Systemy i rozwiązania

Okładziny ścienne

KARTA SYSTEMU
Okładzina ścienna OS - 2x12,5 GKF DF/KAP

na konstrukcji z profili kapeluszowych z dwukrotnym poszyciem płytami GKF typu DF o grub. 12,5 mm, bez wypełnienia wełną mineralną

Elementy okładziny ściennej

 1. Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S GKF typu DF o grub. 12,5 mm
 2. Profile kapeluszowe Norgips w rozstawie osiowym max. co 60 cm1)
 3. Opcjonalnie taśma uszczelniająca Norgips szer. 75 mm
 4. Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm
 5. Blachowkręty Norgips 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm
 6. Dyble stalowe min. ∅ 6 x 40 mm w dwóch rzędach co 100 cm
 7. Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Start
 8. Taśma zbrojąca Norgips
 9. Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish, gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish
OGIEŃ
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
EI 30 (hmax=(Klasyfikacja w przygotowaniu) m ) 2)
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
h = 12 m

								MASA OKŁADZINY
MASA OKŁADZINY
23 kg/m2

Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm.

1) W przypadku zastosowania profili w układzie poziomym należy zmniejszyć ich maksymalny rozstaw osiowy profili do 500 mm oraz skorygować zużycie materiałów w kalkulatorze.

2) Na podstawie klasyfikacji nr (Klasyfikacja w przygotowaniu)

   +48 22 36 96 330      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.pl

KARTA SYSTEMU
Okładzina ścienna OS - 2x12,5 GKF DF/KAP

na konstrukcji z profili kapeluszowych z dwukrotnym poszyciem płytami GKF typu DF o grub. 12,5 mm, bez wypełnienia wełną mineralną

Elementy okładziny ściennej

 1. Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S GKF typu DF o grub. 12,5 mm
 2. Profile kapeluszowe Norgips w rozstawie osiowym max. co 60 cm1)
 3. Opcjonalnie taśma uszczelniająca Norgips szer. 75 mm
 4. Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm
 5. Blachowkręty Norgips 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm
 6. Dyble stalowe min. ∅ 6 x 40 mm w dwóch rzędach co 100 cm
 7. Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Start
 8. Taśma zbrojąca Norgips
 9. Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish, gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish


OGIEŃ
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
EI 30 (hmax=(Klasyfikacja w przygotowaniu)) 2)
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
h = 12 m

								MASA OKŁADZINY
MASA OKŁADZINY
23 kg/m2

Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm.

1) W przypadku zastosowania profili w układzie poziomym należy zmniejszyć ich maksymalny rozstaw osiowy profili do 500 mm oraz skorygować zużycie materiałów w kalkulatorze.

2) Na podstawie klasyfikacji nr (Klasyfikacja w przygotowaniu)


   +48 22 36 96 330      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.pl
Zapisz kartę systemu
   +48 22 36 96 330      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.pl

Kalkulator zużycia materiałów

Okładzina ścienna OS - 2x12,5 GKF DF/KAP

Podaj powierzchnię okładziny w m2
 
Kalkulacja została wykonana w dniu 21-09-2020
Informacje o projekcie
 
Materiał Jednostka Zużycie na 1 m2 Powierzchnia okładziny w m2 Zużycie dla podanej powierzchni okładziny Cena jednostkowa materiału* Wartość materiału
Płyty g-k Norgips S GKF typu DF grub. 12,5 mm [m2] 2 0 0 PLN 0.00 PLN
Profile kapeluszowe Norgips o grub. 0,6 mm [m] 1,8 0 0 PLN 0.00 PLN
Opcjonalnie taśma uszczelniająca Norgips szer. 75 mm [m] 0,9 0 0 PLN 0.00 PLN
Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm [szt.] 5 0 0 PLN 0.00 PLN
Blachowkręty Norgips 3,5 x 35 mm [szt.] 12 0 0 PLN 0.00 PLN
Kołki mocujące min. ∅ 6 x 40 mm [szt.] 5 0 0 PLN 0.00 PLN
Szpachlowanie połączeń płyt g-k warstwa konstrukcyjna - Q1
Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish (nie stosować w przegrodach ogniochronnych) [kg] 0,3 0 0 PLN 0.00 PLN
Gipsowa masa szpachlowa Norgips Start [kg] 0,3 0 0 PLN 0.00 PLN
Taśma zbrojąca Norgips do połączeń płyt g-k [m] 1,3 0 0 PLN 0.00 PLN
Szpachlowanie połączeń płyt g-k warstwa finiszowa - Q2
Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish [kg] 0,1 0 0 PLN 0.00 PLN
Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish [kg] 0,1 0 0 PLN 0.00 PLN
Gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish [kg] 0,1 0 0 PLN 0.00 PLN
Szpachlowanie cienkowarstwowe powierzchni płyt g-k - Q3
Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish [kg/mm] 1,1 0 0 PLN 0.00 PLN
Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish [kg/mm] 1,5 0 0 PLN 0.00 PLN
Gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish [kg/mm] 1 0 0 PLN 0.00 PLN
Wartość materiałów na 1 m2 okładziny 0.00 PLN
Całkowita wartość materiałów dla pow. okładziny 0.00 PLN

Powyższe normy zużycia materiałów nie uwzględniają odpadów występujących w trakcie realizacji elementu i są szacunkowe. Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

* W celu obliczenia kosztów wykonania ściany należy wpisać ceny jednostkowe materiału.

Q1 - Wykonanie dwukrotnego szpachlowania masą konstrukcyjną (Norgips Start & Finish lub Norgips Start) spoin i połączeń płyt g-k wraz z wtopieniem w spoiny taśmy zbrojącej, pokrycie masą szpachlową widocznych części elementów mocujących

Q2 - Obejmuje zakres Q1 oraz szpachlowanie finiszową masą szpachlową (Norgips Extra Finish, Norgips Start & Finish lub Norgips Finish) połączeń płyt g-k aż do osiągnięcia płynnego przejścia powierzchni spoiny z powierzchnią płyt g-k

Q3 - Obejmuje zakres Q2 oraz szpachlowanie całej powierzchni elementu przegrody (spoin i kartonu) finiszową masą szpachlową (Norgips Extra Finish, Norgips Start & Finish lub Norgips Finish) o grub. ok. 1 mm w celu wyrównania powierzchni, zamknięcia porów oraz ujednoliceniu chłonności szpachlowanych powierzchni

Uwagi dodatkowe:


   +48 22 36 96 330      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.pl
Zapisz kalkulatorZapisz kalkulator.
Dokumentacja techniczna

Plik ten zapisany jest w formacie Adobe PDF,
jego obejrzenie wymaga zainstalowania darmowej aplikacji
Adobe Acrobat Reader.

Aby pobrać darmowy progam Adobe Acrobat Reader Kliknij


Get Adobe Acrobat Reader