Słownik techniczny

Deklaracja właściwości użytkowych
więcej >>>
Izolacyjność akustyczna
więcej >>>
Klasa odporności ogniowej
więcej >>>
Klasa odporności pożarowej budynku
więcej >>>
Klasyfikacje w zakresie odporności ogniowej (klasyfikacje ogniowe)
więcej >>>
K – przenoszenie boczne dźwięku
więcej >>>
Odporność ogniowa
więcej >>>
RA,1 – wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej
więcej >>>
R’A,1 – wskaźnik oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej R’
więcej >>>
RA,2 – wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej
więcej >>>
RA,1,R – projektowany wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA,1
więcej >>>
RW – ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej
więcej >>>