Kalkulator zużycia materiałów

Ściany działowe do wysokości 7,5 m

Ściany działowe na konstrukcji pojedynczej z jednokrotnym poszyciem z płyt g-k z wypełnieniem wełną mineralną

Aby policzyć zużycie i koszty materiałów oraz przejść do KARTY SYSTEMU, wybierz właściwy system.


Rodzaj płyty 1) Nazwa systemu Konstrukcja Typ płyt Grubość płyt Grubość ściany Masa ściany bez wełny Klasa odporności ogniowej Izolacyjność akustyczna Maksymalna wysokość 2)
SD - ściana działowa
SDI - ściana działowa instalacyjna
SDK - ściana działowa łukowa
1x12,5 - grubość płyt g-k [mm]
GKB A - typ płyt g-k
CW 50 - szerokość profili [mm]
W - wypełnienie wełną mineralną
profile EI/REI grubość wełny RW RA1 grubość wełny
[mm] [mm] [kg/m2] [min.] [mm] [dB] [dB] [mm] [m]
Płyta standardowa SD - 1x12,5 GKB A/CW 50 W Więcej CW 50 GKB A 12,5 75 17 EI 15 - 38 33 50 3,3
SD - 1x12,5 GKB A/CW 75 W Więcej CW 75 GKB A 12,5 100 17 EI 15 - 42 36 75 4,4
SD - 1x12,5 GKB A/CW 100 W Więcej CW 100 GKB A 12,5 125 18 EI 15 - 45 39 100 5,8
Płyta impregnowana SD - 1x12,5 GKBI H2/CW 50 W Więcej CW 50 GKBI H2 12,5 75 18 EI 15 - 38 33 50 3,3
SD - 1x12,5 GKBI H2/CW 75 W Więcej CW 75 GKBI H2 12,5 100 18 EI 15 - 42 36 75 4,4
SD - 1x12,5 GKBI H2/CW 100 W Więcej CW 100 GKBI H2 12,5 125 19 EI 15 - 45 39 100 5,8
Płyta ogniochronna SD - 1x12,5 GKF DF/CW 50 W Więcej CW 50 GKF DF 12,5 75 23 EI 60 50 43 38 50 3,3
SD - 1x12,5 GKF DF/CW 75 W Więcej CW 75 GKF DF 12,5 100 23 EI 60 50 47 42 70 4,4
SD - 1x12,5 GKF DF/CW 100 W Więcej CW 100 GKF DF 12,5 125 24 EI 90 100 47 45 100 5,8
SD - 1x15 GKF DF/CW 50 W Więcej CW 50 GKF DF 15 80 28 EI 60 - - - - 3,3
SD - 1x15 GKF DF/CW 75 W Więcej CW 75 GKF DF 15 105 28 EI 60 - - - - 4,4
SD - 1x15 GKF DF/CW 100 W Więcej CW 100 GKF DF 15 130 29 EI 90 100 - - - 5,8
Płyta ogniochronna impregnowana SD - 1x12,5 GKFI DFH2/CW 50 W Więcej CW 50 GKFI DFH2 12,5 75 23 EI 60 50 43 38 50 3,3
SD - 1x12,5 GKFI DFH2/CW 75 W Więcej CW 75 GKFI DFH2 12,5 100 23 EI 60 50 47 42 70 4,4
SD - 1x12,5 GKFI DFH2/CW 100 W Więcej CW 100 GKFI DFH2 12,5 125 24 EI 90 100 47 45 100 5,8
SD - 1x15 GKFI DFH2/CW 50 W Więcej CW 50 GKFI DFH2 15 80 28 EI 60 - - - - 3,3
SD - 1x15 GKFI DFH2/CW 75 W Więcej CW 75 GKFI DFH2 15 105 28 EI 60 - - - - 4,4
SD - 1x15 GKFI DFH2/CW 100 W Więcej CW 100 GKFI DFH2 15 130 29 EI 90 100 - - - 5,8
Płyta akustyczna SD - 1x12,5 DFH2IR/CW 50 W Więcej CW 50 DFH2IR 12,5 75 25 EI 60 50 46 41 50 3,3
SD - 1x12,5 DFH2IR/CW 75 W Więcej CW 75 DFH2IR 12,5 100 25 EI 60 50 49 45 75 4,4
SD - 1x12,5 DFH2IR/CW 100 W Więcej CW 100 DFH2IR 12,5 125 26 EI 90 100 52 49 100 5,8


1) Płyty standardowe, ogniochronne, akustyczne – przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o standardowej wilgotności, np. w pomieszczeniach mieszkalnych (RH ≤ 70%)
Płyty impregnowane, akustyczne, ogniochronne impregnowane – przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, np. w łazienkach, kuchniach (RH ≤ 85% przez max. 10 h/dobę)

2) Przedstawione maksymalne wysokości ścian dotyczą konstrukcji wykonanej z profili o grubości blachy 0,6 mm przy rozstawie profili CW co 600 mm. Wysokości te nie dotyczą ścian o kwalifikowanej odporności ogniowej oraz odnoszą się do pomieszczeń, w których przebywa niewielka ilość osób (np. pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach lub szpitalach). Szczegółowe dane znajdują się w Karcie Systemu.