Systemy i rozwiązania

Okładziny ścienne

Okładziny ścienne na konstrukcji z profili CD 60 lub kapeluszowych z dwukrotnym poszyciem z płyt g-k

Aby policzyć zużycie i koszty materiałów oraz przejść do KARTY SYSTEMU, wybierz właściwy system.


Rodzaj płyty1) Nazwa systemu Konstrukcja Typ płyt Grubość płyt Grubość okładziny Masa okładziny bez wełny Klasa odporności ogniowej EI/REI Przyrost izolacyjności akustycznej ∆RW 2) Maksymalna wysokość
OS - okładzina ścienna
1x12,5 - grubość płyt g-k [mm]
GKB A - typ płyt g-k
CD 60 - rodzaj profili
(W) - opcjonalne wypełnienie wełną mineralną
profile
[mm] [mm] [kg/m2] [min.] [dB] [m]
Płyta standardowa OS - 2x12,5 GKB A/CD 60 (W)Więcej CD 60 GKB A 2 x 12,5 55 - 150 17 - do 12 12
OS - 2x12,5 GKB A/KAPWięcej kapeluszowy GKB A 2 x 12,5 40 17 - - 12
Płyta impregnowana OS - 2x12,5 GKBI H2/CD 60 (W)Więcej CD 60 GKBI H2 2 x 12,5 55 - 150 18 - do 12 12
OS - 2x12,5 GKBI H2/KAPWięcej kapeluszowy GKBI H2 2 x 12,5 40 18 - - 12
Płyta ogniochronna OS - 2x12,5 GKF DF/CD 60 (W)Więcej CD 60 GKF DF 2 x 12,5 55 - 150 23 EI 30 do 12 12
OS - 2x12,5 GKF DF/KAPWięcej kapeluszowy GKF DF 2 x 12,5 40 23 EI 30 - 12
OS - 2x15 GKF DF/CD 60 (W)Więcej CD 60 GKF DF 2 x 15 60 - 155 28 EI 60 do 12 12
OS - 2x15 GKF DF/KAPWięcej kapeluszowy GKF DF 2 x 15 45 28 EI 60 - 12
Płyta ogniochronna impregnowana OS - 2x12,5 GKFI DFH2/CD 60 (W)Więcej CD 60 GKFI DFH2 2 x 12,5 55 - 150 23 EI 30 do 12 12
OS - 2x12,5 GKFI DFH2/KAPWięcej kapeluszowy GKFI DFH2 2 x 12,5 40 23 EI 30 - 12
OS - 2x15 GKFI DFH2/CD 60 (W)Więcej CD 60 GKFI DFH2 2 x 15 60 - 155 28 EI 60 do 12 12
OS - 2x15 GKFI DFH2/KAPWięcej kapeluszowy GKFI DFH2 2 x 15 45 28 EI 60 - 12
Płyta akustyczna OS - 2x12,5 DFH2IR/CD 60 (W)Więcej CD 60 DFH2IR 2 x 12,5 55 - 150 25 EI 30 do 12 12
OS - 2x12,5 DFH2IR/KAPWięcej kapeluszowy DFH2IR 2 x 12,5 40 25 EI 30 - 12


1) Płyty standardowe, ogniochronne, akustyczne – przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o standardowej wilgotności, np. w pomieszczeniach mieszkalnych (RH ≤ 70%)
Płyty impregnowane, akustyczne, ogniochronne impregnowane – przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, np. w łazienkach, kuchniach (RH ≤ 85% przez max. 10 h/dobę)

2) Szacowany przyrost izolacyjności akustycznej na podstawie normy DIN 4109