Produkty

Płyty gipsowo-kartonowe

Płyty gipsowo-kartonowe z krawędzią Norgips S

Krawędź Norgips S - krawędź spłaszczona. Krawędź ta daje możliwość uzyskania gładkiej powierzchni na połączeniu płyt g-k. Niewielkie spłaszczenie zmniejsza zużycie masy szpachlowej w spoinie. Połączenia z krawędzią Norgips S wymagają wzmocnienia taśmami zbrojącymi.


Płyty standardowe


Płyty ognioochronne


Płyty impregnowane


Płyty ognioochronne impregnowane


Płyty akustyczne


Płyty do gięciaPłyty gipsowo-kartonowe z krawędzią KP

Krawędź KP - krawędź prosta. Taką krawędź posiadają płyty podłogowe DFIR, z których wykonuje się suche jastrychy. Połączenia z krawędzią KP nie wymagają wzmocnienia taśmami zbrojącymi. Krawędź ta nie posiada spłaszczenia, ponieważ z reguły połączenia płyt z tą krawędzią nie wymagają spoinowania masą szpachlową.