Przegrody ognioochronne

Ściany działowe o wysokości od 6,5 m do 11 m