA
LOGOWANIE
LOGOWANIE DO E.NORGIPS
ZGŁOŚ OFERTĘ NA USŁUGI TRANSPOTROWE

 

Norgips Sp. z o.o.

ul. Racławicka 93
02-634 Warszawa, Polska

tel.: [22] 36 96 330
faks: [22] 36 96 302
e-mail: norgips@norgips.pl

 

 Poniższe linki pozwolą Państwu zapoznać się z certyfikatami, aprobatami, badaniami ogniowymi i świadectwami norm naszych produktów:


Płyty gipsowo - kartonowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKB/N/2013 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKB/N/2013 z 21 czerwca 2013 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu A GKB produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
2,43 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKF/N/2013 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKF/N/2013 z 21 czerwca 2013 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu DF GKF produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
2,43 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKBI/N/2013 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKBI/N/2013 z 21 czerwca 2013 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu H2 GKBI produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
2,43 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKFI/N/2013 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKFI/N/2013 z 21 czerwca 2013 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu DFH2 GKFI produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
2,43 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr Podłogowa/N/2013 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr podłogowa/N/2013 z 21 czerwca 2013 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych podłogowych typu DFIR produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
2,43 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKB/N/2013 (Fabryka w Rogowcu)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKB/N/2013 z 25 czerwca 2013 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu A GKB produkowanych w fabryce w Rogowcu
2,43 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKF/N/2013 (Fabryka w Rogowcu)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKF/N/2013 z 25 czerwca 2013 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu DF GKF produkowanych w fabryce w Rogowcu
2,43 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKBI/N/2013 (Fabryka w Rogowcu)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKBI/N/2013 z 25 czerwca 2013 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu H2 GKBI produkowanych w fabryce w Rogowcu
2,43 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKFI/N/2013 (Fabryka w Rogowcu)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GKFI/N/2013 z 25 czerwca 2013 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu DFH2 GKFI produkowanych w fabryce w Rogowcu
2,43 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr Podłogowa/N/2013 (Fabryka w Rogowcu)
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr podłogowa/N/2013 z 25 czerwca 2013 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych podłogowych typu DFIR produkowanych w fabryce w Rogowcu
2,43 MB
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr Akustyczna/N/2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych nr Akustyczna/N/2013 z 07 stycznia 2014 r. dotycząca płyt gipsowo – kartonowych akustycznych typu DFH2IR produkowanych w fabryce w Rogowcu
306 kb
Deklaracja Zgodności WE nr 1/N/2012 z PN-EN 520 +A1:2010 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja zgodności nr 1/N/2012 z 23 listopada 2012 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu A GKB Norgips S grubości 12,5 mm produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
2,43 MB
Deklaracja Zgodności WE nr 2/N/2012 z PN-EN 520 +A1:2010 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja zgodności nr 2/N/2012 z 23 listopada 2012 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu A GKB Norgips S grubości 9,5 mm produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
2,15 MB
Deklaracja Zgodności WE nr 3/N/2012 z PN-EN 520 +A1:2010 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja zgodności nr 3/N/2012 z 23 listopada 2012 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych Norflex typu A GKB Norgips S grubości 6,5 mm produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
2,16 MB
Deklaracja Zgodności WE nr 4/N/2012 z PN-EN 520 +A1:2010 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja zgodności nr 4/N/2012 z 23 listopada 2012 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu DF GKF Norgips S grubości 12,5 mm produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
2,50 MB
Deklaracja Zgodności WE nr 5/N/2012 z PN-EN 520 +A1:2010 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja zgodności nr 5/N/2012 z 23 listopada 2012 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu DF GKF Norgips S grubości 15 mm produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
2,08 MB
Deklaracja Zgodności WE nr 6/N/2012 z PN-EN 520 +A1:2010 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja zgodności nr 6/N/2012 z 23 listopada 2012 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu H2 GKBI Norgips S grubości 12,5 mm produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
2,21 MB
Deklaracja Zgodności WE nr 7/N/2012 z PN-EN 520 +A1:2010 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja zgodności nr 7/N/2012 z 23 listopada 2012 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu DFH2 GKFI Norgips S grubości 12,5 mm produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
2,35 MB
Deklaracja Zgodności WE nr 8/N/2012 z PN-EN 520 +A1:2010 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Deklaracja zgodności nr 8/N/2012 z 23 listopada 2012 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych podłogowych typu DFIR Norgips KP grubości 12,5 mm produkowanych w fabryce w Brzeziu k/Opola
2,00 MB
Deklaracja Zgodności WE nr 1/N/R/2012 z PN-EN 520 +A1:2010 (Fabryka w Rogowcu)
Deklaracja zgodności nr 1/N/R/2012 z 1 stycznia 2012 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu A GKB Norgips S grubości 12,5 mm produkowanych w fabryce w Rogowcu
564 kb
Deklaracja Zgodności WE nr 2/N/R/2012 z PN-EN 520 +A1:2010 (Fabryka w Rogowcu)
Deklaracja zgodności nr 2/N/R/2012 z 1 stycznia 2012 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu A GKB Norgips S grubości 9,5 mm produkowanych w fabryce w Rogowcu
557 kb
Deklaracja Zgodności WE nr 3/N/R/2012 z PN-EN 520 +A1:2010 (Fabryka w Rogowcu)
Deklaracja zgodności nr 3/N/R/2012 z 1 stycznia 2012 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych Norflex typu A GKB Norgips S grubości 6,5 mm produkowanych w fabryce w Rogowcu
569 kb
Deklaracja Zgodności WE nr 4/N/R/2012 z PN-EN 520 +A1:2010 (Fabryka w Rogowcu)
Deklaracja zgodności nr 4/N/R/2012 z 1 stycznia 2012 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu DF GKF Norgips S grubości 12,5 mm produkowanych w fabryce w Rogowcu
590 kb
Deklaracja Zgodności WE nr 5/N/R/2012 z PN-EN 520 +A1:2010 (Fabryka w Rogowcu)
Deklaracja zgodności nr 5/N/R/2012 z 1 stycznia 2012 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu DF GKF Norgips S grubości 15 mm produkowanych w fabryce w Rogowcu
600 kb
Deklaracja Zgodności WE nr 6/N/R/2012 z PN-EN 520 +A1:2010 (Fabryka w Rogowcu)
Deklaracja zgodności nr 6/N/R/2012 z 1 stycznia 2012 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu H2 GKBI Norgips S grubości 12,5 mm produkowanych w fabryce w Rogowcu
606 kb
Deklaracja Zgodności WE nr 7/N/R/2012 z PN-EN 520 +A1:2010 (Fabryka w Rogowcu)
Deklaracja zgodności nr 7/N/R/2012 z 1 stycznia 2012 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych typu DFH2 GKFI Norgips S grubości 12,5 mm produkowanych w fabryce w Rogowcu
633 kb
Deklaracja Zgodności WE nr 8/N/R/2012 z PN-EN 520 +A1:2010 (Fabryka w Rogowcu)
Deklaracja zgodności nr 8/N/R/2012 z 1 stycznia 2012 r. dotycząca płyt gipsowo - kartonowych podłogowych typu DFIR Norgips KP grubości 12,5 mm produkowanych w fabryce w Rogowcu
558 kb
Atest Higieniczny HK/B/0884/01/2012 (Fabryka w Brzeziu k/Opola)
Atest Higieniczny HK/B/0884/01/2012 dla płyt gipsowo-kartonowych w typach: A, H, F, DF, FH, DFH, DFIR o grubościach 6,5 mm, 9,5 mm, 12,5 mm, 15 mm produkowanych w Fabryce w Brzeziu k/Opola

1 612 kb
Certyfikat ISO 9001:2008
Certyfikat potwierdzający, że Norgips Sp. z o.o. Sp. k. spełnia wymagania dotyczące Systemu Jakości określone w ISO 9001:2008.

826 kb
Klasyfikacja ogniowa nr NP-1121.1/A/08/BW(zgodna z PN-EN 13501-2+A1:2010)
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej nienośnych ścian działowych Norgips z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych GKB typu A lub GKBI typu H2 o klasie odporności ogniowej: EI 15.

5 273 kb
Klasyfikacja ogniowa nr NP-926.1/A/05/BW/popr.1 (zgodna z PN-EN 13501-2:2008)
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej nienośnych ścian działowych Norgips z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych GKF typu DF i GKFI typu DFH2 o klasach odporności ogniowej: REI 45, REI 60, REI 90 i REI 120.
10,698 kb
 
Klasyfikacja ogniowa nr NP-1121.3/A/08/BW (zgodna z PN-EN 13501-2+A1:2010)
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej nienośnych ścian działowych Norgips z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych GKF typu DF i GKFI typu DFH2 na profilach CW 50, CW 75 lub CW 100 o klasie odporności ogniowej EI 30.
1,51 MB
Klasyfikacja ogniowa nr NP-1121.4/A/08/BW (zgodna z PN-EN 13501-2+A1:2010)
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej nienośnych ścian działowych Norgips z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych GKF typu DF i GKFI typu DFH2 na profilach CW 50, CW 75 lub CW 100 o klasie odporności ogniowej REI 60.
1,86 MB
Klasyfikacja ogniowa nr NP-1121.2/A/08/BW (zgodna z PN-EN 13501-2+A1:2010)
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej nienośnych ścian działowych Norgips z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych GKB typu A i GKBI typu H2 o klasie odporności ogniowej: REI 90
5,784 kb
Klasyfikacja ogniowa nr NP-926.3/A/05/BW (zgodna z PN-EN 13501-2:2008)
Klasyfikacja w zakresie odporności odporności ogniowej sufitów podwieszonych Norgips z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych Norgips GKF typu DF i Norgips GKFI typu DFH2 2x12,5 mm o klasach odporności ogniowej EI 30/REI 30
5,6 Mb
 
Klasyfikacja ogniowa nr NP-926.3.2/A/05/BW (zgodna z PN-EN 13501-2:2008)
Klasyfikacja w zakresie odporności odporności ogniowej sufitów podwieszonych Norgips z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych Norgips GKF typu DF i Norgips GKFI typu DFH2 3x12,5 mm o klasach odporności ogniowej EI 60/REI 60
5,8 Mb
 
Klasyfikacja ogniowa nr 6041/13/R11NP (zgodna z PN-EN 13501-2+A1:2010)
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej sufitów podwieszonych Norgips z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych Norgips GKF typu DF i Norgips GKFI typu DFH2 (2 x 15 mm) o klasach odporności ogniowej EI 60/REI 60
5,8 Mb
 
Klasyfikacja ogniowa nr NP-926.5/A/05/BW (NOWA zgodna z PN-EN 13501-2+A1:2009)
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej dachów drewnianych z obudowami Norgips z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych Norgips GFK typu DF i Norgips GFK typu DFH2 - (REI 30)
3,04 Mb
 
Klasyfikacja ogniowa nr NP-926.4/A/05/BW
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych - obudów szachtów instalacyjnych i windowych Norgips z jednostronną okładziną z płyt gipsowo - kartonowych Norgips GKF typu DF i Norgips GKFI typu DFH2 grubości 2 x 12,5 mm. (EI 30)
2,1 Mb
 
 
Klasyfikacja ogniowa nr 6041/12/R03NP (zgodna z PN-EN 13501-2+A1:2010)
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych -obudów szybów instalacyjnych i windowych Norgips z jednostronną okładziną z płyt gipsowo-kartonowych Norgips GKF typu DF grubości 3 x 12,5 mm lub Norgips GKFI typu DFH2 grubości 3 x 12,5 mm (EI/REI 60) ,
2,43 MB
 
Klasyfikacja ogniowa nr 6041/13/R03NP (zgodna z PN-EN 13501-2+A1:2010)
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych -obudów szybów instalacyjnych i windowych Norgips z jednostronną okładziną z płyt gipsowo-kartonowych Norgips GKF typu DF grubości i Norgips GKFI typu DFH2 grubości 2 x 15 mm. (EI/REI 60) ,
2,43 MB
Klasyfikacja ogniowa nr 6041/13/R10NP (zgodna z PN-EN 13501-2+A1:2010)
Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej stropów z warstwami podłogowymi suchego jastrychu z dwukrotnym poszyciem z płyt podłogowych typu DFIR o gr. 12,5 mm,
815 kb
Ocena odporności ogniowej nr NP-677/A/03/BW/GW
Ocena odporności ogniowej ścian wysokich skonstruowanych na szkielecie stalowym z obudową z płyt gipsowo-kartonowych GKF.
8,867 kb
 
 
 
 
Raport z badań izolacyjności akustycznej ścian działowych w systemie Norgips

12784 kb
   

Modułowe sufity podwieszane AMF DONN
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr KA-PT-DX24-13/2 dla profili sufitowych DX24 TH (nośny 3,7 m), DX24 TM (poprzeczka 1,2 m) i DX24 TS (poprzeczka 0,6 m) objętych normą EN 13964:2004 + A1:2006.
250 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr KA-WF-EC2A1-13/3 dla płyt sufitowych ECOMIN o nazwach Trento i Orbit micro objętych normą EN 13964:2004 + A1:2006.
258 kb
Atest Higieniczny HK/B/1028/01/2013
Atest Higieniczny HK/B/1028/01/2013 dla konstrukcji do sufitów podwieszanych
AMF DONN.
374 kb
Atest Higieniczny HK/B/1340/01/2010
Atest Higieniczny HK/B/1340/01/2010 dla płyt z wełny mineralnej
AMF ECOMIN.
1,05 Mb
   
Modułowe sufity podwieszane USG DONN
Deklaracja zgodności UE
Deklaracja zgodności z normą EN 13964:2004 dotycząca płyt USG Eurotone HP oraz USG Eurotone HP Plus do sufitów podwieszanych.
250 kb
Deklaracja zgodności UE
Deklaracja zgodności z normą EN 13964:2004 dotycząca płyt USG Aurora oraz USG Europa do sufitów podwieszanych
258 kb
Deklaracja zgodności UE
Deklaracja zgodności z normą EN 13964:2004 dotycząca płyt USG Eurotone Olympia XII oraz USG Eurotone Radar XII do sufitów podwieszanych.
245 kb
Atest Higieniczny HK/B/0413/01/2007
Atest Higieniczny HK/B/0413/01/2007 dla płyt sufitowych EUROTONE
1,598 Mb
Atest Higieniczny HK/B/0413/02/2007
Atest Higieniczny HK/B/0413/02/2007 dla płyt sufitowych AURORA XII i EUROPA XII
830 kb
Ocena higieniczna nr 964/B-636/92
Ocena higieniczna sufitów podwieszanych Novatone, Auratone i Acoustone.
37 kb
Deklaracja zgodności UE
Deklaracja zgodności z normą EN 13964:2004 dotycząca profilu nośnego DX24 TH (dł. 3,70 m)
97 kb
Deklaracja zgodności UE
Deklaracja zgodności z normą EN 13964:2004 dotycząca profilu poprzecznego DX24 TM (dł. 1,20 m)
98 kb
Deklaracja zgodności UE
Deklaracja zgodności z normą EN 13964:2004 dotycząca profilu poprzecznego DX24 TS (dł. 0,60 m)
98 kb
Deklaracja zgodności UE
Deklaracja zgodności z normą EN 13964:2004 dotycząca kątownika przyściennego MI
91 kb
Deklaracja zgodności UE
Deklaracja zgodności z normą EN 13964:2004 dotycząca wieszaka SAH 10
86 kb
Atest Higieniczny HK/B/1084/01/2008
Atest Higieniczny HK/B/1084/01/2008 dla konstrukcji do sufitów podwieszanych USG DONN
55 kb
   

Gipsy szpachlowe, kleje gipsowe
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 1/N/2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla kleju gipsowego Norgips Bonding Fix
644 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 0070 Norgips Standard 2013-04-02
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla gipsu szpachlowego Norgips Standard
644 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 0010_PS_AllPurpose_2013-06-27
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla masy szpachlowej Sheetrock All Purpose Joint Compound
644 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 0010_PS_Light_2013-06-27
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla masy szpachlowej Sheetrock Fill&Finish Light
644 kb
Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 0010_AllPurpose_01/09/2013
Deklaracja Właściwości Użytkowych dla masy szpachlowej Norgips All Purpose Ready Mix
644 kb
Atest Higieniczny nr 5/322/5/2014
Atest Higieniczny dla masy szpachlowej Norgips All Purpose Ready Mix
266 kb
Atest Higieniczny nr HK/B/0890/02/2010
Atest Higieniczny dla kleju gipsowego Norgips Bonding Fix
266 kb
Atest Higieniczny nr HK/B/0890/01/2010
Atest Higieniczny dla gipsu szpachlowego Norgips Standard
267 kb
Karta Charakterystyki
Karta Charakterystyki masy szpachlowej Norgips All Purpose Ready Mix
272 kb
Karta Charakterystyki
Karta Charakterystyki kleju gipsowego Norgips Bonding Fix
272 kb
Karta Charakterystyki
Karta Charakterystyki gipsu szpachlowego Norgips Standard
234 kb
   

Profile i Akcesoria do płyt gipsowo - kartonowych
Deklaracja Zgodności 04/01/2007
Deklaracja Zgodności dla profilu V - elementu szkieletowego zabudowy poddasza.
213 kb
Krajowa Deklaracja Zgodności KDZ nr 6/PN-EN
Deklaracja Zgodności dla profili UA z blachy stalowej ocynkowanej.
188 kb
Deklaracje Zgodności nr 5/III/2009 i 5/III/0,6/2009
Deklaracja Zgodności dla profili z blachy stalowej ocynkowanej o grubości blachy 0,5 mm i 0,6 mm
288 kb
Krajowa Deklaracja Zgodności KDZ:1/7320
Krajowa deklaracja Zgodności dla narożników, listew podtynkowych i cokołowych wykonanych z aluminium
933 kb
Atest Higieniczny HK/B/0540/01/2011
Atest Higieniczny dla profili i akcesoriów firmy "PUNTO" do montażu płyt gipsowo-kartonowych
80 kb
Deklaracja Zgodności 0163/2011/dz.mt
Deklaracja Zgodności dla elementów mocujących do konstrukcji systemów suchej zabudowy wnętrz.
538 kb
Krajowa Deklaracja Zgodności KDZ nr 7/PN-EN
Krajowa Deklaracja Zgodności dla profilu kapeluszowego firmy Europrofil.
115 kb
   

 

Pliki te zapisane są w formacie Adobe PDF, ich obejrzenie wymaga zainstalowania darmowej aplikacji Adobe Acrobat Reader.

  • Aby pobrać darmowy progam Adobe Acrobat Reader kliknij
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Aby zapoznać się z polityką cookie proszę kliknąć tutaj

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Copyright © NORGIPS Sp. z o.o. All rights reserved. designed by Unigroup.pl