Kalkulator zużycia materiałów

Suchy jastrych

Suchy jastrych z dwukrotnym poszyciem z płyt g-k na podłożu stałym (np. betonowym)

Aby policzyć zużycie i koszty materiałów oraz przejść do KARTY SYSTEMU, wybierz właściwy system.


Rodzaj płyty Nazwa systemu Rodzaj podłoża Typ płyt Grubość płyt Grubość suchego jastrychu bez warstwy izolacyjnej Masa suchego jastrychu bez warstwy izolacyjnej i wyrównującej Klasa odporności ogniowej EI/REI Przyrost izolacyjności akustycznej ∆LW 1)
SJ - suchy jastrych
1x12,5 - grubość płyt g-k [mm]
GKB A - typ płyt g-k
PD - Rodzaj podłoża
F - kwalifikowana odporność ogniowa
[mm] [mm] [kg/m2] [min.] [dB]
Płyta podłogowa SJ - 2x12,5 DFIR/PSWięcej stałe (np. betonowe) DFIR 2 x 12,5 35 30 - do 17


1) Szacowany przyrost izolacyjności akustycznej na podstawie normy DIN 4109