Kalkulator zużycia materiałów

Ściany działowe do wysokości 7,5 m

KARTA SYSTEMU
Ściana działowa SD - 1x12,5 DFH2IR/CW 75 W

na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z jednokrotnym poszyciem płytami typu DFH2IR o grub. 12,5 mm, z wypełnieniem wełną mineralną

Elementy ściany działowej

 1. Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S typu DFH2IR o grub. 12,5 mm
 2. Profile Norgips CW 75 (słupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm
 3. Profile Norgips UW 75 zamocowane do poziomych elementów nośnych
 4. Taśma uszczelniająca Norgips szer. 75 mm
 5. Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 25 cm
 6. Kołki mocujące min. ∅ 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
 7. Otwory w słupkach do przeprowadzenia przewodów instalacyjnych
 8. Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Start
 9. Taśma zbrojąca Norgips
 10. Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish, gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish
 11. Wełna mineralna
OGIEŃ
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
EI 60 (hmax=4,5 m ) 1) 2)
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
h = 4,4 m 1)
				MASA ŚCIANY
MASA ŚCIANY
25 kg/m2 3)
KLEJ DO POŁĄCZEŃ PŁYT G-K
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
Rw=49dB 4) RA1=45dB4)

Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm.

1) Podane wysokości dotyczą konstrukcji o rozstawie profili co 600 mm. Przy zastosowaniu konstrukcji o rozstawie profili co 300 lub co 400 mm dopuszczalne wysokości ścian są większe. Szczegółowe informacje dostępne są u przedstawicieli dostawcy systemu. Podane wysokości dotyczą pomieszczeń, w których jednocześnie przebywa niewielka ilość osób (np. pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach lub szpitalach). W pomieszczeniach, w których przebywa jednocześnie duża ilość osób (takich jak sale konferencyjne, klasy szkolne, aule wykładowe) dopuszczalna wysokość wynosi 3,7 m.

2) Na podstawie klasyfikacji nr NP-1121.4/A/08/BW dla wełny skalnej o grubości 50 mm

3) Ciężar nie uwzględnia materiału izolacyjnego

4) Na podstawie raportu nr LA02-06041/13/R14NA dla wełny szklanej o grubości 75 mm

   +48 22 36 96 330      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.pl

KARTA SYSTEMU
Ściana działowa SD - 1x12,5 DFH2IR/CW 75 W

na konstrukcji z profili CW 75 i UW 75 z jednokrotnym poszyciem płytami typu DFH2IR o grub. 12,5 mm, z wypełnieniem wełną mineralną

Elementy ściany działowej

 1. Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S typu DFH2IR o grub. 12,5 mm
 2. Profile Norgips CW 75 (słupki) w rozstawie osiowym max. co 60 cm
 3. Profile Norgips UW 75 zamocowane do poziomych elementów nośnych
 4. Taśma uszczelniająca Norgips szer. 75 mm
 5. Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm w rozstawie max. co 25 cm
 6. Kołki mocujące min. ∅ 6 x 40 mm w rozstawie max. co 80 cm
 7. Otwory w słupkach do przeprowadzenia przewodów instalacyjnych
 8. Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Start
 9. Taśma zbrojąca Norgips
 10. Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish, gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish lub gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish
 11. Wełna mineralna


OGIEŃ
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
EI 60 (hmax=4,5) 1) 2)
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ
h = 4,4 m 1)
				MASA ŚCIANY
MASA ŚCIANY
25 kg/m2 3)
KLEJ DO POŁĄCZEŃ PŁYT G-K
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
Rw = 49 4)
RA1 = 45 4)

Powyższe parametry dotyczą przegrody wykonanej z profili z blachy o grub. 0,6 mm.

1) Podane wysokości dotyczą konstrukcji o rozstawie profili co 600 mm. Przy zastosowaniu konstrukcji o rozstawie profili co 300 lub co 400 mm dopuszczalne wysokości ścian są większe. Szczegółowe informacje dostępne są u przedstawicieli dostawcy systemu. Podane wysokości dotyczą pomieszczeń, w których jednocześnie przebywa niewielka ilość osób (np. pokoje w mieszkaniach, hotelach, biurach lub szpitalach). W pomieszczeniach, w których przebywa jednocześnie duża ilość osób (takich jak sale konferencyjne, klasy szkolne, aule wykładowe) dopuszczalna wysokość wynosi 3,7 m.

2) Na podstawie klasyfikacji nr NP-1121.4/A/08/BW dla wełny skalnej o grubości 50 mm

3) Ciężar nie uwzględnia materiału izolacyjnego

4) Na podstawie raportu nr LA02-06041/13/R14NA dla wełny szklanej o grubości 75 mm


   +48 22 36 96 330      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.pl
Zapisz kartę systemu
   +48 22 36 96 330      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.pl

Kalkulator zużycia materiałów

Ściana działowa SD - 1x12,5 DFH2IR/CW 75 W

Podaj powierzchnię ściany w m2
 
Kalkulacja została wykonana w dniu 23-08-2019
Informacje o projekcie
 
Materiał Jednostka Zużycie na 1 m2 Powierzchnia ściany w m2 Zużycie dla podanej powierzchni ściany Cena jednostkowa materiału* Wartość materiału
Płyty g-k Norgips S typu DFH2IR grub. 12,5 mm [m2] 2 0 0 PLN 0.00 PLN
Profile Norgips CW 75 o grub. 0,6 mm [m] 1,8 0 0 PLN 0.00 PLN
Profile Norgips UW 75 o grub. 0,6 mm [m] 0,8 0 0 PLN 0.00 PLN
Taśma uszczelniająca Norgips szer. 75 mm [m] 1,2 0 0 PLN 0.00 PLN
Blachowkręty Norgips 3,5 x 25 mm [szt.] 24 0 0 PLN 0.00 PLN
Kołki mocujące min. ∅ 6 x 40 mm [szt.] 1,5 0 0 PLN 0.00 PLN
Wełna mineralna [m2] 1,0 0 0 PLN 0.00 PLN
Szpachlowanie połączeń płyt g-k warstwa konstrukcyjna - Q1
Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish (nie stosować w przegrodach ogniochronnych) [kg] 0,3 0 0 PLN 0.00 PLN
Gipsowa masa szpachlowa Norgips Start [kg] 0,3 0 0 PLN 0.00 PLN
Taśma zbrojąca Norgips do połączeń płyt g-k [m] 2,6 0 0 PLN 0.00 PLN
Szpachlowanie połączeń płyt g-k warstwa finiszowa - Q2
Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish [kg] 0,2 0 0 PLN 0.00 PLN
Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish [kg] 0,2 0 0 PLN 0.00 PLN
Gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish [kg] 0,2 0 0 PLN 0.00 PLN
Szpachlowanie cienkowarstwowe powierzchni płyt g-k - Q3
Gotowa masa szpachlowa Norgips Start & Finish [kg/mm] 2,2 0 0 PLN 0.00 PLN
Gotowa masa szpachlowa Norgips Extra Finish [kg/mm] 3 0 0 PLN 0.00 PLN
Gipsowa masa szpachlowa Norgips Finish [kg/mm] 2 0 0 PLN 0.00 PLN
Wartość materiałów na 1 m2 ściany 0.00 PLN
Całkowita wartość materiałów dla pow. ściany 0.00 PLN

Powyższe normy zużycia materiałów nie uwzględniają odpadów występujących w trakcie realizacji elementu i są szacunkowe. Kalkulacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

* W celu obliczenia kosztów wykonania ściany należy wpisać ceny jednostkowe materiału.

Q1 - Wykonanie dwukrotnego szpachlowania masą konstrukcyjną (Norgips Start & Finish lub Norgips Start) spoin i połączeń płyt g-k wraz z wtopieniem w spoiny taśmy zbrojącej, pokrycie masą szpachlową widocznych części elementów mocujących

Q2 - Obejmuje zakres Q1 oraz szpachlowanie finiszową masą szpachlową (Norgips Extra Finish, Norgips Start & Finish lub Norgips Finish) połączeń płyt g-k aż do osiągnięcia płynnego przejścia powierzchni spoiny z powierzchnią płyt g-k

Q3 - Obejmuje zakres Q2 oraz szpachlowanie całej powierzchni elementu przegrody (spoin i kartonu) finiszową masą szpachlową (Norgips Extra Finish, Norgips Start & Finish lub Norgips Finish) o grub. ok. 1 mm w celu wyrównania powierzchni, zamknięcia porów oraz ujednoliceniu chłonności szpachlowanych powierzchni

Uwagi dodatkowe:


   +48 22 36 96 330      Polska, 02-634 Warszawa, ul. Racławicka 93      www.norgips.pl
Zapisz kalkulatorZapisz kalkulator.
Dokumentacja techniczna

Plik ten zapisany jest w formacie Adobe PDF,
jego obejrzenie wymaga zainstalowania darmowej aplikacji
Adobe Acrobat Reader.

Aby pobrać darmowy progam Adobe Acrobat Reader Kliknij


Get Adobe Acrobat Reader