Przegrody ognioochronne

Ściany działowe o wysokości od 6,5 m do 11 m

klasa odporności ogniowej EI/REI 60

Aby policzyć zużycie i koszty materiałów oraz przejść do KARTY SYSTEMU, wybierz właściwy system.


Przekrój poziomy - ściana działowa Nazwa systemu Klasa odporności ogniowej Konstrukcja Typ płyt Grubość płyt Grubość ściany Masa ściany bez wełny Izolacyjność akustyczna Maksymalna wysokość 1)
SD - ściana działowa
2x12,5 - grubość płyt g-k [mm]
GKB A - typ płyt g-k
CW 100 - szerokość profili [mm]
(W) - opcjonalne wypełnienie wełną mineralną
EI/REI grubość wełny profile rozstaw profili RW RA1 grubość wełny
[mm] [mm] [mm] [kg/m2] [min.] [mm] [dB] [dB] [mm] [m]


Ściana działowa na konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z dwukrotnym poszyciem z płyt g-k, bez wypełnienia wełną mineralną
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 100/300 (W) EI 60 - CW 100 300 GKF DF 2 x 12,5 150 47 - - - 9,0
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 100, 300 (W) EI 60 - CW 100 300 GKFI DFH2 2 x 12,5 150 47 - - - 9,0
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 100/300 (W) EI 60 - CW 100 300 DFH2IR 2 x 12,5 150 51 - - - 9,0
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 100+CW100/600 (W) EI 60 - CW 100+CW 100 600 GKF DF 2 x 12,5 150 47 - - - 9,0
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 100+CW100/600 (W) EI 60 - CW 100+CW 100 600 GKFI DFH2 2 x 12,5 150 47 - - - 9,0
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 100+CW100/600 (W) EI 60 - CW 100+CW 100 600 DFH2IR 2 x 12,5 150 51 - - - 9,0
SD - 2x12,5 GKF DF/CW 100+CW100/400 (W) EI 60 - CW 100+CW 100 400 GKF DF 2 x 12,5 150 50 - - - 10,0
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/CW 100+CW100/400 (W) EI 60 - CW 100+CW 100 400 GKFI DFH2 2 x 12,5 150 50 - - - 10,0
SD - 2x12,5 DFH2IR/CW 100+CW100/400 (W) EI 60 - CW 100+CW 100 400 DFH2IR 2 x 12,5 150 54 - - - 10,0


1) Przedstawione maksymalne wysokości ścian dotyczą konstrukcji wykonanej z profili o grubości blachy 0,6 mm. Szczegółowe dane znajdują się w Karcie Systemu.