Systemy i rozwiązania

Okładziny ścienne

KARTA SYSTEMU
Okładzina ścienna OS - 2x12,5 GKB A/CD 60 (W)

na konstrukcji z profili CD 60 z dwukrotnym poszyciem płytami GKB typu A o grub. 12,5 mm, z opcjonalnym wypełnieniem wełną mineralną

Elementy okładziny ściennej

 1. Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S GKB typu A o grub. 12,5 mm
 2. Profile Norgips CD 60 w rozstawie osiowym max. co 60 cm1)
 3. Profile Norgips UD 30
 4. Wieszaki Norgips ES/ES Plus w rozstawie max. co 120 cm
 5. Opcjonalnie taśma uszczelniająca Norgips szer. 30 mm
 6. Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm
 7. Blachowkręty Norgips 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm
 8. Blachowkręty Norgips 3,5 x 9,5 mm z końcówką samowiercącą
 9. Kołki mocujące min. ∅ 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
 10. Kołki mocujące min. ∅ 6 x 40 mm
 11. Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Start
 12. Taśma zbrojąca Norgips
 13. Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish, gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish
 14. Opcjonalnie wełna mineralna2)
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
h = 12 m

								MASA OKŁADZINY
MASA OKŁADZINY
17 kg/m2 3)
KLEJ DO POŁĄCZEŃ PŁYT G-K
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
∆Rw = do 12 dB 4)

Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm.

W szczególnych przypadkach dopuszcza się zastosowanie profili z blachy o grub. 0,5 mm pod warunkiem zmniejszenia rozstawu między profilami do 400 mm. Powyższe parametry odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej nie dotyczą tego typu przegrody. Przy zmniejszeniu rozstawu pomiędzy profilami zużycie materiałów w kalkulatorze powinno być skorygowane.

1) W przypadku zastosowania profili w układzie poziomym należy zmniejszyć ich maksymalny rozstaw osiowy profili do 500 mm oraz skorygować zużycie materiałów w kalkulatorze.

2) W przypadku przegród, które oddzielają środowiska o różnej temperaturze, zastosowanie okładzin ściennych z wełną mineralną należy poprzedzić wykonaniem analizy cieplno-wilgotnościowej. Wynikiem analizy może być dodatkowa konieczność zastosowania folii paroszczelnej.

3) Ciężar nie uwzględnia materiału izolacyjnego

4) Szacowany przyrost izolacyjności akustycznej na podstawie normy DIN 4109

   +48 22 36 96 330      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.pl

KARTA SYSTEMU
Okładzina ścienna OS - 2x12,5 GKB A/CD 60 (W)

na konstrukcji z profili CD 60 z dwukrotnym poszyciem płytami GKB typu A o grub. 12,5 mm, z opcjonalnym wypełnieniem wełną mineralną

Elementy okładziny ściennej

 1. Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S GKB typu A o grub. 12,5 mm
 2. Profile Norgips CD 60 w rozstawie osiowym max. co 60 cm1)
 3. Profile Norgips UD 30
 4. Wieszaki Norgips ES/ES Plus w rozstawie max. co 120 cm
 5. Opcjonalnie taśma uszczelniająca Norgips szer. 30 mm
 6. Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm
 7. Blachowkręty Norgips 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm
 8. Blachowkręty Norgips 3,5 x 9,5 mm z końcówką samowiercącą
 9. Kołki mocujące min. ∅ 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
 10. Kołki mocujące min. ∅ 6 x 40 mm
 11. Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Start
 12. Taśma zbrojąca Norgips
 13. Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish, gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish
 14. Opcjonalnie wełna mineralna2)


MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
h = 12 m

								MASA OKŁADZINY
MASA OKŁADZINY
17 kg/m2 3)
KLEJ DO POŁĄCZEŃ PŁYT G-K
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
∆R = do 12 dB 4)

Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm.

W szczególnych przypadkach dopuszcza się zastosowanie profili z blachy o grub. 0,5 mm pod warunkiem zmniejszenia rozstawu między profilami do 400 mm. Powyższe parametry odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej nie dotyczą tego typu przegrody. Przy zmniejszeniu rozstawu pomiędzy profilami zużycie materiałów w kalkulatorze powinno być skorygowane.

1) W przypadku zastosowania profili w układzie poziomym należy zmniejszyć ich maksymalny rozstaw osiowy profili do 500 mm oraz skorygować zużycie materiałów w kalkulatorze.

2) W przypadku przegród, które oddzielają środowiska o różnej temperaturze, zastosowanie okładzin ściennych z wełną mineralną należy poprzedzić wykonaniem analizy cieplno-wilgotnościowej. Wynikiem analizy może być dodatkowa konieczność zastosowania folii paroszczelnej.

3) Ciężar nie uwzględnia materiału izolacyjnego

4) Szacowany przyrost izolacyjności akustycznej na podstawie normy DIN 4109


   +48 22 36 96 330      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.pl
Zapisz kartę systemu
   +48 22 36 96 330      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.pl

Kalkulator zużycia materiałów

Okładzina ścienna OS - 2x12,5 GKB A/CD 60 (W)

Podaj powierzchnię okładziny w m2
 
Kalkulacja została wykonana w dniu 21-09-2020
Informacje o projekcie
 
Materiał Jednostka Zużycie na 1 m2 Powierzchnia okładziny w m2 Zużycie dla podanej powierzchni okładziny Cena jednostkowa materiału* Wartość materiału
Płyty g-k Norgips S GKB typu A grub. 12,5 mm [m2] 2 0 0 PLN 0.00 PLN
Profile Norgips CD 60 o grub. 0,6 mm [m] 1,8 0 0 PLN 0.00 PLN
Profile Norgips UD 30 o grub. 0,6 mm [m] 0,8 0 0 PLN 0.00 PLN
Wieszaki Norgips ES/ES Plus [szt.] 1,5 0 0 PLN 0.00 PLN
Łączniki wzdłużne Norgips (jeśli wymagane) [szt.] 0,5 0 0 PLN 0.00 PLN
Opcjonalnie taśma uszczelniająca Norgips szer. 30 mm [m] 0,9 0 0 PLN 0.00 PLN
Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm [szt.] 5 0 0 PLN 0.00 PLN
Blachowkręty Norgips 3,5 x 35 mm [szt.] 12 0 0 PLN 0.00 PLN
Blachowkręty Norgips 3,5 x 9,5 mm z końcówką samowiercącą (jeśli wymagane) [szt.] 12 0 0 PLN 0.00 PLN
Kołki mocujące min. ∅ 6 x 40 mm [szt.] 4 0 0 PLN 0.00 PLN
Opcjonalnie wełna mineralna [m2] 1 0 0 PLN 0.00 PLN
Szpachlowanie połączeń płyt g-k warstwa konstrukcyjna - Q1
Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish (nie stosować w przegrodach ogniochronnych) [kg] 0,3 0 0 PLN 0.00 PLN
Gipsowa masa szpachlowa Norgips Start [kg] 0,3 0 0 PLN 0.00 PLN
Taśma zbrojąca Norgips do połączeń płyt g-k [m] 1,3 0 0 PLN 0.00 PLN
Szpachlowanie połączeń płyt g-k warstwa finiszowa - Q2
Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish [kg] 0,1 0 0 PLN 0.00 PLN
Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish [kg] 0,1 0 0 PLN 0.00 PLN
Gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish [kg] 0,1 0 0 PLN 0.00 PLN
Szpachlowanie cienkowarstwowe powierzchni płyt g-k - Q3
Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish [kg/mm] 1,1 0 0 PLN 0.00 PLN
Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish [kg/mm] 1,5 0 0 PLN 0.00 PLN
Gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish [kg/mm] 1 0 0 PLN 0.00 PLN
Wartość materiałów na 1 m2 okładziny 0.00 PLN
Całkowita wartość materiałów dla pow. okładziny 0.00 PLN

Powyższe normy zużycia materiałów nie uwzględniają odpadów występujących w trakcie realizacji elementu i są szacunkowe. Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

* W celu obliczenia kosztów wykonania ściany należy wpisać ceny jednostkowe materiału.

Q1 - Wykonanie dwukrotnego szpachlowania masą konstrukcyjną (Norgips Start & Finish lub Norgips Start) spoin i połączeń płyt g-k wraz z wtopieniem w spoiny taśmy zbrojącej, pokrycie masą szpachlową widocznych części elementów mocujących

Q2 - Obejmuje zakres Q1 oraz szpachlowanie finiszową masą szpachlową (Norgips Extra Finish, Norgips Start & Finish lub Norgips Finish) połączeń płyt g-k aż do osiągnięcia płynnego przejścia powierzchni spoiny z powierzchnią płyt g-k

Q3 - Obejmuje zakres Q2 oraz szpachlowanie całej powierzchni elementu przegrody (spoin i kartonu) finiszową masą szpachlową (Norgips Extra Finish, Norgips Start & Finish lub Norgips Finish) o grub. ok. 1 mm w celu wyrównania powierzchni, zamknięcia porów oraz ujednoliceniu chłonności szpachlowanych powierzchni

Uwagi dodatkowe:


   +48 22 36 96 330      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.pl
Zapisz kalkulatorZapisz kalkulator.
Dokumentacja techniczna

Plik ten zapisany jest w formacie Adobe PDF,
jego obejrzenie wymaga zainstalowania darmowej aplikacji
Adobe Acrobat Reader.

Aby pobrać darmowy progam Adobe Acrobat Reader Kliknij


Get Adobe Acrobat Reader