Kalkulator zużycia materiałów

Ściany działowe do wysokości 7,5 m

KARTA SYSTEMU
Ściana działowa SD - 2x12,5 GKB A/2xCW 50 2xW

na podwójnej konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z dwukrotnym poszyciem płytami GKB typu A o grub. 12,5 mm, z wypełnieniem wełną mineralną

Elementy ściany działowej

 1. Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S GKB typu A o grub. 12,5 mm
 2. Profile Norgips CW 50 (słupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm
 3. Profile Norgips UW 50 zamocowane do poziomych elementów nośnych
 4. Taśma uszczelniająca Norgips szer. 50 mm
 5. Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm
 6. Blachowkręty Norgips 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm
 7. Kołki mocujące min. ∅ 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
 8. Otwory w słupkach do przeprowadzenia przewodów instalacyjnych
 9. Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Start
 10. Taśma zbrojąca Norgips
 11. Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish, gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish
 12. Wełna mineralna
OGIEŃ
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
EI 90 (hmax=3,0 m ) 1) 2)
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
h = 4,4 m 1)
				MASA ŚCIANY
MASA ŚCIANY
34 kg/m2 3)
KLEJ DO POŁĄCZEŃ PŁYT G-K
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
Rw=60dB 4) RA1=57dB4)

Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm.

W szczególnych przypadkach dopuszcza się zastosowanie profili z blachy o grub. 0,5 mm pod warunkiem zmniejszenia rozstawu między profilami CW do 400 mm. Maksymalna wysokość takiej ściany nie może przekraczać 4,0 m. Powyższe parametry odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej nie dotyczą tego typu przegrody. Przy zmniejszeniu rozstawu pomiędzy profilami zużycie materiałów w kalkulatorze powinno być skorygowane.

1) Podane wysokości dotyczą konstrukcji o rozstawie profili co 600 mm. Przy zastosowaniu konstrukcji o rozstawie profili co 300 lub co 400 mm dopuszczalne wysokości ścian są większe. Szczegółowe informacje dostępne są u przedstawicieli dostawcy systemu. Podane wysokości dotyczą pomieszczeń, w których jednocześnie przebywa niewielka ilość osób (np. pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach lub szpitalach). W pomieszczeniach, w których przebywa jednocześnie duża ilość osób (takich jak sale konferencyjne, klasy szkolne, aule wykładowe) dopuszczalna wysokość wynosi 3,7 m.

2) Na podstawie klasyfikacji nr NP-1121.2/A/08/BW dla wełny skalnej o grubości 50 mm

3) Ciężar nie uwzględnia materiału izolacyjnego

4) Na podstawie raportu nr LZF00-02038/16/Z00NZF dla wełny szklanej o grubości 2x50 mm

   +48 22 36 96 330      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.pl

KARTA SYSTEMU
Ściana działowa SD - 2x12,5 GKB A/2xCW 50 2xW

na podwójnej konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z dwukrotnym poszyciem płytami GKB typu A o grub. 12,5 mm, z wypełnieniem wełną mineralną

Elementy ściany działowej

 1. Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S GKB typu A o grub. 12,5 mm
 2. Profile Norgips CW 50 (słupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm
 3. Profile Norgips UW 50 zamocowane do poziomych elementów nośnych
 4. Taśma uszczelniająca Norgips szer. 50 mm
 5. Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm
 6. Blachowkręty Norgips 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm
 7. Kołki mocujące min. ∅ 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
 8. Otwory w słupkach do przeprowadzenia przewodów instalacyjnych
 9. Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Start
 10. Taśma zbrojąca Norgips
 11. Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish, gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish
 12. Wełna mineralna


OGIEŃ
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
EI 90 (hmax=3,0) 1) 2)
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
h = 4,4 m 1)
				MASA ŚCIANY
MASA ŚCIANY
34 kg/m2 3)
KLEJ DO POŁĄCZEŃ PŁYT G-K
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
Rw = 60 4)
RA1 = 57 4)

Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm.

W szczególnych przypadkach dopuszcza się zastosowanie profili z blachy o grub. 0,5 mm pod warunkiem zmniejszenia rozstawu między profilami CW do 400 mm. Maksymalna wysokość takiej ściany nie może przekraczać 4,0 m. Powyższe parametry odporności ogniowej i izolacyjności akustycznej nie dotyczą tego typu przegrody. Przy zmniejszeniu rozstawu pomiędzy profilami zużycie materiałów w kalkulatorze powinno być skorygowane.

1) Podane wysokości dotyczą konstrukcji o rozstawie profili co 600 mm. Przy zastosowaniu konstrukcji o rozstawie profili co 300 lub co 400 mm dopuszczalne wysokości ścian są większe. Szczegółowe informacje dostępne są u przedstawicieli dostawcy systemu. Podane wysokości dotyczą pomieszczeń, w których jednocześnie przebywa niewielka ilość osób (np. pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach lub szpitalach). W pomieszczeniach, w których przebywa jednocześnie duża ilość osób (takich jak sale konferencyjne, klasy szkolne, aule wykładowe) dopuszczalna wysokość wynosi 3,7 m.

2) Na podstawie klasyfikacji nr NP-1121.2/A/08/BW dla wełny skalnej o grubości 50 mm

3) Ciężar nie uwzględnia materiału izolacyjnego

4) Na podstawie raportu nr LZF00-02038/16/Z00NZF dla wełny szklanej o grubości 2x50 mm


   +48 22 36 96 330      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.pl
Zapisz kartę systemu
   +48 22 36 96 330      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.pl

Kalkulator zużycia materiałów

Ściana działowa SD - 2x12,5 GKB A/2xCW 50 2xW

Podaj powierzchnię ściany w m2
 
Kalkulacja została wykonana w dniu 15-01-2021
Informacje o projekcie
 
Materiał Jednostka Zużycie na 1 m2 Powierzchnia ściany w m2 Zużycie dla podanej powierzchni ściany Cena jednostkowa materiału* Wartość materiału
Płyty g-k Norgips S GKB typu A grub. 12,5 mm [m2] 4 0 0 PLN 0.00 PLN
Profile Norgips CW 50 o grub. 0,6 mm [m] 3,6 0 0 PLN 0.00 PLN
Profile Norgips UW 50 o grub. 0,6 mm [m] 1,6 0 0 PLN 0.00 PLN
Taśma uszczelniająca Norgips szer. 50 mm [m] 3,6 0 0 PLN 0.00 PLN
Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm [szt.] 10 0 0 PLN 0.00 PLN
Blachowkręty Norgips 3,5 x 35 mm [szt.] 24 0 0 PLN 0.00 PLN
Kołki mocujące min. ∅ 6 x 40 mm [szt.] 3 0 0 PLN 0.00 PLN
Wełna mineralna [m2] 2,0 0 0 PLN 0.00 PLN
Szpachlowanie połączeń płyt g-k warstwa konstrukcyjna - Q1
Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish (nie stosować w przegrodach ogniochronnych) [kg] 0,6 0 0 PLN 0.00 PLN
Gipsowa masa szpachlowa Norgips Start [kg] 0,6 0 0 PLN 0.00 PLN
Taśma zbrojąca Norgips do połączeń płyt g-k [m] 2,6 0 0 PLN 0.00 PLN
Szpachlowanie połączeń płyt g-k warstwa finiszowa - Q2
Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish [kg] 0,2 0 0 PLN 0.00 PLN
Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish [kg] 0,2 0 0 PLN 0.00 PLN
Gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish [kg] 0,2 0 0 PLN 0.00 PLN
Szpachlowanie cienkowarstwowe powierzchni płyt g-k - Q3
Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish [kg/mm] 2,2 0 0 PLN 0.00 PLN
Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish [kg/mm] 3 0 0 PLN 0.00 PLN
Gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish [kg/mm] 2 0 0 PLN 0.00 PLN
Wartość materiałów na 1 m2 ściany 0.00 PLN
Całkowita wartość materiałów dla pow. ściany 0.00 PLN

Powyższe normy zużycia materiałów nie uwzględniają odpadów występujących w trakcie realizacji elementu i są szacunkowe. Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

* W celu obliczenia kosztów wykonania ściany należy wpisać ceny jednostkowe materiału.

Q1 - Wykonanie dwukrotnego szpachlowania masą konstrukcyjną (Norgips Start & Finish lub Norgips Start) spoin i połączeń płyt g-k wraz z wtopieniem w spoiny taśmy zbrojącej, pokrycie masą szpachlową widocznych części elementów mocujących

Q2 - Obejmuje zakres Q1 oraz szpachlowanie finiszową masą szpachlową (Norgips Extra Finish, Norgips Start & Finish lub Norgips Finish) połączeń płyt g-k aż do osiągnięcia płynnego przejścia powierzchni spoiny z powierzchnią płyt g-k

Q3 - Obejmuje zakres Q2 oraz szpachlowanie całej powierzchni elementu przegrody (spoin i kartonu) finiszową masą szpachlową (Norgips Extra Finish, Norgips Start & Finish lub Norgips Finish) o grub. ok. 1 mm w celu wyrównania powierzchni, zamknięcia porów oraz ujednoliceniu chłonności szpachlowanych powierzchni

Uwagi dodatkowe:


   +48 22 36 96 330      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.pl
Zapisz kalkulatorZapisz kalkulator.
Dokumentacja techniczna

Plik ten zapisany jest w formacie Adobe PDF,
jego obejrzenie wymaga zainstalowania darmowej aplikacji
Adobe Acrobat Reader.

Aby pobrać darmowy progam Adobe Acrobat Reader Kliknij


Get Adobe Acrobat Reader