Kalkulator zużycia materiałów

Ściany działowe do wysokości 7,5 m

Ściany działowe na konstrukcji podwójnej z dwukrotnym poszyciem z płyt g-k

Aby policzyć zużycie i koszty materiałów oraz przejść do KARTY SYSTEMU, wybierz właściwy system.


Rodzaj płyty 1) Nazwa systemu Konstrukcja Typ płyt Grubość płyt Grubość ściany Masa ściany bez wełny Klasa odporności ogniowej Izolacyjność akustyczna Maksymalna wysokość 2)
SD - ściana działowa
SDI - ściana działowa instalacyjna
SDK - ściana działowa łukowa
1x12,5 - grubość płyt g-k [mm]
GKB A - typ płyt g-k
CW 50 - szerokość profili [mm]
W - wypełnienie wełną mineralną
profile EI/REI grubość wełny RW RA1 grubość wełny
[mm] [mm] [kg/m2] [min.] [mm] [dB] [dB] [mm] [m]
Płyta standardowa SD - 2x12,5 GKB A/2xCW 50 2xW Więcej 2 x CW 50 GKB A 2 x 12,5 155 34 EI 90 50 60 57 2x50 4,4
SD - 2x12,5 GKB A/2xCW 75 2xW Więcej 2 x CW 75 GKB A 2 x 12,5 205 34 EI 90 50 62 58 2x75 6,0
SD - 2x12,5 GKB A/2xCW 100 2xW Więcej 2 x CW 100 GKB A 2 x 12,5 255 35 EI 90 50 63 60 2x100 6,8
Płyta impregnowana SD - 2x12,5 GKBI H2/2xCW 50 2xW Więcej 2 x CW 50 GKBI H2 2 x 12,5 155 36 EI 90 50 60 57 2x50 4,4
SD - 2x12,5 GKBI H2/2xCW 75 2xW Więcej 2 x CW 75 GKBI H2 2 x 12,5 205 36 EI 90 50 62 58 2x75 6,0
SD - 2x12,5 GKBI H2/2xCW 100 2xW Więcej 2 x CW 100 GKBI H2 2 x 12,5 255 37 EI 90 50 63 60 2x100 6,8
Płyta ogniochronna SD - 2x12,5 GKF DF/2xCW 50 2xW Więcej 2 x CW 50 GKF DF 2 x 12,5 155 46 EI 120 - - - - 4,4
SD - 2x12,5 GKF DF/2xCW 75 2xW Więcej 2 x CW 75 GKF DF 2 x 12,5 205 46 EI 120 - - - - 6,0
SD - 2x12,5 GKF DF/2xCW 100 2xW Więcej 2 x CW 100 GKF DF 2 x 12,5 255 47 EI 120 - - - - 6,8
SD - 2x15 GKF DF/2xCW 50 2xW Więcej 2 x CW 50 GKF DF 2 x 15 165 56 EI 120 - - - - 4,4
SD - 2x15 GKF DF/2xCW 75 2xW Więcej 2 x CW 75 GKF DF 2 x 15 215 56 EI 120 - - - - 6,0
SD - 2x15 GKF DF/CW 100 2xW Więcej 2 x CW 100 GKF DF 2 x 15 265 57 EI 120 - - - - 6,8
Płyta ogniochronna impregnowana SD - 2x12,5 GKFI DFH2/2xCW 50 2xW Więcej 2 x CW 50 GKFI DFH2 2 x 12,5 155 46 EI 120 - - - - 4,4
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/2xCW 75 2xW Więcej 2 x CW 75 GKFI DFH2 2 x 12,5 205 46 EI 120 - - - - 6,0
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/2xCW 100 2xW Więcej 2 x CW 100 GKFI DFH2 2 x 12,5 255 47 EI 120 - - - - 6,8
SD - 2x15 GKFI DFH2/2xCW 50 2xW Więcej 2 x CW 50 GKFI DFH2 2 x 15 165 56 EI 120 - - - - 4,4
SD - 2x15 GKFI DFH2/2xCW 75 2xW Więcej 2 x CW 75 GKFI DFH2 2 x 15 215 56 EI 120 - - - - 6,0
SD - 2x15 GKFI DFH2/CW 100 2xW Więcej 2 x CW 100 GKFI DFH2 2 x 15 265 57 EI 120 - - - - 6,8
Płyta akustyczna SD - 2x12,5 DFH2IR/2xCW 50 2xW Więcej 2 x CW 50 DFH2IR 2 x 12,5 155 50 EI 120 - 63 61 2 x 50 4,4
SD - 2x12,5 DFH2IR/2xCW 75 2xW Więcej 2 x CW 75 DFH2IR 2 x 12,5 205 50 EI 120 - 64 62 2x75 6,0
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 100 2xW Więcej 2 x CW 100 DFH2IR 2 x 12,5 255 51 EI 120 - 66 65 2x100 6,8


1) Płyty standardowe, ogniochronne, akustyczne – przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o standardowej wilgotności, np. w pomieszczeniach mieszkalnych (RH ≤ 70%)
Płyty impregnowane, akustyczne, ogniochronne impregnowane – przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, np. w łazienkach, kuchniach (RH ≤ 85% przez max. 10 h/dobę)

2) Przedstawione maksymalne wysokości ścian dotyczą konstrukcji wykonanej z profili o grubości blachy 0,6 mm przy rozstawie profili CW co 600 mm. Wysokości te nie dotyczą ścian o kwalifikowanej odporności ogniowej oraz odnoszą się do pomieszczeń, w których przebywa niewielka ilość osób (np. pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach lub szpitalach). Szczegółowe dane znajdują się w Karcie Systemu.