Systemy i rozwiązania

Suchy jastrych

Aby policzyć zużycie i koszty materiałów oraz przejść do KARTY SYSTEMU, wybierz właściwy system.


Przekrój pionowy - suchy jastrych Nazwa systemu Rodzaj podłoża Typ płyt Grubość płyt Grubość suchego jastrychu bez warstwy izolacyjnej Masa suchego jastrychu bez warstwy izolacyjnej i wyrównującej Klasa odporności ogniowej EI/REI Przyrost izolacyjności akustycznej ∆LW 1)
SJ - suchy jastrych
1x12,5 - grubość płyt g-k [mm]
GKB A - typ płyt g-k
PD - Rodzaj podłoża
F - kwalifikowana odporność ogniowa
[mm] [mm] [kg/m2] [min.] [dB]


Suchy jastrych na podłożu drewnianym
SJ - 1x12,5 DFIR/PD drewniane DFIR 12,5 15 15 - -


Suchy jastrych na podłożu drewnianym
SJ - 2x12,5 DFIR/PD drewniane DFIR 2 x 12,5 35 30 - do 17
SJ - 2x12,5 DFIR/PD-F drewniane DFIR 2 x 12,5 35 30 REI 60 do 17


Suchy jastrych na podłożu stałym
SJ - 2x12,5 DFIR/PS stałe (np. betonowe) DFIR 2 x 12,5 35 30 - do 17
SJ - 2x12,5 DFIR/PS-F stałe (np. betonowe) DFIR 2 x 12,5 35 30 REI 60 do 17


Suchy jastrych na podłożu z płyt izolacyjnych
SJ - 2x12,5 DFIR/PI płyty izolacyjne DFIR 2 x 12,5 35 30 - do 17
SJ - 2x12,5 DFIR/PI-F płyty izolacyjne DFIR 2 x 12,5 35 30 REI 60 do 17


Suchy jastrych na podłożu z materiału sypkiego
SJ - 2x12,5 DFIR/PK materiał sypki (np. keramzyt) DFIR 2 x 12,5 35 30 - do 17
SJ - 2x12,5 DFIR/PK-F materiał sypki (np. keramzyt) DFIR 2 x 12,5 35 30 REI 60 do 17


1) Szacowany przyrost izolacyjności akustycznej na podstawie normy DIN 4109