Kalkulator zużycia materiałów

Ściany działowe do wysokości 7,5 m

KARTA SYSTEMU
Ściana działowa SD - 2x12,5 DFH2IR/2xCW 75 2xW

na podwójnej konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z dwukrotnym poszyciem płytami typu DFH2IR o grub. 12,5 mm, z wypełnieniem wełną mineralną

Elementy ściany działowej

 1. Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S typu DFH2IR o grub. 12,5 mm
 2. Profile Norgips CW 75 (słupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm
 3. Profile Norgips UW 75 zamocowane do poziomych elementów nośnych
 4. Taśma uszczelniająca Norgips szer. 75 mm
 5. Taśma uszczelniająca Norgips szer. 50 mm
 6. Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm
 7. Blachowkręty Norgips 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm
 8. Kołki mocujące min. ∅ 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
 9. Otwory w słupkach do przeprowadzenia przewodów instalacyjnych
 10. Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Start
 11. Taśma zbrojąca Norgips
 12. Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish, gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish
 13. Wełna mineralna
OGIEŃ
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
EI 120 (hmax=5,5 m ) 1) 2)
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
h = 6,0 m 1)
				MASA ŚCIANY
MASA ŚCIANY
50 kg/m2 3)
KLEJ DO POŁĄCZEŃ PŁYT G-K
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
Rw=64dB 4) RA1=62dB4)

Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm.

1) Podane wysokości dotyczą konstrukcji o rozstawie profili co 600 mm. Przy zastosowaniu konstrukcji o rozstawie profili co 300 lub co 400 mm dopuszczalne wysokości ścian są większe. Szczegółowe informacje dostępne są u przedstawicieli dostawcy systemu. Podane wysokości dotyczą pomieszczeń, w których jednocześnie przebywa niewielka ilość osób (np. pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach lub szpitalach). W pomieszczeniach, w których przebywa jednocześnie duża ilość osób (takich jak sale konferencyjne, klasy szkolne, aule wykładowe) dopuszczalna wysokość wynosi 5,1 m.

2) Na podstawie klasyfikacji nr 6041/15/R22NZP

3) Ciężar nie uwzględnia materiału izolacyjnego

4) Na podstawie raportu nr LA03-06041/13/R14NA dla wełny szklanej o grubości 2x75 mm

   +48 22 36 96 330      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.pl

KARTA SYSTEMU
Ściana działowa SD - 2x12,5 DFH2IR/2xCW 75 2xW

na podwójnej konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z dwukrotnym poszyciem płytami typu DFH2IR o grub. 12,5 mm, z wypełnieniem wełną mineralną

Elementy ściany działowej

 1. Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S typu DFH2IR o grub. 12,5 mm
 2. Profile Norgips CW 75 (słupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm
 3. Profile Norgips UW 75 zamocowane do poziomych elementów nośnych
 4. Taśma uszczelniająca Norgips szer. 75 mm
 5. Taśma uszczelniająca Norgips szer. 50 mm
 6. Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 75 cm
 7. Blachowkręty Norgips 3,5 x 35 mm w rozstawie max. co 25 cm
 8. Kołki mocujące min. ∅ 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
 9. Otwory w słupkach do przeprowadzenia przewodów instalacyjnych
 10. Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Start
 11. Taśma zbrojąca Norgips
 12. Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish, gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish
 13. Wełna mineralna


OGIEŃ
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
EI 120 (hmax=5,5) 1) 2)
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
h = 6,0 m 1)
				MASA ŚCIANY
MASA ŚCIANY
50 kg/m2 3)
KLEJ DO POŁĄCZEŃ PŁYT G-K
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
Rw = 64 4)
RA1 = 62 4)

Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm.

1) Podane wysokości dotyczą konstrukcji o rozstawie profili co 600 mm. Przy zastosowaniu konstrukcji o rozstawie profili co 300 lub co 400 mm dopuszczalne wysokości ścian są większe. Szczegółowe informacje dostępne są u przedstawicieli dostawcy systemu. Podane wysokości dotyczą pomieszczeń, w których jednocześnie przebywa niewielka ilość osób (np. pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach lub szpitalach). W pomieszczeniach, w których przebywa jednocześnie duża ilość osób (takich jak sale konferencyjne, klasy szkolne, aule wykładowe) dopuszczalna wysokość wynosi 5,1 m.

2) Na podstawie klasyfikacji nr 6041/15/R22NZP

3) Ciężar nie uwzględnia materiału izolacyjnego

4) Na podstawie raportu nr LA03-06041/13/R14NA dla wełny szklanej o grubości 2x75 mm


   +48 22 36 96 330      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.pl
Zapisz kartę systemu
   +48 22 36 96 330      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.pl

Kalkulator zużycia materiałów

Ściana działowa SD - 2x12,5 DFH2IR/2xCW 75 2xW

Podaj powierzchnię ściany w m2
 
Kalkulacja została wykonana w dniu 05-08-2020
Informacje o projekcie
 
Materiał Jednostka Zużycie na 1 m2 Powierzchnia ściany w m2 Zużycie dla podanej powierzchni ściany Cena jednostkowa materiału* Wartość materiału
Płyty g-k Norgips S typu DFH2IR grub. 12,5 mm [m2] 4 0 0 PLN 0.00 PLN
Profile Norgips CW 75 o grub. 0,6 mm [m] 3,6 0 0 PLN 0.00 PLN
Profile Norgips UW 75 o grub. 0,6 mm [m] 1,6 0 0 PLN 0.00 PLN
Taśma uszczelniająca Norgips szer. 75 mm [m] 2,4 0 0 PLN 0.00 PLN
Taśma uszczelniająca Norgips szer. 50 mm [m] 1,2 0 0 PLN 0.00 PLN
Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm [szt.] 10 0 0 PLN 0.00 PLN
Blachowkręty Norgips 3,5 x 35 mm [szt.] 24 0 0 PLN 0.00 PLN
Kołki mocujące min. ∅ 6 x 40 mm [szt.] 3 0 0 PLN 0.00 PLN
Wełna mineralna [m2] 2,0 0 0 PLN 0.00 PLN
Szpachlowanie połączeń płyt g-k warstwa konstrukcyjna - Q1
Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish (nie stosować w przegrodach ogniochronnych) [kg] 0,6 0 0 PLN 0.00 PLN
Gipsowa masa szpachlowa Norgips Start [kg] 0,6 0 0 PLN 0.00 PLN
Taśma zbrojąca Norgips do połączeń płyt g-k [m] 2,6 0 0 PLN 0.00 PLN
Szpachlowanie połączeń płyt g-k warstwa finiszowa - Q2
Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish [kg] 0,2 0 0 PLN 0.00 PLN
Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish [kg] 0,2 0 0 PLN 0.00 PLN
Gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish [kg] 0,2 0 0 PLN 0.00 PLN
Szpachlowanie cienkowarstwowe powierzchni płyt g-k - Q3
Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish [kg/mm] 2,2 0 0 PLN 0.00 PLN
Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish [kg/mm] 3 0 0 PLN 0.00 PLN
Gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish [kg/mm] 2 0 0 PLN 0.00 PLN
Wartość materiałów na 1 m2 ściany 0.00 PLN
Całkowita wartość materiałów dla pow. ściany 0.00 PLN

Powyższe normy zużycia materiałów nie uwzględniają odpadów występujących w trakcie realizacji elementu i są szacunkowe. Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

* W celu obliczenia kosztów wykonania ściany należy wpisać ceny jednostkowe materiału.

Q1 - Wykonanie dwukrotnego szpachlowania masą konstrukcyjną (Norgips Start & Finish lub Norgips Start) spoin i połączeń płyt g-k wraz z wtopieniem w spoiny taśmy zbrojącej, pokrycie masą szpachlową widocznych części elementów mocujących

Q2 - Obejmuje zakres Q1 oraz szpachlowanie finiszową masą szpachlową (Norgips Extra Finish, Norgips Start & Finish lub Norgips Finish) połączeń płyt g-k aż do osiągnięcia płynnego przejścia powierzchni spoiny z powierzchnią płyt g-k

Q3 - Obejmuje zakres Q2 oraz szpachlowanie całej powierzchni elementu przegrody (spoin i kartonu) finiszową masą szpachlową (Norgips Extra Finish, Norgips Start & Finish lub Norgips Finish) o grub. ok. 1 mm w celu wyrównania powierzchni, zamknięcia porów oraz ujednoliceniu chłonności szpachlowanych powierzchni

Uwagi dodatkowe:


   +48 22 36 96 330      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.pl
Zapisz kalkulatorZapisz kalkulator.
Dokumentacja techniczna

Plik ten zapisany jest w formacie Adobe PDF,
jego obejrzenie wymaga zainstalowania darmowej aplikacji
Adobe Acrobat Reader.

Aby pobrać darmowy progam Adobe Acrobat Reader Kliknij


Get Adobe Acrobat Reader