Calculatorul consumului de materiale

Pereţi despărțitori până la înălţimea de 6,5 m

FIȘA SISTEMULUI
Perete despărţitor SD - 1x12,5 GKF DF/CW 50

pe o structură din profiluri CW 50 și UW 50 cu placare simplă din plăci GKF de tip DF cu o gros. 12,5 mm, - fără umplere cu vată minerală

Elementele peretelui despărţitor

 1. Plăci din gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o gros. 12,5 mm
 2. Profiluri CW 50 (montanți) Norgips System, interax de 60 cm
 3. Profiluri UW 50 Norgips System fixate de elemente portante orizontale
 4. Bandă de etanșare monoadezivă Norgips System, lăţime 45 mm
 5. Şuruburi autofiletante 3,5x25 mm Norgips System montate la interax de maxim 25 cm
 6. Dibluri metalice 6x40 DN6, pentru fixarea în beton armat montate la interax de max. 50 cm
 7. Decupaje în montanți pentru trecerea cablurilor de instalare
 8. Pastă de îmbinare Norgips Super Filler
 9. Bandă din împâslitură de fibră de sticlă Norgips System
 10. Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix
FOC
CLASA DE REZISTENȚĂ LA FOC
EI 45 (hmax=3,3 m ) 1) 2)
ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ
ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ
h = 3,3 m 1)
				MASA ELEMENTULUI DE COMPARTIMENTARE
MASA ELEMENTULUI DE COMPARTIMENTARE
23 kg/m2

Parametrii de mai sus se referă la compartimentările executate cu profiluri metalice din tablă cu o gros. de 0.6 mm.

Toate caracteristicile tehnice prezentate în curenta documentație au fost determinate conform standardelor în vigoare, în condiții de laborator. Acestea nu pot acoperi toate particularitățile unui proiect.

Modalitatea de fixare a sistemului din gips-carton într-un suport rigid (altul decât betonul armat, considerat ca ipoteza în prezenta documentație), configurarea detaliilor de îmbinare cu elementele structurale, design-ul și/sau calculul acestora, trebuie să facă obiectul unui proiect tehnic întocmit de un proiectant de specialitate. Pentru dimensionarea acestora trebuie să se țină cont de particularitățile din șantier și de standardele în vigoare. Producătorul sistemelor din gips-carton poate oferi detalii cu privire la caracteristicile mecanice ale produsului și/sau sistemului. Acestuia nu îi revine sarcina elaborării proiectul tehnic.

Pentru îmbinarea sistemului din gips-carton cu suportul portant la partea superioară trebuie să se țină cont de deformațiile din exploatare ale acestuia. Montajul trebuie să se realizeze astfel încât deformațiile celorlalte elemente să nu fie împiedicate.

În cazul sistemelor care separă medii cu temperaturi diferite, utilizarea căptușelilor pentru pereți din vată minerală trebuie să fie precedată de o analiză a performanței termice și de umiditate. Un rezultat al analizei poate fi necesitatea de utilizare a unei bariere de vapori.

1) Înălțimea maximă de instalare este corespunzătoare interaxului de dispunere al profilelor metalice precizate în curenta documentație. Pentru un interax de dispunere al profilelor metalice mai mic, înălțimea maximă de instalare crește. Înălțimile indicate se referă la încăperile în care se află concomitent un număr mic de persoane (de ex. camerele de locuințe, hoteluri, birouri sau spitale). În încăperile în care se află concomitent un număr mare de persoane (cum ar sălile de conferințe, sălie de clasă, sălile de curs) înălţimea admisă este de 2,8 m. Înălțimea maximă a sistemului a fost determinată conform unui calcul static și la acțiunea focului. Pentru a lua în considerare efectele acțiunii seismice asupra sistemelor din gips-carton trebuie să se realizeze un proiect tehnic în conformitate cu particularitățile obiectivului și standardele în vigoare.

2) Soluţia tehnică a fost testată conform standardelor în vigoare şi este evaluată în Raportul de Clasificare, facând obiectul Anexei Agrementului Tehnic Norgips. Pentru detalii vă rugăm consultaţi Departamentul Tehnic.

   + 40 756 125 288      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.eu/ro

FIȘA SISTEMULUI
Perete despărţitor SD - 1x12,5 GKF DF/CW 50

pe o structură din profiluri CW 50 și UW 50 cu placare simplă din plăci GKF de tip DF cu o gros. 12,5 mm, - fără umplere cu vată minerală

Elementele peretelui despărţitor

 1. Plăci din gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o gros. 12,5 mm
 2. Profiluri CW 50 (montanți) Norgips System, interax de 60 cm
 3. Profiluri UW 50 Norgips System fixate de elemente portante orizontale
 4. Bandă de etanșare monoadezivă Norgips System, lăţime 45 mm
 5. Şuruburi autofiletante 3,5x25 mm Norgips System montate la interax de maxim 25 cm
 6. Dibluri metalice 6x40 DN6, pentru fixarea în beton armat montate la interax de max. 50 cm
 7. Decupaje în montanți pentru trecerea cablurilor de instalare
 8. Pastă de îmbinare Norgips Super Filler
 9. Bandă din împâslitură de fibră de sticlă Norgips System
 10. Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix


FOC
CLASA DE REZISTENȚĂ LA FOC
EI 45 (hmax=3,3) 1) 2)
ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ
ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ
h = 3,3 m 1)
				MASA ELEMENTULUI DE COMPARTIMENTARE
MASA ELEMENTULUI DE COMPARTIMENTARE
23 kg/m2

Parametrii de mai sus se referă la compartimentările executate cu profiluri metalice din tablă cu o gros. de 0.6 mm.

Toate caracteristicile tehnice prezentate în curenta documentație au fost determinate conform standardelor în vigoare, în condiții de laborator. Acestea nu pot acoperi toate particularitățile unui proiect.

Modalitatea de fixare a sistemului din gips-carton într-un suport rigid (altul decât betonul armat, considerat ca ipoteza în prezenta documentație), configurarea detaliilor de îmbinare cu elementele structurale, design-ul și/sau calculul acestora, trebuie să facă obiectul unui proiect tehnic întocmit de un proiectant de specialitate. Pentru dimensionarea acestora trebuie să se țină cont de particularitățile din șantier și de standardele în vigoare. Producătorul sistemelor din gips-carton poate oferi detalii cu privire la caracteristicile mecanice ale produsului și/sau sistemului. Acestuia nu îi revine sarcina elaborării proiectul tehnic.

Pentru îmbinarea sistemului din gips-carton cu suportul portant la partea superioară trebuie să se țină cont de deformațiile din exploatare ale acestuia. Montajul trebuie să se realizeze astfel încât deformațiile celorlalte elemente să nu fie împiedicate.

În cazul sistemelor care separă medii cu temperaturi diferite, utilizarea căptușelilor pentru pereți din vată minerală trebuie să fie precedată de o analiză a performanței termice și de umiditate. Un rezultat al analizei poate fi necesitatea de utilizare a unei bariere de vapori.

1) Înălțimea maximă de instalare este corespunzătoare interaxului de dispunere al profilelor metalice precizate în curenta documentație. Pentru un interax de dispunere al profilelor metalice mai mic, înălțimea maximă de instalare crește. Înălțimile indicate se referă la încăperile în care se află concomitent un număr mic de persoane (de ex. camerele de locuințe, hoteluri, birouri sau spitale). În încăperile în care se află concomitent un număr mare de persoane (cum ar sălile de conferințe, sălie de clasă, sălile de curs) înălţimea admisă este de 2,8 m. Înălțimea maximă a sistemului a fost determinată conform unui calcul static și la acțiunea focului. Pentru a lua în considerare efectele acțiunii seismice asupra sistemelor din gips-carton trebuie să se realizeze un proiect tehnic în conformitate cu particularitățile obiectivului și standardele în vigoare.

2) Soluţia tehnică a fost testată conform standardelor în vigoare şi este evaluată în Raportul de Clasificare, facând obiectul Anexei Agrementului Tehnic Norgips. Pentru detalii vă rugăm consultaţi Departamentul Tehnic.


   + 40 756 125 288      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.eu/ro
Salvați Fișa sistemului
   + 40 756 125 288      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.eu/ro

Calculatorul consumului de materiale

Perete despărţitor SD - 1x12,5 GKF DF/CW 50

Indicați suprafața peretelui în m2
 
Estimarea de material a fost pregătită la data de: 06-06-2020
Informații despre proiect
 
Material Unitate Consum la 1 m2 Suprafața peretelui [m2] Consumul pentru suprafața indicată a peretelui Preţul unitar al materialului* Valoarea materialului
Plăci din gips-carton Norgips S GKF de tip DF cu o gros. 12,5 mm [m2] 2 0 0 RON 0.00 RON
Profiluri CW 50 Norgips System cu o gros. 0,6 mm [m] 1,8 0 0 RON 0.00 RON
Profiluri UW 50 Norgips System cu o gros. 0,6 mm [m] 0,8 0 0 RON 0.00 RON
Bandă de etanșare monoadezivă Norgips System, lăţime 45 mm [m] 1,2 0 0 RON 0.00 RON
Şuruburi autofiletante 3,5x25 mm Norgips System [buc.] 24 0 0 RON 0.00 RON
Şuruburi autoperforante 4,2x13 mm Norgips System [buc.] 2 0 0 RON 0.00 RON
Dibluri metalice 6x40 DN6 [buc.] 2 0 0 RON 0.00 RON
Acoperirea cu glet a îmbinărilor plăcilor de gips-carton cu strat de finisare - Q1
Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix (a nu se utiliza pentru compartimentele de protecţie la foc) [kg] 0,3 0 0 RON 0.00 RON
Pastă de îmbinare Norgips Super Filler [kg] 0,3 0 0 RON 0.00 RON
Bandă din împâslitură de fibră de sticlă Norgips System [m] 2,6 0 0 RON 0.00 RON
Acoperirea cu glet a îmbinărilor plăcilor de gips-carton cu strat de finisare - Q2
Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix [kg] 0,2 0 0 RON 0.00 RON
Acoperirea suprafeţelor plăcilor de gips-carton cu un strat subţire - Q3
Glet de finisaj profesional gata preparat Norgips All Purpose Ready Mix [kg/mm] 2,2 0 0 RON 0.00 RON
Acoperirea suprafeţelor plăcilor de gips-carton cu un strat subţire - Q4
Glet de finisaj pentru o suprafaţâ idealâ Norgips Final Finish [kg/m2] 0,8 0 0 RON 0.00 RON
Valoarea materialelor pentru 1 m2 de perete 0.00 RON
Valoarea totală a materialelor pentru suprafaţa peretelui 0.00 RON

* Pentru a calcula costurile de executare a peretelui trebuie să introduceți prețurile unitare ale materialului.

Q1 - Executarea a două straturi de acoperire cu pastă de îmbinare (de ex. Norgips All Purpose Ready Mix, Super Filler) pentru acoperirea fisurilor și îmbinărilor din plăci de gips-carton și înglobarea benzii de armare, acoperirea cu glet a părților vizibile a elementelor de fixare

Q2 - cuprinde activitățile prevăzute de Q1 și acoperirea cu glet de finisare (de ex. Norgips All Purpose Ready Mix), a îmbinărilor dintre plăcile de gips-carton până la obținerea unei suprafeţe de trecere netede

Q3 - Cuprinde activitățile prevăzute în Q2 și acoperirea întregii suprafeţe a peretelui despărţitor (rosturi și carton) cu glet de finisare (de ex. Norgips All Purpose Ready Mix) cu o grosime de aprox. 1 mm cu scopul de nivelare a suprafeţei, închiderea porilor și uniformizarea absorbției

Q4 – Include particularitatile Q3, in plus pentru aceasta trebuie sa se refiniseze intreaga suprafata cu un strat de glet de finisaj de aprox. 1mm grosime (ex. Norgips Final Finish sau Norgips All Purpose Ready Mix). Acest nivel de finisaj este utilizat pentru a obtine cel mai performant nivel de finisare, ex. Finisaj lucios pentru suprafata peretelui, Finisaj de tip marmura decorative stucco sau finisajul final al peretelui.

Aceste consumuri de materiale nu includ pierderile ce apar în timpul execuției și sunt estimative. Consumurile reale, aferente lucrării ce urmează a fi executată, pot diferi în funcție de gabaritul sistemului și particularitățile din șantier.

Profilele metalice vor fi dispuse la interaxul precizat în această documentație.

În cazul în care distanțele nu pot fi respectate se va construi o structură portantă suplimentară de care se vor ancora acestea.

Îmbinarile profilelor montant Norgips System se vor decala astfel încât ele să nu fie pe aceeași orizontală.

Este interzisă tăierea aripilor profilelor montant Norgips System. În cazul în care este necesară tăierea profilelor acestea vor fi ancorate independent la fiecare capăt rămas liber.

Plăcile din gips-carton se vor monta decalat cu minim 400mm în straturi succesive astfel încât să nu existe suprapuneri de rosturi.

Se vor executa rosturi de dilatare pentru sistemele cu lungime >12m și pentru fiecare rost de dilatare al structurii construcției.

Toate rosturile de îmbinare se vor finisa cu Pastă pentru îmbinări Norgips Super Filler în cazul straturilor de plăci intermediare și cu Pastă pentru îmbinări Norgips Super Filler + Bandă din fibră de sticlă Norgips System pentru stratul final de plăci.

Pentru golurile de uși/geamuri, pentru ancorarea de corpuri grele în sistemele din gips-carton, se vor realiza cadre realizate din profile metalice UA 2mm Norgips System. Aceste cadre se vor dimensiona în funcție de gabaritul ușilor/geamurilor/corpurilor ce trebuie suspendate.

Orice străpungere a sistemului va afecta performanțele declarate în Agrementul tehnic. Acestea trebuie tratate folosind soluții de protecție dedicate, având minim rezistența la foc a sistemului din gips-carton.

Informaţii suplimentare:


   + 40 756 125 288      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.eu/ro
Salvați Fișa: Consumuri estimate de materialSalvați Fișa: Consumuri estimate de material.

Acest fișier este în format Adobe PDF, vizualizarea sa necesită instalarea unui program gratuit.

Pentru a descărca programul gratuit Adobe Acrobat Reader faceţi clic aici. click


Get Adobe Acrobat Reader