Kalkulator zużycia materiałów

Ściany działowe do wysokości 7,5 m

Ściany działowe na konstrukcji pojedynczej z dwukrotnym poszyciem z płyt g-k bez wypełnienia wełną mineralną

Aby policzyć zużycie i koszty materiałów oraz przejść do KARTY SYSTEMU, wybierz właściwy system.


Rodzaj płyty 1) Nazwa systemu Konstrukcja Typ płyt Grubość płyt Grubość ściany Masa ściany bez wełny Klasa odporności ogniowej Izolacyjność akustyczna Maksymalna wysokość 2)
SD - ściana działowa
SDI - ściana działowa instalacyjna
SDK - ściana działowa łukowa
1x12,5 - grubość płyt g-k [mm]
GKB A - typ płyt g-k
CW 50 - szerokość profili [mm]
W - wypełnienie wełną mineralną
profile EI/REI grubość wełny RW RA1 grubość wełny
[mm] [mm] [kg/m2] [min.] [mm] [dB] [dB] [mm] [m]
Płyta standardowa SD - 2x12,5 GKB A/CW 50 Więcej CW 50 GKB A 2 x 12,5 100 32 EI 60 - - - - 4,2
SD - 2x12,5 GKB A/CW 75 Więcej CW 75 GKB A 2 x 12,5 125 32 EI 60 - - - - 5,8
SD - 2x12,5 GKB A/CW 100 Więcej CW 100 GKB A 2 x 12,5 150 33 EI 60 - - - - 6,5
Płyta impregnowana SD - 2x12,5 GKBI H2/CW 50 Więcej CW 50 GKBI H2 2 x 12,5 100 34 EI 60 - - - - 4,2
SD - 2x12,5 GKBI H2/CW 75 Więcej CW 75 GKBI H2 2 x 12,5 125 34 EI 60 - - - - 5,8
SD - 2x12,5 GKBI H2/CW 100 Więcej CW 100 GKBI H2 2 x 12,5 150 35 EI 60 - - - - 6,5
Płyta ogniochronna SD - 2x12,5 GKF DF/CW 50 Więcej CW 50 GKF DF 2 x 12,5 100 44 EI 120 - - - - 4,2
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 75 Więcej CW 75 GKF DF 2 x 12,5 125 44 EI 120 - - - - 5,8
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 100 Więcej CW 100 GKF DF 2 x 12,5 150 45 EI 120 - - - - 6,5
SD - 2x15 GKF DF/CW 50 Więcej CW 50 GKF DF 2 x 15 110 54 EI 120 - - - - 4,2
SD - 2x15 GKF DF/CW 75 Więcej CW 75 GKF DF 2 x 15 135 54 EI 120 - - - - 5,8
SD - 2x15 GKF DF/CW 100 Więcej CW 100 GKF DF 2 x 15 160 55 EI 120 - - - - 6,5
Płyta ogniochronna impregnowana SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 50 Więcej CW 50 GKFI DFH2 2 x 12,5 100 44 EI 120 - - - - 4,2
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 75 Więcej CW 75 GKFI DFH2 2 x 12,5 125 44 EI 120 - - - - 5,8
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 100 Więcej CW 100 GKFI DFH2 2 x 12,5 150 45 EI 120 - - - - 6,5
SD - 2x15 GKFI DFH2/CW 50 Więcej CW 50 GKFI DFH2 2 x 15 110 54 EI 120 - - - - 4,2
SD - 2x15 GKFI DFH2/CW 75 Więcej CW 75 GKFI DFH2 2 x 15 135 54 EI 120 - - - - 5,8
SD - 2x15 GKFI DFH2/CW 100 Więcej CW 100 GKFI DFH2 2 x 15 160 55 EI 120 - - - - 6,5
Płyta akustyczna SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 50 Więcej CW 50 DFH2IR 2 x 12,5 100 48 EI 120 - - - - 4,2
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 75 Więcej CW 75 DFH2IR 2 x 12,5 125 48 EI 120 - - - - 5,8
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 100 Więcej CW 100 DFH2IR 2 x 12,5 150 49 EI 120 - - - - 6,5


1) Płyty standardowe, ogniochronne, akustyczne – przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o standardowej wilgotności, np. w pomieszczeniach mieszkalnych (RH ≤ 70%)
Płyty impregnowane, akustyczne, ogniochronne impregnowane – przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, np. w łazienkach, kuchniach (RH ≤ 85% przez max. 10 h/dobę)

2) Przedstawione maksymalne wysokości ścian dotyczą konstrukcji wykonanej z profili o grubości blachy 0,6 mm przy rozstawie profili CW co 600 mm. Wysokości te nie dotyczą ścian o kwalifikowanej odporności ogniowej oraz odnoszą się do pomieszczeń, w których przebywa niewielka ilość osób (np. pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach lub szpitalach). Szczegółowe dane znajdują się w Karcie Systemu.