Contact

SEDIUL PRINCIPAL AL COMPANIEI:

Norgips Sp. z o.o.
ul. Racławicka 93
02-634 Warszawa

+ 48 22 36 96 330

+ 48 22 36 96 302

norgips@norgips.pl

mai mult >>>


BIROUL COMERCIAL DIN BRZEZIE lângă OPOLE::

ul. Norweska 1
45-920 Opole

+ 48 22 36 96 300

Izabela Pilch
Secretariat

+ 48 22 36 96 300

+ 48 22/ 36 96 391

mai mult >>>


REPREZENTAȚI COMERCIALIDział DIY

mai mult >>>


Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000529680
NIP: 5222702366
REGON: 015554333
Kapitał Zakładowy 20 010 000,00 PLN
mBank S.A. 04 1140 2105 0000 4393 1400 1001